ידיעון 2645 פר' לך-לך

 

בס"ד י"ב במרחשוון תש"ע
 
פרשת לך-לך
 
16.31
הדלקת נרות
08.00
תפילת שחרית
 
 
 
קידוש לכבוד חתן בר-המצווה
16.40
מנחה, קבלת שבת, ערבית
         דרשת הרב                            
10.30
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות - בשטיבל  
18.00
סעודת שבת בחדר האוכל
11.00
סעודת שבת בחדר האוכל
 
 
12.30
שעור לנשים בפרקי אבות - במועדון
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 19.00 – 21.00
13.00
מנחה גדולה
15.45
שעור בדף יומי
 
 
16.30
נשים אומרות תהילים - בבית סעדון
16.30
מ נ ח ה
 
 
17.29
ערבית, הבדלה
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
  שחרית  א' ג' ד' ו'              06.00
   שחרית ב' ה'                   05.50
   מנחה ברחבת חדר האוכל    13.30
   מנחה בבית הכנסת            16.30    
   רבע לערבית                    19.45
   ערבית                           20.00 
 
עונג שבת לילדים בשעה 10.30
 
 
   כיתות א'-ג' -  עזי אלטשולר
   כיתות ד'-ו'  -   אלן ארונסון
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
יום ראשון
16.00
חוג מחשבים מתקדמים
כיתת אולפן
17.30
חוג מחשבים מתחילים
כיתת אולפן
16.40
צ'י קונג לבגירים
מועדון
19.00
שיעור באגדות חז"ל
חדר עיון
21.15
שיעור לצעירים
בית ע' שטרן
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
יום שלישי
08.30
בית מדרש לגימלאים
 מועדון
19.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
20.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
 
מזל-טוב! חתונת ניצן פלדמן והלה
 
יום רביעי
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון
21.10
שיעור עם הרב וולף
בית י' שטרן
יום חמישי
19.00
שיעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
21.00
שיעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
09.00
יחדיו ב-ו'
בית שפירא
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
  
 
בפרשתנו הקב"ה מחליף את שם אברם לאברהם ואת שרי לשרה כדי שיזכו לתפקיד המיועד להם וכורת עימם ועם זרעם ברית עולם.
שם יהודי הוא בעל משמעות עמוקה, ולא רק אמצעי זיהוי. מרכז המילה "נשמה" הוא "שם". על ידי קריאת שם מושכים את קדושת הנשמה. משהו בעל מטען רוחני שכדאי להתייחס אליו בכובד ראש. בנתינת שם יש אפשרות להוציא מהכוח לפועל את שליחותו ותפקידו של האדם.
אומרים חז"ל: כל הקורא בשם לבנו הרי זה מעין נבואה קטנה. כאשר נולד תינוק נזרקת בהורים רוח הקודש לבחור לו את השם המתאים לאישיותו ולנשמתו, וכך השם מלווה את האדם כל חייו.
עד כאן הפן הרוחני, אבל אל לו לאדם להסתמך על הנבואה והכוונה בלבד, כי כאן הרשות נתונה, וחייב אדם לעבוד ולתקן כדי להגשים את ייעודו.
דבורה ריניץ
 
 
מה בגיליון?
·         שבעים פנים לתורה – הרב ירון
·         מש"א בא – בנג'ו ברמן
·         מעגל שנסגר – שולי גל
·         משלחן מרכז המשק – שמוליק ברוכי
·         מוועדת קליטה – שורי אמיר
·         הידיעון שלנו – המערכת
·         אנחנו על המפה – צוות קייטנת איל"ן
·         במזמו"ר – נחום ברוכי
                                           כלבו דף ולוחות זמנים
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
 
 
 
     נר זיכרון !
     ישראל קוטב ז"ל – י"ד במרחשוון תשמ"ט
 
 
 
שבעים פנים לתורה
 
ר' לוי בן גרשום (רלב"ג)
ר' לוי בן גרשום (1288-1344) חי בצרפת, והיה מתמטיקאי, אסטרונום, רופא, פילוסוף ופרשן. יש הטוענים כי הוא היה נכדו של הרמב"ן, אך כנראה שאין הדברים כך. בגישתו הפילוסופית הוא הושפע רבות מהרמב"ם ואריסטו, אם כי ישנם דברים שבהם הוא חולק עליהם מכל וכל (כגון בנושא האסטרולוגיה, שהוא תמך בו בניגוד גמור לרמב"ם).
הרלב"ג פיתח שני מכשירי מדידה אסטרונומיים, אחד מהם נקרא 'מטה יעקב' ושימש נווטים בלב ים במשך כארבע מאות שנה. ישנו מכתש בירח שנקרא Rabbi Levi על שמו. הוא גם כתב ספר מתמטיקה בשם 'מעשה חושב', שהיווה פריצת דרך בנושא האינדוקציה.
פירושו לנ"ך מודפס במהדורות 'מקראות גדולות', אך פירושו לתורה לא. בשנים האחרונות מוציאים מחדש את פירושו לתורה במהדורה מדעית, ובינתיים יצאו הכרכים מבראשית עד במדבר. המייחד את פירושו לתורה הוא שבסוף כל פרשיה הוא מנתח מה הם הלקחים ("תועליות" בלשונו) שאותם ניתן להפיק מהפסוקים. לקחים אלו יכולים להיות בהבנת המצוות, ביסודות האמונה, או במידות.
 
מפירושיו לפרשת השבוע:
בפרשתנו יוצא אברהם למבצע חילוץ, לאחר שלוט נתפס בשבי. הרלב"ג לומד מכאן על האחריות שצריך להיות לכל אחד כלפי בני משפחתו, גם אם הם אינם מתנהגים כראוי:
התועלת השני הוא במידות, והוא שאין ראוי לאדם שיעלים עיניו מאנשי משפחתו, ואף על פי שאינם מתנהגים עמו במנהג הראוי... הלא תראה שאברם התגבר כנגד הארבעה מלכים ומחניהם - עם היותם גיבורים מאוד - להציל לוט בין אחיו ורכושו, ואף על פי שלא התנהג עמו לוט באופן הראוי.
לאחר המלחמה אומר מלך סדום לאברהם שייקח לעצמו את כל הרכוש, אך אברהם מתעקש לא לקבל כלום, כדי שמלך סדום לא יחשוב שהוא גרם עושר לאברהם. ואולם יחד עם זאת, אברהם גם דורש שבעלי בריתו שהשתתפו איתו במלחמה יקבלו את חלקם. כותב הרלב"ג על כך שיש כאן לקח לאנשים שרוצים להחמיר ולוותר משלהם - שעליהם לדאוג לכך שהויתור הזה לא יבוא לעולם על חשבון אחרים, אפילו בדרך של אי נעימות:
...התועלת התשיעי הוא במידות, והוא שהאדם כשיוותר משלו, אין ראוי שיעשה זה באופן שיגיע היזק ממנו לזולתו, כמו שיעשו קצת האנשים שיוותרו משלהם להביא זולתם אל שיוותרו משלהם, וזה בדבר בלתי ראוי. הלא תראה שאברם רצה שיהיו האנשים ההולכים עמו חולקים בשלל חלק כחלק, ולא רצה לוותר משלהם דבר למלך סדום. והוא מבואר שאם לא אמר אברם זה למלך סדום, היו בושים ענר אשכול וממרא לשאול חלקם ממלך סדום אחר שאברם נתן לו חלקו, שהיה העיקר והשורש לעשות זאת המלחמה.
 
הרב ירון
 
 
מש"א בא ברוך הבא
כמעט חודשיים בתפקיד ודבר אחד בטוח- לא משעמם לרגע. מגוון הנושאים שצריך ללמוד במיידי- עצום. בעקבות אילוצים שונים החפיפה הייתה קצרה ו"תוך כדי תנועה". גם עם מחליפי בסנאק טיים וגם עם מש"א היוצא, אבימורי. הבסיס לעבודת מש"א מסודר ביותר. יש תקנונים והחלטות מסודרות שאושרו באסיפה. תיאורטית, כל מה שצריך לעשות הוא לעבוד לפיהם. לאור אלה, כל מי שחשש ממהפכות בתחום יכול להיות רגוע. לפחות לעת עתה אין שום כוונה לשנות פסיק מההחלטות שקיבלנו (כולנו) בתחום העבודה והפרנסה.
 
ברצוני לשתף אתכם בכמה מהנושאים שעל שולחן מש"א:
היכרות עם ענפי המשק
התחלתי בפגישות עם מנהלי ענפים בקיבוץ לצורך היכרות עם הענף מכיוונים שונים, כגון מצבת העובדים, אופי והיקף העבודה, וגם לגבי התכניות האישיות של המנהל עם הסתכלות לטווח היותר ארוך. בשלב הראשון קיימתי פגישות עם מנהלי הענפים "עתירי" העובדים, אך כמובן שאגיע לכל אחד ואחת. בנוסף, בהמשך - אני מתכוון להיפגש עם כל חברי הקבוץ.
 
ענף עובדי החוץ
ענף עובדי החוץ הוא הענף הגדול ביותר בקיבוץ. הן מבחינת היקף כח האדם והן מבחינת המחזור השנתי. במסגרת האחריות שלי על הענף התחלתי בפגישות עם עובדי הענף בצורה מסודרת (בעיקר בימי שישי). בנוסף, צוות מש"א דן בנושא קריטריונים לאישור עבודת חוץ והקצאת רכב לעבודת חוץ.
 
רישום עבודה
בחודש ינואר האחרון הותקנה מערכת רישום עבודה חדשה שנועדה לתת כלים בסיסיים לניהול כח אדם. מלבד היותה כלי בקרה לגבי ההוצאות שלנו (מש"א) על כח אדם, המערכת נועדה לשמש את מנהלי הענפים לצורך ניהול נכון יותר של הפעילויות שלהם. צוות מש"א הקודם ביצע תמחור משרות בכל ענפי הקיבוץ כך שכל שעה שנספרת לענף יש לה ערך כלכלי ברור. במילים אחרות: TIME IS MONEY.
 
לקראת תכנית המשק 2010 אנו מתכוונים להכניס לתכנית הענפים גם יעד ברור של עלות שעות עבודה. רוב המנהלים שפגשתי בהחלט מבינים את המשמעות של עלות כח האדם שלהם. כמו כן ברור להם שהם אחראים על דיווח שעות העבודה של החברים המועסקים על ידם. 
ייתכן שישנם חברים שלא מבינים את חשיבות רישום העבודה ומקבלים את הנושא כ"הצקה", "קטנוניות" ועוד... לכן אני מצרף את הנוסח של תקנון העבודה כפי שהתקבל באסיפה:
"כל חבר אחראי לדווח בסוף החודש על עבודתו היומית במשך החודש שהסתיים לאחראי על עבודתו... רישום העבודה החודשי יאושר ע"י מנהל הענף המעסיק את החבר. מנהל הענף יעביר את הדו"ח למערכת רישום עבודה לא יאוחר מה-5 לחודש העוקב. מערכת רישום העבודה תוציא דוח מסכם חודשי שיועבר למנהלים לאישור לא יאוחר מ- 15 לחודש העוקב לעבודה. יום שלא דווח כיום עבודה... ירשם כחופש".
הנוהל חל כמובן גם על עובדי החוץ.
  
בנוסף, נדרשים עובדי החוץ להעביר את תלושי השכר ורישום העבודה לא יאוחר מה- 11 לחודש. 
התחלנו בסריקת תלושי השכר למחשב. עובד המעוניין לקבל את התלוש במייל יודיע לי ואעביר לו. אין סיבה לשמור את התלוש בבית. גם כאן ישנה חשיבות רבה למיידיות של העברת התלוש לצורך רישום ודיווח לביטוח לאומי וקבלת החזרים עבור חלק מהעובדים.
 
הגשת אישורי מחלה
על כל אישור מחלה שמדווח לביטוח אנו מקבלים החזר כספי בסכום נכבד. יש להקפיד על העברת אישורי המחלה (כל מחלה שבגללה יש אבדן ימי עבודה, גם של ילד) לעדנה (בתא הדואר הפרטי) מיד עם קבלתם והיא תעביר אותם לסוזי בר-אורין. אי דיווח גורר הפסד כספי לקיבוץ, וכאמור- ייחשב כיום חופש על חשבון החבר.
 
תורנויות 
הוקם פורום תורנויות הכולל את כל המעסיקים שאצלם אנו עובדים בנוסף לעבודה הרגילה שלנו.
חברים בצוות: שולי- ענף המזון, בנג'ו ואביעד- שמירה, אורי- רפת, הושע- לול, ורד- מזכ"פ.
בשלב הראשון בוצע סקר ראשוני של החברים שמבצעים תורנויות. מתברר שיש חברים שלא מבצעים תורנויות עקב כל מיני פטורים רפואיים ואחרים.
על מנת למנוע אי-נעימויות - חברים שיש בידם פטור רפואי מהשתתפות בתורנויות וכו' מתבקשים להעביר עותק של האישור לתא מש"א.
 
עובר ושב
תרצה רייניץ  החלה לעבוד במשרה מלאה כגננת במעון שיקומי בבת- ים. בנוסף, עובדת יום בשבוע בחדר האוכל.
יאיר בר נדר    התחיל לעבוד במשרה מלאה כעו"ס ב"מטב"- עמותה המספקת שירותי רווחה ברמת גן. בנוסף, עובד כמדריך החטיבה ברבע משרה ובימי שישי במכונת השטיפה.
לאה ריידר      החלה לעבוד במשרה מלאה כאחראית שיקומית במפעל מוגן לאנשים בעלי צרכים מיוחדים בשוהם.
                                                                                     בהצלחה לכולם ושבת שלום
בנג'ו
 
 
 
ליששכר בר-המצווה
לאלישבע והרב ירון בן-דוד
ולכל המשפחה
מזל – טוב
ולתת עליכם היום ברכה
 
מעגל שנסגר
לפני כמה שבועות, בחתונה של מלכה לאה הבת של שמוליק פלדמן (הנכדה של יהודה ורות), ישב אהרון עם כמה חברים לשולחן יחד עם כמה חסידי ברסלב שבאו לחתונה. שמוליק שאל אותם: "אתם יודעים מי הוא? זה הבן של בירנבוים, מהסיפור שהתפרסם בעיתון 'בקהילה'". אהרן לא הבין במה מדובר. הם התפעלו שיושב איתם "הבן של" וסיפרו לו את הסיפור המרגש. הרי הוא לפניכם, מעובד מתוך העיתון:
64 שנים חיפש ר' אליהו הרמן (היום בן 86) את הקצין היהודי-אמריקאי שהציל את חייו בשלהי מלחמת העולם השנייה. חיפש ולא מצא! הוא אפילו הצליח להיפגש עם הרב סיני אדלר שהיה איתו במחנה, אבל את מצילו לא מצא.
סיפורו התפרסם לפני מספר חודשים בעיתון "בקהילה". לאחר כמה זמן קיבל טלפון מאת ר' מאיר בירנבוים (אבא של אהרון גל) שקרא את הכתבה ונזכר בפרטים. מהר מאוד נפגשו ר' אליהו, היום חייט המתגורר במאה שערים, ור' מאיר, שביתו נמצא במרחק כמה דקות נסיעה ממנו בשכונת מטסרדורף בירושלים. היה זה מפגש מרגש ומיוחד.
סיפורו של אליהו: היה זה בקיץ תש"ה. אליהו הנער, שניצל מאושויץ, שהה במחנה גונסקירכן בגרמניה בזמן שכוחות הצבא האמריקני התקדמו ואנשי האס-אס נטשו את המחנה והותירו את האסירים תשושים ומדממים. אליהו לא ידע באמת מה מתרחש. הוא מצא מדי ס.ס. עם דרגות ולבש אותם במקום בגדיו המרופטים. הוא יצא מהמחנה לכיוון היער כשבכיסו התפילין עליהן שמר בקנאות במשך כל 6 שנות המלחמה. "בעודי משוטט בין העצים ראיתי מולי ג'יפ צבאי, ממנו ירדו קצין (סגן בירנבוים) ושני חיילים. הם צעקו אלי: 'דוקומנט! דוקומנט!' (תעודות) בעודם מכוונים אלי את נשקם (הייתי נראה כמו איש ס. ס.). הם עמדו לירות בי. מאיפה אמצא מסמכים? ראיתי שאינם גרמנים אולם לא ידעתי לאיזה צבא הם משתייכים. לא ידעתי אנגלית. 'א-ייד! איך בין א ייד!' (יהודי! אני יהודי!) התחננתי על נפשי. או אז התקרב אלי סגן בירנבוים ודרש ממני להוציא את מה שיש בכיסי. שלפתי את התפילין. הוא שאל אותי ביידיש 'דו ביסט א-ייד? דו קענסט זאגען שמע ישראל?' (אתה יהודי? אתה יודע לומר שמע ישראל?). צעקתי בכל כוחי 'שמע ישראל ה' א-לוקנו ה' אחד!' ופרצתי בבכי. בירנבוים ניגש אלי וחיבק אותי בחום לעיניהם המשתאות של החיילים.
עד לאותו היום כולם רצו להרוג אותי ופתאום מגיע מישהו שמחבק ומנשק אותי... אתה יודע מה זה היה בשבילי?".
בירנבוים תאר את אליהו כפי שהוא זכר אותו: "הוא היה נער בן 16, רק עור ועצמות. הבגדים היו תלויים עליו. היינו בטוחים בהתחלה שתפסנו קצין נאצי. לא היו לו מסמכים. ללא ספק התפילין שהראה לי הצילו את חייו." את התפילין, אגב, הביא איתו אליהו למפגש. הן נמצאו כשרות למהדרין גם היום, 73  שנים מאז בר המצווה שלו...
ממשיך אליהו: "בתום המלחמה כמעט והכריעו חיידקי ה'טיפוס' את גופי. בירנבוים טיפל בי במסירות, נתן לי עזרה ראשונה ודאג לאשפז אותי בבית חולים עד שאחלים לגמרי. אבל מאז נעלמו עקבותיו..."
אכן, נעלמו עקבותיו עד לקיץ האחרון, בו נפגשו שוב הניצול והמציל.
בסיומו של המפגש אמר בירנבוים לאליהו "תשמור על קשר" ואליהו ענה "בטח שאשמור, היום אני יודע איפה אתה...".
ר' אליהו החייט ממשיך לשמור על חוט הקשר - לא מזמן הוזמן אביו של אהרון לברית המילה של נינו של אליהו. מזל טוב.    נסגר מעגל.
עיבדה: שולי
 
 
משולחן מרכז המשק
חודש אוקטובר מסתיים.
בהחלטת אסיפת החברים בנושא סנאקטיים שהתקיימה בתאריך 5.5.09 הוחלט:
"מצב המפעל יוצג שוב לפני האספה באוקטובר 2009 ואז יוחלט על המשך דרכו של המפעל."
 לצערנו לא עמדנו בלוח הזמנים – וזו תקלה.
ביום שני הקרוב מתוכננת להתקיים ישיבת הדירקטוריון החדש של סנאקטיים, אשר החלטותיו יובאו בפני המזכירות ולאחר מכן יובא הנושא בפני האסיפה.
בכוונתנו להספיק כל זאת במהלך החודש הקרוב לפני אישור תוכנית משק 2010.
                                                                                                   שבת שלום,
                                                                שמוליק – מרכז משק
 
 
 
למרים פרייס
ולכל המשפחה
מזל – טוב
לנישואי יובל-נעם עם סיגלית
שיהא זה בניין עדי עד
 
 
מוועדת קליטה
אנו שמחים לבשר כי נאוה ושי ליבוביץ יכנסו למסלול קליטה לחברות ביום ראשון הבעל"ט 1.11.09.
נאוה ממשיכה בלימודיה באוניברסיטת בר-אילן לתואר שני בפיזיקה. היא סיימה תואר ראשון בהצטיינות ובזכות כך זכתה במלגת נשיא להמשך הלימודים. בנוסף היא תעבוד גם כמתרגלת באוניברסיטה ובימי שישי בענף המזון וכן נותנת שיעורי עזר פרטניים במתמטיקה לילדי תיכון/חטיבה.
שי הגיע אלינו לפני חמש שנים במסגרת האולפן. הוא לומד שנה שנייה באורט סינגלובסקי לתעודת הנדסאי תוכנה בהיקף של שני ערבים בשבוע וביום שישי. נשארו לו עוד שנתיים לקבלת התעודה. שי עובד ב-1/2 משרה בבית אימון הודים, ובנוסף לעבודתו מסייע לאהרן בניהול רשת האינטרנט בקיבוץ.
למרות שנאוה היא בת-משק ושי כבר רגיל בקיבוצנו, נשמח כי משפחות החברים יציעו ויזמינו את משפחת ליבוביץ, כדי להעמיק את הקשרים וליצור מפגשים חדשים.
                                                                        אנו מאחלים למשפחת ליבוביץ ולנו קליטה טובה.
ועדת קליטה
 
 
 
במזכירות המורחבת של הקיבוץ הדתי
 
 
ישיבת המזכירות המורחבת (מזמו"ר), התקיימה השבוע בעין הנצי"ב. הישיבה נפתחה בסקירתו של רוברט ברל, מרכז הקהילה, על הקבוצה המארחת. חברים אחרים השלימו את הדברים בסקירות נוספות. בלט דיווחה של רחל קרן על מדרשת הבנות הקיימת בעין הנצי"ב, שהיא מהמדרשות הראשונות ומהגדולות שבהן.
 
הסעיף המרכזי שעמד לדיון הייתה בקשתו של המושב השיתופי שדמות מחולה להיספח אל הקיבוץ הדתי. מרכז המשק תאר את היישוב שנוסד בשנת 1984, כאשר חבריו פרשו מהמושב מחולה כי העדיפו את צורת המושב השיתופי. היום יש בשדמות מחולה 28 משפחות חברים והמסגרת מופרטת לגמרי (קיבוץ מתחדש).
לצד חברי המשק גרות ביישוב כשמונים משפחות המשתייכות לקהילת ישיבת ההסדר "שדמות נריה".
הסיבה לבקשתם של חברי שדמות מחולה להצטרף לקבה"ד נובעת מרצונם להצטרף למסגרת הקרובה להם מבחינה רעיונית, וגם האינטרסים הכלכליים והחברתיים דומים. רוב הדוברים תמכו בבקשה. חלק הביעו חשש מהשפעת התושבים מקהילת הישיבה על נושאים ערכיים. חברים אחדים ציינו שיש צורך בקביעת זהות ברורה יותר למשקי "הקבוץ הדתי", במיוחד לאחר הצטרפות המושבים השיתופיים, ועל המתבקש בקביעת מיסוי הקיבוצים לא רק עבור החברים אלא גם עבור התושבים הנהנים במישרין או בעקיפין משירותים של הקבה"ד. הדיון בסוגיה זו יימשך וההכרעה תהיה בעתיד.
כנס רבני הקיבוצים הדתיים: הרב אחיה אמיתי, רב קבוץ שדה אליהו, סיפר על כנס רבני הקיבוצים ופירט את הנושאים שנידונו בו. הוא ציין שרבני קהילות בעיר אינם עוסקים במגוון כל כך רחב של בעיות הלכתיות. כמו כן ציין את חשיבות המפגשים, מכיוון שבנושאים רבים אין הרבה רבנים איתם יוכלו רבני הקבה"ד להתייעץ.
המועצה הכ"ח של הקבוץ הדתי: נחמיה רפל הודיע על הכוונה לכנס מועצה של הקבה"ד, לאחר שכבר חמש שנים לא התקיימה. המועצה תתכנס אי"ה בשדה אליהו בחודש שבט ועל סדר יומה סעיפים הנגעים בשינויים שהתרחשו בתנועה מהמועצה הקודמת לפני כחמש שנים, בה הוכרז על "מעגלים מתרחבים".
אירועי שנת השמונים: המזכירות הפעילה החליטה לציין את שנת השמונים לקבה"ד בצורה פשוטה, צנועה, משפחתית ובעלות נמוכה. הכוונה להפגיש עד כמה שיותר חברים מקיבוצי הקבה"ד. בחול המועד פסח יתקיים אירוע תנועתי, שיכלול טיולים של חברי הקיבוצים באתרים הקשורים למורשת התנועה בראשיתה ובמלחמת העצמאות. בסיום הטיולים תתקיים פגישה של כולם בקבוצת יבנה.
סיכם: נחום ברוכי
  
 
הידיעון שלנו
כפי שהבטחנו אנו מפרסמים כאן נקודות עיקריות שעלו מהסקר שערכנו בחודשיים האחרונים.
בסה"כ התקבלו 54 תשובות לסקר.
יחד עם התשובות שקיבלנו חשוב לציין שלא כולם ענו ויש לקחת את הדברים בעירבון מוגבל ועם זאת מי שכן ענה ראוי להתייחסות.
רוב הקוראים מרוצים מתדירות הופעת הידיעון (בכל שבוע) ורואים בו אמצעי מרכזי למסירת מידע ולהחלפת דעות.
רוב הקוראים משתדלים לקרוא את הידיעון עוד לפני כניסת השבת.
מדורים פופולאריים במיוחד: מעניין היה לראות שהמדור המקובל ביותר הן כתבות של חברים.
אם כך, חברים, שנסו מותניים, שלפו עטים וכתבו. הציבור מעוניין לקרוא.
הרבה מאוד ציינו את חשיבות הדיווח של מוסדות הקבוצה השונים – לתשומת לב ראשי הוועדות ורכזי ענפים ופעילויות.
כמובן הודעות ו"כלבודף" – בבקשה המשיכו לשתף אותנו במה שקורה סביבכם וסביבנו ובכל מה שקורה בקיבוץ.
מהתשובות שקיבלנו עלו כמה רעיונות טובים לתוספות ורענון של הידיעון, כגון: פינת הפרגון, פינת טבע, המלצות של חברים לביקור במקומות שונים, הפניית זרקור אל מאחורי הקלעים של מעשי יום-יום בקיבוץ והעומדים מאחוריהם.
בעקבות הערות של חברים החלטנו השבוע בישיבת מערכת הידיעון שמעתה ואילך לא נביא בידיעון את החדשות התנועתיות שמתקבלות במערכת מדובר הקיבוץ הדתי. ההודעות תועברנה בדוא"ל לכל מנויי הידיעון המחוברים למחשב. חברים המעוניינים לקבל את החומר מודפס מתבקשים לפנות לעדנה.
כאן המקום לחזור ולבקש מכולם: אם יש לכם שמחה משפחתית אנא ידעו אותנו כדי שנוכל לברככם באמצעות הידיעון. לא כל הידיעות מגיעות אליי באמצעות עוף השמיים...
רשמה: עדנה
 
 
לסבא רבה מנחם שניאור
ולכל משפחת שניאור המורחבת
מזל – טוב
בהולדת הנינה
נכדה למלכה ואייל הלוי
בת לאופיר ונחמן יפת בירושלים
בת תחילה סימן יפה לבנים
 
 
אנחנו על המפה....
לכבוד יום ההתרמה השנתי של עמותת איל"ן הוזמנו לטקס פתיחת "מצעד הפרוטות" בבית הנשיא.
הטקס היה בסימן התנדבות הקיבוצים והיישובים הקהילתיים לאירוח קייטנות איל"ן מתוך כוונה
להעלות על נס את הפעילות המבורכת שנמשכת לאורך שנים ולהביע הערכה ותודה לפעילות זו.
ביום ראשון בבוקר "העמסנו" את עצמנו על הרכב, מלאות בצפייה ובהתרגשות לקראת הטקס, לאחר שוידאנו שבאנו לבושות מספיק מכובד (נשים.....) עם הוראות מפורטות איך להגיע, מה להביא ובעיקר מה לא להביא (מטעמי ביטחון...) והתחלנו לעלות לבירה הקדושה.
את הטקס פתח כבוד נשיא המדינה, מר שמעון פרס, לאחר שעבר בין כל הילדים והאנשים הנכים וכיבד אותם במילים חמות וברכות. הנשיא הביע את תודתו העמוקה למארגני הקייטנות ולמתנדבים וביקש מהילדים הנכים לא לאבד תקווה ולהמשיך לייחל לשיקום מוצלח ולהשגת איכות חיים טובה יותר.
בין שאר הדיבורים, שגם הם היו מרגשים ומעניינים, זכינו לצפות בשלושה מופעים קצרים- במופע הראשון רקדו ביחד נערה ואישה בכסא גלגלים ריקוד קלאסי, אחריהן הופיעה ילדה נכה ושרה לנו את השיר "דרכנו" ובמופע האחרון רקדו יחד את "ריקוד הליצן" נערה בת 15 ואישה על כסא גלגלים. ההופעות היו מרגשות מאוד!! (בשלב הזה הוצאו הממחטות...)
בסיום הטקס חילק הנשיא אותות לשלושת הנציגים של היישובים והקיבוצים. את האות של קיבוצי הקבה"ד קיבל בגאווה נחמיה רפל.
"צידה" קטנה שלקחנו עימנו לדרך מפי אחד הדוברים- המילה "נתן" ניתנת לקריאה משמאל לימין ומימין לשמאל והמשמעות היא שכשאנו נותנים באותה מידה אנו גם מקבלים.
אנו תקווה שמפעל קייטנות הקיץ ימשיך לגדול בהיקפו ויאפשר להרבה נכים רגעים יקרים של אושר!!!
אנו שמחות על הזכות שנפלה בידנו (ומצטערות מאוד שלא יכולנו להביא גם כמה חונכים)-
עפרה, לאהל'ה וענבל.
 
  
השעור בפרשת השבוע יינתן ע"י אוריאל אמיר
אחות תורנית: ברוריה לנדה - פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
זה קרה השבוע
במשך יותר מ-12 שנה נאספו במחסן מל"ח סוללות משומשות מכל יישובי המועצה, ב-4 חביות מלאות שמשקלן למעלה מטון אחד.  העמסתי את החביות בעזרת המלגזה של המסגרייה על משאית שבאה במיוחד ונסעה לרמת-חובב שבנגב. התחלתי להכין עוד חביות ריקות ומסומנות לשנים הבאות.
מנחם שניאור
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ביקור בספארי – רמת גן
ביום ג', ט'ז במרחשוון 3.11.2009 נבקר עם משתתפי בית המדרש לגימלאים בספארי.
היציאה                    ב – 8.30
חזרה משוערת           בין 12.00 ל – 12.30.
תחבורה: באוטובוס של המועצה האזורית.
המעוניינים להצטרף מתבקשים לפנות (בע"פ או בכתב לתיבת הדואר)
לדינה אמיר
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
הום מאסטר
לאחרונה התבררו מקרים שציוד שהתקלקל וחייב טיפול של הום-מאסטר לא היה רשום ברשימת הציוד של החברים.
הום מאסטר מחויבים בתיקון כל ציוד חשמלי מתוך רשימת הציוד המוסכמת והמדווחת ע"י החברים להום-מאסטר. הדבר מחייב את החברים לדווח על תוספת של ציוד שנרכש או על החלפה של מכשירים.
אבקש לדאוג שרשימת הציוד בבתי החברים תהיה עדכנית . ציוד לא רשום יחויב בתשלום.
אם יש שאלות בעניין נא התקשרו עם עירית בהום-מאסטר ובתאום איתה עדכנו את הרשימה.
                              אליעזר שפיר
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
מהמרפאה - קבלות עבור נסיעה במונית
את/ה נזקק/ת לנסוע במונית ומבקש/ת לקבל זיכוי על הוצאות הנסיעה?
כדי להיות בטוח שתקבל/י זיכוי עבור הנסיעה בבקשה לצרף את הקבלות בעזרת מהדק סיכות לדף ריק ועליו לכתוב את סיבת הנסיעה וכד' בצירוף שמך כמובן.
לאחרונה בדקתי את הדואר של המרפאה ומצאתי פתאום על הרצפה 3 קבלות קטנטנות על נסיעה במוניות – כנראה שהן נפלו ממעטפה כלשהי אך לא יכולתי לאתר מי מסר אותן... ולכן אין לי אפשרות לזכות אף אחד.
                                                                                                 בתודה מראש,
נעמי קורן
  
מהכלבי
לרגל החתונה ביום שלישי הקרוב, אור לי"ז במרחשוון 3.11.09 הכלבי ייסגר בערב בשעה 18.30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
 
  
 
 
 
 
AtarimTR