ידיעון 2641 שבת שובה-האזינו

בס"ד ז' בתשרי תש"ע
 
שבת "שובה" – האזינו
 
18.12
הדלקת נרות
08.30
שחרית
18.20
מנחה, קבלת שבת,
דרשת הרב, ערבית
11.00
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות – בשטיבל
20.00
סעודת שבת בחדר האוכל
11.30
סעודת שבת בחדר האוכל
 
 
12.45
דרשת הרב לשבת "שובה" – ביה"כ
 
 
13.30
מנחה גדולה
 
16.45
נשים אומרות תהילים בבית סעדון
 
 
17.15
שעור בדף יומי – בחדר עיון
 
18.00
מנחה קטנה
 
 
19.09
ערבית, הבדלה
 
זמני התפילה במשך השבוע
   סליחות ושחרית ערב יו"כ   05.45
   שחרית   ג', ד, ו'              06.00   
   שחרית   ה'                    05.50
   מנחה ברחבת חדר האוכל   13.30
   מנחה בבית הכנסת            16.30    
   רבע לערבית                    19.45
   ערבית                           20.00 
עונג שבת לילדים בשעה 11.00
 
    כיתות א'-ג'   אבי צוייג
 
    כיתות ד'-ו'   שמואל ברוכי
 
 
יום כיפור
 
14.30
מנחה
07.30
שחרית, אזכרת נשמות, מוסף
14.45
סעודה מפסקת
15.15
מנחה, נעילה
16.55
התחלת הצום
17.55
תקיעת שופר, ערבית, קידוש לבנה
17.09
הדלקת נרות
18.10
סיום הצום
17.20
"כל נדרי"
 
 
נשים אומרות תהילים בבית סעדון – אחרי 4 פרקי תהילים בסוף ערבית בליל יוה"כ.
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
יום שלישי
08.30
בית מדרש לגימלאים
מועדון
   19.30 / 20.30     התעמלות לחברות
בית שפירא
יום רביעי
17.30
צ'י קונג לבגירים
מועדון
21.00
שעור עם הרב שמואל וולף
בית י' שטרן
יום חמישי
19.00
שעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
21.00
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום שישי
06.30
שעור בדף יומי
חדר עיון
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
  
"שמח תשמח רעים האהובים..."                                                   דברי ברכה שנאמרו מתחת לחופה
מדובר בשמחה האמיתית ביותר, הראשונית ביותר, שמסוגל אדם להגיע אליה. שמחה כזו חשו אדם הראשון ואשתו חוה לפני שחטאו. שמחה של החתן והכלה כמהות אחת.
אתם, רוני ואופיר, מהות אחת, רעים אהובים, מסוגלים לשמחה כזאת ביום הזה. אהובים זה על זו ואהובים על כל הקהל שבא לשמוח היום אתכם.
רוני ואופיר, שניכם עם שמחה גדולה בלב וזה המקום והזמן לציין שרוני ירשה תכונה זו יחד עם טוב לב, נתינה ומרץ בלתי נדלה, מסבא יצחק בידר ז"ל, אבי שלצערנו איננו כאן אתנו היום, אבל רוחו כאן בהשראת טליתו המשמשת לכם חופה שתחתיה אתם כורתים את ברית הנישואין ביניכם.
איחולינו ששמחת החיים תמשיך ללוות אתכם ושתזכו לזוגיות טובה, לאור ונחת בחייכם.
אמא ואבא רותי ויחזקאל אלידע
 
 
לסבתא אסתר בידר     לסבתא רחל אלידע
להורים רותי ויחזקאל אלידע
ולכל המשפחה
מזל טוב לנישואי הנכדה-הבת
רוני עם אופיר ברנהיימר
שיהיה זה בנין עדי עד
 
מה בגיליון?       
 
·         שבעים פנים לתורה – הרב ירון
·         שכול וגאווה – ורד סוקו
·         עדכון מוועדת השתלמויות – י' אלידע
·         שבת קירוב לבבות – האגף החברתי
·         למי תודה? – לאה ברמן
 
·         מענף המזון – שולי גל
·         תרבותנו – ועדתרבות
·         בקיבוץ הדתי – מזכירות התנועה
·         מוועדת צעירים – שולי גל
·         מלים של סליחה – אלמוני
 
 
 
                             כלבו דף ולוחות זמנים
                                                                       קראו בנעימות !
המערכת
  
 
שבעים פנים לתורה
 
ר' מנחם מנדל שניאורסון (הרבי מליובאוויטש)
הרבי מליובאוויטש היה האדמו"ר השביעי והאחרון (1902-1994) של חב"ד, שעמד בראש החסידות משנת 1951 ועד מותו. בהיותו בגיל 26 נשא לאשה את בתו של האדמו"ר הששי, ר' יוסף יצחק שניאורסון, ובכך היה ליורשו בכס האדמו"רות. לאחר נישואיו הוא עבר לברלין, ושם - מלבד לימודיו התורניים - למד באוניברסיטה מתמטיקה ופילוסופיה. בשנת 1933 עבר לפריז, שם למד הנדסת חשמל. בעיצומה של מלחמת העולם השנייה הוא ברח מצרפת לארה"ב, שם הצטרף לחמיו, ואף עבד כמהנדס חשמל במספנות הצי האמריקני.
בתקופתו של הרבי התפתחה חסידות חב"ד מאוד. הוא הרחיב מאוד את נושא השלוחים אשר פזורים בכל רחבי הגלובוס, ומטרתם להוות כתובת של יהדות לכל יהודי באשר הוא.
יהודים רבים מכל העולם, ביניהם גם פוליטיקאים ושועי עולם, היו נוהגים להתייעץ עם הרבי בעניינים שונים ולקבל את עצתו. היתה לו השפעה גדולה גם במסדרונות הממשל האמריקאי והוא דאג לפרסם את שבע מצוות בני נח המיועדות לכלל האנושות.
הרבי היה תומך גדול של ההתיישבות בארץ ישראל, אך מספרים שכשנשאל מדוע הוא נשאר בארה"ב היה נוהג לומר שכשספינה טובעת, האחרון שיורד ממנה הוא רב החובל...
בשנת 1992, בעת ביקורו בקבר חמיו, לקה הרב בשבץ מוחי, ומאז התדרדר מצבו הרפואי עד לפטירתו בשנת 1994. בשנות מחלתו התפתח הזרם המשיחיסטי של חב"ד אשר סירב לקבל את האפשרות שפטירתו של הרבי קרובה, ויש שאינם מוכנים לקבל זאת עד היום...
 
מפירושיו לפרשת השבוע:
פרשת השבוע פותחת במלים "הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם וַאֲדַבֵּרָה וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אִמְרֵי פִי". גם ישעיהו (א, ב) השתמש בלשון דומה, אך אצלו השמים שומעים והארץ מאזינה: "שִׁמְעוּ שָׁמַיִם וְהַאֲזִינִי אֶרֶץ". חז"ל אומרים שבדרך כלל השמיעה מתייחסת למי שקורא מרחוק, וההאזנה למי שקורא מקרוב. וכך אמרו חז"ל (ספרי דברים פיסקא שו): "לפי שהיה משה קרוב לשמים לפיכך אמר 'האזינו השמים' ולפי שהיה רחוק מן הארץ אמר 'ותשמע הארץ' ואילו ישעיהו אמר 'שמעו שמים' שהיה רחוק מן השמים 'והאזיני ארץ' שהיה קרוב לארץ".
אומר על כך הרבי מליובאוויטש (שיחה לשבת "שובה" תשכ"ב):
"והנה מובן דכמו שבכל ענייני התורה ישנה הוראה לכל אחד ואחד מישראל, כן גם בדבר זה, שהיה משה קרוב לשמים - הוראה בזה לכל אחד ואחד בעבודתו, והיינו כי כיון שבכל נפש ונפש מבית ישראל יש בה מבחינת משה רבנו עליו השלום... לכן כל אחד ואחד יכול להגיע על כל פנים לאפס קצהו מדרגות משה שהתורה הודיעה אודותם לנו, ובנידון דידן - להיות קרוב לשמים."
בהמשך דבריו שם כותב הרבי שפרשת האזינו נקראת ברוב השנים בעשרת ימי תשובה, כי אלו הם הימים שעליהם נאמר: "דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ קְרָאֻהוּ בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב", ולכן בימים האלו במיוחד אנחנו צריכים להרגיש קרובים יותר לשמים מאשר לארץ.
 
 
הרב ירון
 
 
שכול וגאווה
 
לפני 36 שנה במלחמת יום הכיפורים, בזמן שחגגו לי יום הולדת שנה, משפחתי קיבלה את הבשורה הנוראה מכל. אבי נהרג.
ואני ילדה קטנה, יתומה, קיבלתי עוד משפחה במתנה.
את משפחת השכול.
מדי שנה לפני יום הכיפורים מתקיים באתר הזיכרון בלטרון טכס לזכר חללי השריון.
וכבכל שנה גם השנה נסענו לטכס. רות יעקבס עם עדה, אורה אהרן, אנכי וחלק מילדיי היקרים. מסורת.
אורה מזמינה רכב, מקבלת אישור להיכנס בכניסת האח"מים, אני הנהגת, רות מדייקת ותמיד מגיעה בזמן ועדה ואורה קצת מאחרות...
כשהגענו ללטרון לשער האח"מים שאלו אותנו אם אנחנו מאותה המשפחה. עדה ענתה: כן, משפחת השכול.
מיד הציפו הדמעות את עיניי.
אורה יושבת בשורה הראשונה ואנחנו לצידה.
בטכס נאומים: דבר הרמטכ"ל, המשפחות השכולות, סגן שר הביטחון וחיילים (בדרך כלל טירונים) צועדים עם דגלי חיל השריון ועם לפידים.
השנה אחד מילדינו היה בין הצועדים.
ואנחנו כמו אמהות גאות מחפשות אותו בין כל החיילים, דואגות להעביר לו קצת מטעמים מהבית.
הטכס נחתם בשירת התקווה ואנחנו מלאות בתקווה ומתפללות שלא יתווספו משפחות חדשות למשפחת השכול.
הזמן עובר והיום אני מבוגרת מאבי ב-11 שנה.
וגם את אמא ליווינו למנוחת עולמים.
הימים שבין יום הכיפורים לשמחת תורה הם ימים של משפחה.
בימים האלה שהכאב מציף אותי אני מסתכלת מסביבי, רואה את הקן המשפחתי שבניתי עם יוסקי,
רואה את בית בארות יצחק – וגאה להיות שייכת.
                                                            גמר חתימה טובה, ימי שלום ובטחה בארץ.
ורד סוקולובסקי.
 
 
 
 
 
לחברתנו פנינה הלוי
בהגיעך לגיל הזקנה
שאי מאתנו ברכה חמה
לשנים רבות בבריאות ובשמחה
יחד עם כל המשפחה
 
 
מוועדת ההשתלמויות                  "צוֹר תְּעוּדָה חֲתוֹם תּוֹרָה בְּלִמֻּדָי" ישעיה ח, ט"ז
ברשימת המשתלמים לשנת תש"ע נפלו מספר טעויות. המידע המעודכן, המופיע ברשימה הבאה, הועבר לנוגעים בדבר.
ועדת ההשתלמויות מאחלת לכל הלומדים שנת השכלה וידע, שנת עיסוק בתורה, שנת לימודים פורייה, מאתגרת ומחכימה.
 
רשימת משתלמים משקיים (בעלות כוללת של 81,530 ₪)
 
שם
נושא ההשתלמות
מוסד הלימודים
תואר/תעודה/הסמכה
מסגרת הלימודים
עזי אלטשולר
משפטים
מכללת "שערי משפט"
תואר ראשון L.L.B.
סמסטר 5 מתוך 5
מיכל ברמן
פסיכולוגיה
סמינר הקיבוצים
השלמות לתואר II
לימודי מבוא
בנג'ו ברמן
מנהל עסקים
המכללה למנהל
תוארII
סמסטר 1 מתוך 5
חן בר-נדר
מזכירות רפואית
הקריה האקדמית באור יהודה
הסמכה / לימודי תעודה
שני ערבים בשבוע לשנה
ענבל ישראלי
ארגון וניהול מערכות חינוך
מכללת "בית ברל"
תוארII
שנה מתוך שנתיים וחצי
דוד לנדה
סחר בינלאומי
איגוד לשכות המסחר
הסמכה / לימודי תעודה
אחת לשבוע, חצי שנה
משה סעדון
גידול ענבים ליין
יקב "שורק" - טל שחר
לימודי תעודה
השלמה לקורס שאושר
עפרה פארן
צילום דיגיטלי
"דרך צילום"
- - - - - -
4 חודשים, אחת לשבוע
אריאלה פלדמן
סיעוד מתקדם
"שיבא" / תל השומר
הסמכה / לימודי תעודה
יום בשבוע מטעם העבודה
אסתי רזניק
ניתוח יישומי התנהגות
אוניברסיטת ת"א
הסמכה / לימודי תעודה
שנה אקדמית – בערב
ריקי שטרן
הוראה מתקנת
הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה
הסמכה / לימודי תעודה
1 מתוך 3 שנים, בערב
דקלה שניאור
הוראה מתקנת
מכללת "תלפיות"
הסמכה / לימודי תעודה
יום בשבוע
עדנה פ-ל
השימוש במחשב האישי
לא במוסד רשמי
10 מפגשים
מפגשי ערב בקיבוץ
יהושע קורן
ישומי מחשב במשרד
לא במוסד רשמי
10 מפגשים
מפגשי ערב בקיבוץ
 
רשימת משתלמים אישיים (בעלות כוללת של 37,440 ₪)
 
שם
נושא ההשתלמות
מוסד הלימודים
מסגרת הלימודים
ה ע ר ו ת
איקה שניאור
סודות ירושלים
לא במוסד רשמי
12 פגישות לאורך השנה
אושר בשנה שעברה
נורית סוקולובסקי
יהדות
לא במוסד רשמי
40 פגישות לאורך השנה
אושר בשנה שעברה
רויטל מכלוף
קונדיטוריה למתחילים
 בני עטרותFoodsteps
8-6 פגישות
בערב
רבקה דה-יונג
אדם בעקבות גורלו
מרכז יעקב הרצוג
יום בשבוע לשנה
ביום הפנאי
יוסף דה-יונג
אדם בעקבות גורלו
מרכז יעקב הרצוג
יום בשבוע לשנה
ביום הפנאי
מיכל וידרמן
אדם בעקבות גורלו
מרכז יעקב הרצוג
יום בשבוע לשנה
ביום הפנאי
רותי נוה
אדם בעקבות גורלו
מרכז יעקב הרצוג
יום בשבוע לשנה
ביום הפנאי
יהודה נוה
אדם בעקבות גורלו
מרכז יעקב הרצוג
יום בשבוע לשנה
ביום הפנאי
עפרה שדיאל
אדם בעקבות גורלו
מרכז יעקב הרצוג
יום בשבוע לשנה
ביום הפנאי
יונה ברמן
אדם בעקבות גורלו
מרכז יעקב הרצוג
יום בשבוע לשנה
ביום הפנאי
משה רזניק
יהדות
ישיבת הקיבוץ הדתי
יום בשבוע לשנה
ביום הפנאי
לאה פרידמן
יהדות
מדרשת "אביב"
יום בשבוע לשנה
ביום הפנאי
מנחם שניאור
השימוש במחשב האישי
לא במוסד רשמי
10 מפגשים
מפגשי ערב בקיבוץ
נעמי קורן
השימוש במחשב האישי
לא במוסד רשמי
10 מפגשים
מפגשי ערב בקיבוץ
מרים שניאור
השימוש במחשב האישי
לא במוסד רשמי
10 מפגשים
מפגשי ערב בקיבוץ
עידית סוקולובסקי
השימוש במחשב האישי
לא במוסד רשמי
10 מפגשים
מפגשי ערב בקיבוץ
שלמה הלוי
צילום ובימוי וידאו
קמרה אובסקורה
30 שעות (כ-3 חודשים)
בערב
דבורה נתנזון
בשבילי הארץ – סיורים
בחסות מכללת תלפיות
8 סיורים + 1/2 יום קמפוס
ביום הפנאי
בעז פלדמן
מקהלת חזנים
מח' תרבות עיריית מודיעין
 
מפגשים בערבים
רובין יעקבס
קונדיטוריה למתחילים
 פוד-סטפס, בני עטרות
8-6 פגישות
בערב
סוזי כרמי
מדריכי  FITBALL
סטודיו B – תל-אביב
יום בשבוע, 9 שבועות
ביום הפנאי
אסנת שניאור
קירמיקה
בקניון סירקין
10 מפגשים
חוג ערב
 
סך כל הסכום המוקצב להשתלמויות בשנת תש"ע הוא: 118,970 ₪   

יחזקאל אלידע – ועדת השתלמויות

שבת קירוב לבבות

 
לחברי בארות יצחק היקרים,
בפרוס עלינו שנה חדשה וברוח הימים הנוראים, ביזמתו של הרב ירון, רצינו לארגן סעודת ליל שבת "שובה" שבה משפחה מארחת משפחה.
לצערנו לא הספקנו להתארגן לשבת הקרובה, אך ברצוננו לקיים סעודה שבה משפחה מארחת משפחה בליל שבת פרשת "בראשית".
חולקו טפסים לתאי החברים - נא להחזירם לתא של שורי במשרד הדואר.
 
"...לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית".
בברכת גמר חתימה טובה,
האגף החברתי.
 
השיר והשבח למי?
יישר כח גדול להדס נאור על פעולותיה הרבות למען אוכלוסיית החברים הבגירים.
הדס, לפני ראש השנה הכנת לנו ערב לא רגיל. כל אחד מאתנו קיבל מתנה לחג וגם המטפלות העובדות אתנו זכו לשי נאה. והבאת לנו את נדב ברמן לנגן בגיטרה ולשיר בפה. נדב, גם אתה היית נהדר ותודה לך. שנזכה עוד הרבה שנים לראות ולשמוע אותך.
ילדי החטיבה שלא מצאו אותנו בבית באותו ערב הגיעו למועדון כדי למסור לנו את השי של האגף החברתי לכבוד החג.
אחרי כל ההתרגשות קבלנו גם ארוחת ערב טעימה.
זאת ההזדמנות לומר תודה גם לכל התורניות הקבועות שבאות בתורן לעזור בהגשת ארוחת הערב מדי שבוע ולהשיב את הסדר על כנו במועדון.
לאה ברמן
 
מענף המזון
לקראת יום הכיפורים
בערב החג:        ארוחת בוקר ארוכה מ- 6:30 עד 10:30.  לקראת 8:00 תהיה יותר "עשירה".
אין ארוחת צהרים.
חלוקות לקראת החג – בערב חג בשעה 10.30 – 11.00 במטבח:
חלוקת עוף וסלטים לסעודה המפסקת לאוכלים בבית, מעדני חלב לילדים ובקבוקי שתייה לסיום הצום.
את שאר האוכל לסעודה מפסקת יש לקחת אחרי מנחה בזמן הסעודה בחדר האוכל.
סעודה מפסקת בשעה 14:45
                                                                                                        גמר חתימה טובה !
שולי
 
ת ר ב ו ת נ ו 
 
 
 
כפי שכבר פורסם, בחול המועד ייפתחו אירועי שנת הגבורות של הקיבוץ הדתי באירוח הדדי בקיבוצי התנועה.    אנחנו נתארח בע"ה בקיבוץ מגדל-עוז שבגוש עציון. להלן תכנית האירוע:
 
ביום שני י"ז בתשרי (5.10.09) ב' דחוהמ"ס
נצא אי"ה בשעה 12:00 - לאחר ארוחת צהריים - לטיול משפחות.
נפתח בסיור באתר ההרודיון בהדרכת נחום ברוכי
בהמשך:
14:30          מפגש בכרם מגדל עוז.
              הליכה עד לפינת הנצחה – מנזר רוסי.
              הסברים על גוש עציון היום ובעבר – 
              נחום ברוכי + עודד כפיר.
              בציר וטקס חילול הכרם.
              סיור ביקב או דריכת ענבים.
16:00          נסיעה למגדל עוז   -    קפה ועוגה בסוכה מרכזית.
              לילדים נוער וצעירים: מתנפחים, טורניר ספורט בין קיבוצי,
                סיור בקיבוץ בטרקטור ועגלה.
למבוגרים: הרצאות ושיעורים בסוכה בנושא: "בחג נידונים על המים".
 
18:30       ארוחת ערב בסוכה המרכזית.
19:30       סיום.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
ביום רביעי, ד' דחוהמ"ס 7.10.09 נחוג את חג האסיף בסימן גד"ש 2009. 
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
ועדתרבות
 
 
 
בקיבוץ הדתי
נפגשים בשנת ה- 80 לקיבוץ הדתי:
קיבוץ מארח קיבוץ בחג הסוכות
במסגרת שנת השמונים להקמת התנועה יערכו אירועים ערכיים
כולל סופי שבוע משותפים, הרצאות, מופעים, מסעות רגליים ורכובים ועוד.
 
לרגל פתיחת אירועי ה- 80 של תנועת הקיבוץ הדתי יקיימו קיבוצי התנועה בחול המועד סוכות תש"ע ביקורי גומלין בין כל הקיבוצים. ביוזמת מרכז אגף החברה של התנועה, יהושע מוזט (שדה אליהו), גובשה תוכנית אשר הוצעה לכל הקיבוצים, שנענו ברצון לאתגר. ביום שני, ב'חול המועד סוכות, י"ז תשרי תש"ע 05.10.2009, חברי כל אחד מקיבוצי התנועה יבקרו או יארחו קיבוץ אחר.
מטרת האירוע היא לערוך מפגשים לא רשמיים בין חברי התנועה, להכיר את ביתם ומשקם של השותפים לדרך, ולחזק את המשפחתיות בתוך תנועת הקיבוץ הדתי.
לרגל 80 שנה להקמת תנועת הקיבוץ הדתי, אגף החברה יחד עם רכזי התרבות של הקיבוצים החליטו לקיים שורה של אירועים ערכיים, צנועים ותרבותיים, עם מתן דגש לחיבורים בין החברים. במהלך השנה יתקיימו אירועים נוספים כגון: סופי שבוע שיכנסו כל פעם כמה עשרות זוגות מהקיבוצים השונים ל"מפגש עיון ונופש"; הרצאות ומופעים במסגרת "קפה תנועה"; תערוכת צילומים של כל קיבוצי התנועה; מסעות רגליים ורכובים ב"שביל ישראל"; כינוס מועצה תנועתית ואירועים נוספים.
מזכ"ל התנועה נחמיה רפל הדגיש את הכוונה לציין בדרך צנועה ומשפחתית את שנת ה- 80. שיאם של אירועי יובל קודמים שנחגגו בתנועה היה מופע ענק שריכז אלפים מחברי התנועה, והפעם ברצוננו ליצור הזדמנויות של מפגשים אישיים ושיחות על ערכים ודרך. 
המידע על האירועים יתעדכן באתר התנועה: www.kdati.org.il
מזכירות הקיבוץ הדתי
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
ישיבת מועצה
ביום רביעי י"ב בתשרי תש"ע 30.9.09
בשעה 21:15 בחדר עיון
על סדר היום:     אישור השתלמויות לשנת תש"ע
 
אמיתי יעקבס יו"ר המועצה
 
 
מוועדת צעירים
 
שבת לצעירי הקבה"ד
במלון "פונדק תבור" בשבת פרשת "וירא" יט' בחשון תש"ע 6.11.09
מיועד לצעירים בגילים שבין 24 עד 30 בלא כל הבדל דת, גזע, מין, מעמד, סיווג, השתייכות מפלגתית או יכולת אינטלקטואלית.
עלות למשתתף (לאחר סבסוד תנועתי) - 215 ₪
עלות לילד בחדר (מגיל שנתיים) – 125
מספר המקומות מוגבל.
בתכנית:
-          אלעזר שטרן "להיות ראשונים בין שווים".
-          אפרים ב"ק "דרושים לציונות הדתית: אומץ ותעוזה!".
-          שרה ב"ק  - סרט ודיון: "תקשורת – איתה ו/או נגדה".
-          למעוניינים: טיול ביום שישי באזור התבור.
 
מפגש צעירים
שירה בצוותא ומפגש עם אלוף במיל' עוזי דיין "על ערכיה של ההתיישבות העובדת ועל אתגרים עכשוויים לבניה"
בע"ה ביום ראשון א' דחוהמ"ס ט"ז בתשרי 4.10.09 בסוכת קיבוץ עלומים.
המפגש מיועד לכל הצעירים של הקבה"ד בין הגילים 21 עד 30.
ראו דף מפורט בתוך הידיעון.
 
אנחנו רואים חשיבות רבה בהשתתפות של צעירינו במפגשים אלו שמאורגנים ע"י התנועה!!
זוהי הזדמנות להרגיש שאתה לא רק אחד מקבוצת צעירים מצומצמת בבארות יצחק אלא חלק מתנועה גדולה ערכית ואיכותית.
ההתארגנות והמוטיבציה – עליכם, הרכב – עלינו.
נא להירשם אצל שולי (שימו לב שלשבת מוזמנים מגיל 24 ולמפגש בעלומים מגיל 21)
 
שולי
 
 
השעור בפרשת השבוע יינתן ע"י נדב ברמן
אחות תורנית: שבת - ברוריה לנדה - פלאפון 5199
          יום כיפור – פונים למי שפוגשים
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ב כ ל ב י
בערב יום כיפור יהיה הכלבי פתוח באופן רצוף בשעות 06.30 – 11.30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
במרפאה
·        בערב יום כיפור המרפאה תהיה סגורה.   בהמשך השבוע שעות קבלה כרגיל.
·        חיסונים נגד שפעת יינתנו החל מיום רביעי הקרוב, י"ב בתשרי, 30.9.09
·        בסוכות תהיה המרפאה פתוחה באופן מוגבל ביותר ולא יהיה משלוח בדיקות למעבדה. מי שזקוק לבדיקות כדאי לבצען בשבוע הקרוב. פירוט שעות הפתיחה בסוכות יפורסם בידיעון בערב החג.
                                                           גמר חתימה טובה ושתהיה שנת בריאות טובה לכולנו.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
החורף מגיע !
במוצאי שבת זו בחצות נזיז את מחוגי השעון בשעה אחת אחורנית ובזה ניכנס לתקופת שעון החורף.
שיהיה לנו חורף גשום לברכה בעקבות היורה שפקד אותנו בראש השנה.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
חדשות צעירות
·        ברכת ברוכה השבה ללירון גרינברגר שחזרה אלינו לפני ראש השנה אחרי שליחות קיץ במחנה "מושבה" של בני-עקיבא בארה"ב. נשמח לקבל רשמים לידיעון.
·        ברכות חמות לנאוה ליבוביץ שסיימה את הלימודים לתואר הראשון וזכתה במילגה להמשך לימודיה.
·        ברכת ישוב טוב למורן ודאגלאס גרוס עם המעבר לדירה חדשה – בשכנות למשפחת אורי רזניק.
ידיעות אלה נשאבו מהמנשר לצעירים שיוצא לאור כמעט בכל שבוע ע"י ועדת צעירים. בתודה לשולי גל.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
צריך להתחשב
לפני שנים רבות הוחלט בקיבוץ שלנו שכל החברים העוברים לפני התיבה בימים הנוראים משוחררים מתורנות בחג. לפי דעתי יש לשחרר מתורנות גם את החבר שקורא בתורה בשני ימי החג.
                                                                                                            בתודה,
לאה ברמן
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
חן חן למורן גרוס שהכינה את השער לגיליון זה.
AtarimTR