ידיעון 2646 פר' ואראה

 

בס"ד י"ט במרחשוון תש"ע
 
פרשת וירא
 
16.25
הדלקת נרות
08.00
תפילת שחרית
 
 
 
קידוש לכבוד הזוג הצעיר בבית שפירא
16.35
מנחה, קבלת שבת, ערבית
         דרשת הרב                            
10.30
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות - בשטיבל  
18.00
סעודת שבת בחדר האוכל
11.00
סעודת שבת בחדר האוכל
 
 
12.30
שעור לנשים בפרקי אבות - במועדון
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 19.00 – 21.00
13.00
מנחה גדולה
15.30
שעור בדף יומי
 
 
16.00
נשים אומרות תהילים - בבית סעדון
16.00
מ נ ח ה
 
 
17.24
ערבית, הבדלה
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
  שחרית  א' ג' ד' ו'              06.00
   שחרית ב' ה'                   05.50
   מנחה ברחבת חדר האוכל    13.30
   מנחה בבית הכנסת            16.30    
   רבע לערבית                    19.45
   ערבית                           20.00 
עונג שבת לילדים בשעה 10.30
 
 
   כיתות א'-ג' -  שמוליק ברוכי
                       (שימו לב לשינוי)
   כיתות ד'-ו'  -   דקלה שניאור
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
יום ראשון
16.00
חוג מחשבים מתקדמים
כיתת אולפן
17.30
חוג מחשבים מתחילים
כיתת אולפן
16.40
צ'י קונג לבגירים
חדר האוכל
19.00
שיעור באגדות חז"ל
חדר עיון
21.15
שיעור לצעירים
בית ע' שטרן
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
יום שלישי
08.30
בית מדרש לגימלאים – נסיעה לספארי
 
19.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
20.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
יום רביעי
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון
21.10
שיעור עם הרב וולף
בית י' שטרן
יום חמישי
19.00
שיעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
21.00
שיעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
09.00
יחדיו ב-ו'
בית שפירא
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
  
 
בשבת האחרונה חגגנו בשמחה רבה את יום בר המצווה של יששכר. השבת הייתה עמוסה בהתרגשות, הן מיכולתנו לחגוג עם כל האנשים הנפלאים שגרים פה, והן מהאפשרות לשתף את כל המשפחה הקרובה לנו.
אין ספק שלולא גרנו כאן, בקיבוץ, עם כל אפשרות האירוח ועם כל הרצון הטוב של האנשים לעזור לנו- לא היינו יכולים אפילו לחלום על שבת כה נפלאה! ועל כך רצינו לומר תודה מכל הלב לכל החברים ולכל מי שטרח ועזר, הן בהכנת עוגה או קיגל, הן בסידור וניקיון דירות לאורחים והן בכל שאר הארגונים.
נתראה בשמחות!
משפחת בן דוד
 
 
 
מה בגיליון?
·         שבעים פנים לתורה – הרב ירון
·         משלחן מזכירת הפנים – ורד סוקו
·         משלחן מרכז המשק – שמוליק ברוכי
·         לצאת לרוץ או לראות הישרדות – אבנר סוקו
·         שיר שבת – יהונתן שרמן
·         בחזרה לעתיד – איסר ספיר
·         מוועדת מינויים – פרד אדן
·         יחדיו ב-ו – סיכום שבועי
                                           כלבו דף ולוחות זמנים
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
 
 
 
     נר זיכרון !
     משה-דוד פרידמן ז"ל – כ"א במרחשוון תשל"ט
     יעקב סאמט הי"ד – כ"ז במרחשוון תשי"ז
 
שבעים פנים לתורה
 
הרב אברהם יצחק הכהן קוק
הרב אברהם יצחק הכהן קוק (1865-1925) הרב הראשי הראשון בארץ ישראל, רב, ראש ישיבה, מקובל והוגה דעות. נולד בעיירה גריבה בלטביה ולמד בישיבת וולוז'ין, בראשות הרב נפתלי צבי יהודה ברלין (הנצי"ב). בהיותו בן 23 נתמנה לרבה של העיירה זיימל שבליטא, ואח"כ כיהן כרבה של בויסק. בשנת 1904 עלה לארץ ישראל ונבחר כרבה של יפו. מתוך דאגתו לחקלאים בארץ ישראל, אליהם חש קרבה רבה, הוא ביסס את היתר המכירה של הקרקעות בשמיטה. ביפו הקים את ישיבת "שערי תורה" שבה עסקו התלמידים גם במלאכה. לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה הוא יצא לחו"ל ונתקע בשווייץ בשל פרוץ המלחמה. לאחר המלחמה הוא חזר לארץ, וכיהן כרבה של ירושלים. בהמשך כונן את מוסד הרבנות הראשית, והיה לרב הראשי האשכנזי הראשון של ארץ ישראל. בירושלים ייסד את הישיבה המרכזית העולמית, שלימים נקראה "ישיבת מרכז הרב" ואת מפעל הלכה ברורה - לחיבור בין התלמוד להלכה.  
לרב קוק מסכת הגותית רחבה על פיה תקופתנו היא תקופת הגאולה, כל עם ישראל הוא יחידה אחת ולכן ראה את פעולות החלוצים החילוניים בארץ ישראל באור חיובי. ספריו: בהגות – אורות, אורות הקדש, אורות התשובה, אורות התורה, עולת ראיה. בהלכה - שבת הארץ, משפט כהן, דעת כהן, עזרת כהן, אורח משפט, ועוד אגרות וכתבים רבים שחלקם נדפסו וחלקם עדיין לא. על שמו נקרא המושב כפר הרא"ה ושבט הרא"ה בבני עקיבא.
 
מפירושיו לפרשת השבוע:
חז"ל (פסחים ד, א) עמדו על הפסוק הנאמר בעקידת יצחק "וישכם אברהם בבוקר", ואמרו שמכאן שזריזין מקדימין למצוות, שהרי אברהם טרח לצאת מוקדם בבוקר. ואולם הרב קוק מאיר נקודה נוספת בפסוק זה: העובדה שלמרות הציווי הנורא הזה אברהם הלך לישון בלילה... וכך אומר הרב קוק (עולת ראיה עמ' פו):
מנוחת הנפש של הנשמה הקדושה, של האב הקדוש איתן האזרחי, לא נשבתה... ושום רגש של כהות, של רישול ושל דכאות לא נתערב בהמיית נפשו המטוהרה. שנת ישרים במנוחה ועליזת קודש עברה, וזמן ההשכמה בא כסדרה. ועוז ה', הַמְשַוֶּה רגליו כאיילות לרוץ כצבי ולהיות גבור כארי, לעשות רצונו של המקום ב"ה סמכהו, כי השכים בבוקר.
על הפסוק "ויבקע עצי עולה" כותב הרב קוק:
היה אפשר לסמוך למצוא עצים באחד היערים, וקל וחומר שהיה אפשר לקחת את גזרי העצים בלתי מבוקעים, ולהכשירם להבערה בעת אשר יהיה כבר מוכן הצורך להשתמש בהם. אבל האהבה הא-לוקית העליונה, העוברת כל טבע אנושי, היא שבערה בלב האב הקדוש, כדי לזרזו להכין גם את ההידור והסדר של תשמישי קרבן אלה, כמו העצים, בהקדמה זריזה ומתונה גם יחד.
 
 
הרב ירון
 
 
משולחן מזכירת פנים –
בחודשים האחרונים אני מקפידה לקרוא את העלונים של הקיבוצים השונים.
אני מצטטת חלק ממאמר שפורסם בעלון של עלומים. הדברים נכתבו במקום אחר אבל כאילו נכתבו כאן...
"זה לא מספיק שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו, לפעמים עלינו לעשות את מה שנדרש"
                                                                                                  וינסטון צ'רצ'יל
"החיים הציבוריים ידועים כחיים לא פשוטים, וחיים ציבוריים בקיבוץ ידועים אף כקשים יותר.
לכל אחד זכות שווה במפעל זה ולכל אחד דעה משלו. מהו הגבול בין אכפתיות ודאגה לחלוקה שווה של הנטל, לבין כניסה לא ראויה לחיים האישיים של בעל תפקיד זה או אחר? בעיניי הגבול מאד ברור. הדרך להתקדם ולהתפתח היא בלקיחת אחריות ובנכונות להוביל מהלכים ולא ע"י עמידה בצד בהעברת ביקורת. מי שיש לו מה להגיד חייב לקחת אחריות ולהתמודד ישירות עם העוול שלכאורה נעשה....
בחיים השיתופיים שלנו יש אינספור הזדמנויות לעסוק בפנקסנות: תורנויות, סידור רכב, דירות אורחים, החלטות ועדה, שעות עבודה ועוד. ניתן להעביר ימים שלמים בלבדוק מי מקבל יותר ומי מקבל פחות. אבל אני מציעה שננהג אחרת ונחזיר את האמון בחברינו - השותפים שלנו.
בואו נתמקד בלבדוק את עצמנו בכנות וביושר. אם כל אחד מאיתנו ישאל את עצמו האם הוא באמת לוקח אחריות ומשקיע ומתאמץ בכל מה שהוא יכול, אזי תופעת ההתחשבנויות תרד.
ואם מישהו מרגיש שנעשה עוול, שייקח אחריות ויפנה באופן גלוי לבדוק את העניין.
בדרך זו נשמור ונחזק את ערכינו השיתופיים וכל אחד ימצא את המקום בו הוא יכול לתרום"
נכתב ע"י שרה- ג'יין מזכירת הפנים של עלומים.
 
ואצלנו –
נגמרו החגים וגם התירוצים ואנחנו באגף החברתי חילקנו בינינו תחומי אחריות –
כפי שהבטחנו, אנחנו בתהליך של בדיקת נושא הפרט, והנושא יבוא לאישור האסיפה.
להלן טבלת אחריות על ענפים ופעילויות
ורד
בנג'ו
נחום
שורי
ענבל
מאיר
ניהול הקהילה
מש"א
מועצה
לו"ז קהילה
חינוך
אבלות
נושאי פרט
מיצוי זכאויות
אסיפה
ידיעון
גיל הרך
חברה קדישא
תקציבי קיום
השתלמות
מקווה
מזכירות טכנית
תיעוד
מרפאת שיניים
קרן סיוע
כלבי
דת
דואר
השתלמות
(עם בנג'ו)
ענף המזון – עם מרכז המשק
קשר עם גורמי חוץ
ענף הבגד
ארכיון
כריכיה
ספריה
ספורט
צעירים
חגים
 
קוסמטיקה מספרה,
פדיקור
ש"ל
סידור אורחים
גן נוי
בטחון
 
קבוצות זמניות
גן משחקים
 
בית שפירא
בריאות
עובדי חוץ
 
חיילים בודדים
 
מועדון
סיעוד
שכירים
 
חתונות
 
חדר עיון
בריכת שחייה
השכלה
 
 
 
בגירים
רכב
רישום עבודה
 
 
 
פרט – עם ורד
בניין
תורנויות
 
 
 
 
צדקה
יזמויות
 
 
 
 
אינסטלציה
 
 
 
 
 
 
הגדרת היקף המשרות באגף החברתי:
נחום ושורי עושים את המוטל עליהם בנוסף לכל מה שעשו בעבר.
ענבל לומדת יומיים בשבוע, עובדת באסף הרופא יומיים בשבוע ובאגף החברתי יום בשבוע.
בנג'ו עובד בסנאק טיים יומיים בשבוע וארבעה ימים במש"א.
מאיר סיים את הלימודים (כל הכבוד!!!) מחפש עבודה ולכן משרתו עדיין לא מוגדרת.
ואני כאן בשבילכם כמעט שבעה ימים בשבוע, 24 שעות...
שבת שלום,
ורד – אגף חברתי.
 
 
 
 
משולחן מרכז משק
 
טוסטוסים – בימים אלה אנו מתארגנים לחידוש הביטוח של כלי הרכב וביניהם גם האופנועים.
מתוך העיסוק בתחום עולה שאלת הכדאיות של אחזקת צי האופנועים, מה עוד שעלויות הביטוח השנה אמורות לעלות משמעותית. כמו כן, העובדה שחלק מכלי רכב אלו משמש את "בעליהם" - אשר קיבלו אותם לצורך עבודתם - גם כרכב לצרכיהם הפרטיים, מאוד מקשה על קבלת ההחלטה להמשיך בנוהל הקיים, וכבר יש הצעה באוויר לשילוב האופנועים בסידור הרכב הכללי.
ועוד בנושאביטוח רכב – לקראת חידוש ביטוח הרכב ברצוני לעדכן את הציבור על כך שכתוצאה מריבוי התאונות ברכבינו, אנו נידרש לתשלום פרמיה גבוהה יותר בשנה הבאה. גם בתחום זה מונחת הצעה על השולחן כיצד להתמודד עם מגיפת הפגיעות ברכב לפני שהיא הופכת לפגיעה בנפש, חו"ח.
פגישות עם מנהלי ענפים - כמעט והסתיים סבב הפגישות הראשון עם מנהלי הפעילויות בתחום היצרני. בסיכום סבב זה עליי לציין את הרושם הראשוני שקיבלתי ממנהלי הפעילויות כאנשים אשר מתייחסים ברצינות רבה לתחום אחריותם, מודאגים מאוד ממצב של ירידה בהכנסות ועושים כל שביכולתם להתגבר על מצב זה על ידי חיפוש תחומים בהם יוכלו להתייעל ולהתפתח. בנוסף, שמחתי לגלות פתיחות וקבלה של בעל תפקיד חדש ואני מקווה לזכות לשיתוף פעולה גם בהמשך הדרך.
תוכנית עבודה 2010 – למרות עיכובים בכוונתנו לקיים מפגש מנהלי פעילויות על מנת להתקדם בהכנת תוכנית העבודה לשנת 2010. הדגש שאני רואה בתהליך ההכנה הינו בשיתוף מירב הכוחות והמוחות של העוסקים במלאכה בתכנון ויצירת מחויבות לתוצאות.
נתב"ג – מסתבר שחלפו להן 28 שנות השקט ואנו נכנסים לקרב נוסף מול רשות שדות התעופה סביב הכוונה לבצע שינויים בנתב"ג, אשר יגרמו לתנועת מטוסים מוגברת מעל ראשינו. נפגשנו עם נציגי מזור וראש העין על מנת לברר אם יש לנו עניין לפעולה משותפת מול הרשות. עדכונים בהמשך.
שבת שלום,
שמוליק – מרכז משק
 
 
לצאת לרוץ או לראות הישרדות
נרי, מה יוצא לך מזה? לא נמאס? מה זה נותן לך? לאן אתה מגיע בסוף?
מאיפה חשק ההתמדה? למה דווקא ריצה ולא שחייה?
ובכלל, ספר לי איך כל זה התחיל?
ככה סתם, עם קילומטרים של שאלות ניגשה אליי חברת קיבוץ בעודי "עושה שחרור" בגן המשחקים.
תני לי דקה להסדיר ת'נשימה, שהדופק יחזור לשגרה ואשתדל לענות לך על כל שאלה – אמרתי לה.
ניגבתי את הזיעה וסיפרתי לה שהכל התחיל בדיוק לפני 20 שנה.
יצאתי יום אחד לריצה ושם התחילה לה מלחמת ההתמדה.
כן, כן, אמרתי לה, ההתחלה הייתה לא קלה. למי יש כוח לצאת שוב ושוב לרוץ?
ככה יום יום יצאתי לריצה עד שנפתרה לה בעיית ההתמדה והתחילה לה בעיית ההתמכרות.
מה יקרה חס וחלילה אם יום אחד לא יצא לי לרוץ? (דכאון).
מה יוצא לי מזה, את שואלת?
אמרתי לה: תדעי לך שבזמן הריצות נפתרות לי רוב הבעיות (ולא שיש לי כל כך הרבה ב"ה), ואחרי הריצה אני פשוט מרגיש מלך השכונה ולא יכול כבר לחכות לריצה הבאה.
לא, לא נמאס לי לרוץ, הסברתי לה, ואם את רוצה לדעת לאן אני מגיע בסוף אז אחרי כל ריצה – כמו סוסים – אני חוזר לאורווה – לאשה ולילדים.
ולמה דווקא ריצה ולא שחייה – את רוצה לדעת? אז תדעי לך שהכל התחיל לפני 20 שנה עם איזו בדיחה על אלוף העולם בקראטה שנכנס לדיסקוטק, שם את מעיל העור שלו על משענת הכסא והשאיר פתק: "זהירות, לא לגנוב, המעיל שייך לאלוף העולם בקראטה", והלך לרחבת הריקודים לרקוד. אחרי חצי שעה חזר האלוף לשלחן, המעיל נעלם, ועל משענת הכסא היה לו פתק: "המעיל נגנב על ידי אלוף העולם בריצה"...
צחקה לה אותה חברת קיבוץ ואמרה לי: נרי, הלוואי וגם אני יכולתי לרוץ.
אמרתי לה: את יכולה, זו רק שאלה של החלטה, ובעצם מה את מעדיפה – לשבת בבית ולראות הישרדות או לוותר ולצאת לרוץ...
 
 
 
  
שיר-שבת
 
"ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח"
 
"אשתו" - לא שם לה - אשת לוט,
באי יגון האיגיון - הציצה ונפגעה;
מפנה בהיחבא עיניים כלות,
כלום הספקת, אמרי לי, הראית דבר מה?
מניין החל גופך מתכרכם,
הופך לאבקה לבנה ומלוחה;
עת ריח גפרית באפך הנושם
נשימות אחרונות ואדמה חרוכה?
מה חשת אז לנוכח האש הניתך;
תשוקה של גילוי - חזיון הפיכה?
והולם דם-סקרנות בעורקייך אז הך,
מבטך משתומם, מתאבן באבחה.
 
אי שם, כה נמוך, בקצה העולם,
עלי טרשי חרבות העיר עמורה,
ניצב פסל מלוח - בודד לו דומם;
הבט אחי וראית, גם דמעה שם קפאה...
יהונתן שרמן
 
 
 
לסבתא וסבא רות ויהודה פלדמן
ללין ועוזי פלדמן
ולכל החמולה
שפע ברכות לנישואי הנכד-הבן
ניצן עם הלה
שיהא זה בנין עדי עד
 
בחזרה לעתיד
לפני שבוע ביום חמישי 29.10 הופיעה בעיתון "ידיעות אחרונות" כתבה
תחת הכותרת "שינויים במזג האוויר". מהכתבה עולה שתכנית המסלולים בנתב"ג
שטלטלה אותנו בשנות ה-80 עולה מחדש על הפרק, ולפי הכתוב במאמר תופעל במלואה תוך כ-4 שנים.
היות שאני לא סומך על אמינות העיתונים אני מבקש לפרסם את המאמר כדי שגם אלה שלא מנויים על "ידיעות אחרונות" יוכלו לקרוא אותו.
אני מבקש מהמזכירות לדווח לנו מה ידוע להם על התכנית ואילו צעדים הם נוקטים.
אני מציע שאחרי קבלת הדיווח מהמזכירות יתקיים ערב דיון כדי שהציבור יוכל לשאול שאלות ולהחליט ביחד על המשך הטיפול. מי שמעוניין לקרוא את הכתבה במלואה יכול לקבלה אצלי.
איסר ספיר

 


בוועדת המינויים
 
ועדת מינויים החלה במלאכת הרכבת ועדות והשלמתן לאחר בחירת המזכירות החדשה. 
הוועדה נהנית משיתוף פעולה ותיאום מלא עם המזכירות וזה מאוד מקל על העבודה. 
הנושא הראשון באג'נדה שלנו הוא בחירת מועצה חדשה. 
תזכורת: על פי החלטת אסיפה המועצה מורכבת מששה נציגים שהמזכירות ממנה מתוך חברי המזכירות ועוד תשעה נציגים מהציבור הרחב. המזכירות מינתה את ורד סוקולובסקי, שורי אמיר, נחום ברוכי, שמוליק ברוכי, אבי צוויג והושע נתנזון להיות נציגיה.   בשבוע הבא נחל בתהליך ההצבעה כדי לבחור את תשעת נציגי הציבור. ביום שני תחולק לתאי דואר רשימת כל החברים (פרט לחברי המזכירות ובני זוגם של נציגי המזכירות במועצה). כל חבר יסמן בעיגול את תשעת החברים שברצונו לבחור למועצה. ביום שלישי בין השעות 6:30 ועד 20:00 תועמד הקלפי וכל חבר ישלשל לתיבה את הרשימה ובה מסומנים תשעה שמות. רשימה שבה מסומנים יותר מתשעה שמות תהיה פסולה (ניתן לסמן פחות מתשעה). אפשר לסמן את השמות בבית ולהביא את הרשימה המסומנת לקלפי ביום שלישי. כמו כן ניתן לקבל עותק נוסף (במקרה של אובדן או כדומה) במקום הקלפי. הקלפי תוצב בחדר אוכל בין השעות 6:30 ועד 8:30 ושוב בין השעות 11:30 ועד 13:30. בשאר השעות הקלפי תהיה במזכירות.   בסיום ההצבעה ייספרו הקולות ובהתאם לתוצאה נפנה לאותם חברים שקיבלו את מירב הקולות כדי לוודא שהם מוכנים לכהן במועצה.   עשרים החברים הראשונים שיתנו את הסכמתם יועברו לשלב ב' של ההצבעה שתתקיים בשבוע שלאחר מכן ואז ייבחרו תשעת נציגי הציבור.
 
במקביל אנו מאתרים חברים לכהן בוועדות הר"מ:
1.       ועדת קליטה.
2.       ועדת צעירים – השלמת חברים במקום אלו שפרשו.
3.       נציג הציבור לצוות מש"א.
4.       נציג הציבור לצוות שיכון במקום חברים שפרשו.
5.       ועדת פיננסית – ועדה הפועלת יחד עם הגזבר.
6.       השלמה למערכת הידיעון.
 
כמו כן אנחנו נתחיל בהמשך להרכיב ועדת בריאות ורווחה, ועדת שירותים, ועדת תרבות, וועדת רכב. 
 
כל חבר שמעוניין לכהן באחת מהועדות הנ"ל (או בכל ועדה אחרת) מתבקש לפנות לאחד מחברי ועדת מינויים (פרד, מיכל ברוכי, לואי, אוריאל, בנג'ו, אורית גרבוז) או לפנות באמצעות האי-מייל: fred@beerot.org.il .
                                                                                                שבת שלום,
פרד אדן – יו"ר ועדת מינויים
 
 
  
בשיעורו של הרב ירון עסקנו בשאלת מציצת הדם בברית המילה.
ראינו כי חז"ל אמרו שיש חובה למצוץ את הדם לאחר הברית, כדי למנוע סכנה.
יש שהסבירו שהסכנה היא כאשר הדם נקרש ולא זורם באופן חופשי, ויש שהסבירו שהסכנה היא זיהומים שיכולים היו לבוא כתוצאה מסכין המילה. ואולם, מסתבר שבמשך כל הדורות היו רופאים שפקפקו בצורך הרפואי במציצה זו. יתרה מכך: היו אף שטענו שדוקא המציצה מסכנת יותר את התינוק או אף את המוהל.
יש כאן דוגמא נדירה של התנגשות חזיתית בין מה שאומרים הרופאים לבין מה שאומרת ההלכה – כאשר כולם מדברים בשם הרפואה. כתוצאה מכך, היו אנשים שקראו לבטל את מציצת הדם, אך פוסקי ההלכה התנגדו לכך מכל וכל. פתרון אחד שהועלה הוא סחיטת הדם באמצעות ספוגים במקום מציצה, אך הוא לא הוסכם על כל הפוסקים. הפתרון המקובל הוא מציצת הדם ע"י צינורית זכוכית המונעת מגע בין התינוק לבין המוהל, ואולם בקהילה החרדית יש כאלו שעושים זאת בדרך המסורתית ללא חציצה.
 
נורית יעקבס-צדרבוים, ד"ר לאמנות, עשתה את עבודת הדוקטורט שלה על ציור הדיוקן של "העצמי" בראייה בינתחומית של אמנות-פסיכולוגיה-פילוסופיה.
בהרצאתה בנושא: "על קו התפר: בין 'ואהבת לרעך כמוך' לציור הדיוקן של 'העצמי'", עסקנו בנגזרות של "ואהבת לרעך כמוך". הלל הזקן שאמר: "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך". הרמב"ם אמר: "צריך אדם לאהוב את חברו כגופו", ועוד. אהבת העצמי אינה באה כערך עצמאי אלא הדגש הוא על כמוך / אתה / עצמך / נפשך.
"ונשמרתם לנפשותיכם": יש הסוברים שזו הבטה פנימה. הפָּנִים עצמם מכילים את הפְּנִים. הפָּנִים הם רְאי הנפש: "כמים הפָּנים לפָּנים" (משלי).
מה זו אהבת העצמי? מה הקושי בלאהוב את העצמי? מדוע אהבת העצמי היא קנה מידה לאהבת הזולת (ולא במובן של אגואיזם או אגוצנטריות)? וכן תובנות אחרות לגבי המושג נרקסיזם.  פילוסופים (לווינס) ופסיכואנליטיקנים (פרויד, יונג, לאקאן) ידועי שם עסקו בנושא. אמנים עסקו וממשיכים לעסוק בו וחלק מהם הפכוהו לבחינת העצמי ולחקר הנפש. אין צייר שלא מנסה באיזשהו שלב בחייו לצייר את עצמו. האמנים יודעים לדבר עם הנפש בשפת הנפש. "כמוך" – לחקור את נבכי נפשך לא מתוך אהבת העצמי, ייתכן שאף להפך. חקר עצמי שדרכו ניתן ללמוד לאהוב את ה'עצמי'.
בעזרת הברקו התוודענו לציורי "דיוקן עצמי" מיום שהמציאו את המראָה. הצייר אלברכט דירר היה מראשוני האמנים בציור דיוקן עצמי. רמברנדט שקד על ציור דיוקן עצמי תחילה כצורך כלכלי, ואחר כך הפכהּ לאוטוביוגרפיה ויזואלית עד זקנתו. הוא צייר 70 דיוקנאות וביטא את הכרתו בהיות היצור האנושי בן חלוף. ואן גוך ניסה לחבב את עצמו באמצעות ציור הדיוקן ולא הצליח.
יונג קרא לתהליך החיפוש אחר ה'עצמי', "מסעו של הגיבור". בהמשך באו ציירים שיצרו פרשנות של דיוקנם (שאגאל, פרנסיס בייקון, פיקאסו), הציירים האקספרסיוניסטים שחרטו על דגלם לחקור את הפְּנים, ועוד. בעבודת הדוקטוראט שלה עסקה נורית בציור "דיוקן עצמי" במשך שנתיים ורק לאחר התנסותה האישית יצאה לעבודת החקר בנושא.
 
בשבוע הבא נשמע את מיודענו סטיב פרנקל בנושא:
האם אפשר להיות יהודי דתי-ציוני בחו"ל (יבשת צפון אמריקה) ?
סטיב הגיע אלינו עם גרעין "מתתיהו" של בני-עקיבא מארה"ב והיה חבר הקבוצה במשך מספר שנים.
כיום הוא מתגורר עם משפחתו בישוב חשמונאים, עובד במזכירות העולמית של בני-עקיבא ובמסגרת זו הוא אחראי לתכניות של בני-עקיבא צפון אמריקה המתקיימות בארץ.
 
השיעור בפרשת השבוע יינתן ע"י רחל פלינט
אחות תורנית: אריאלה פלדמן - פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
פינת הממטרים
אנו פותחים בשמחה רבה את הפינה לעונה זאת ונקווה שנזכה בכל שבוע לעדכן אותה.
עד סוף אוקטובר זכינו ב-50.9 מ"מ – רובם בסוף השבוע האחרון. השבוע התוספו אליהם 54.4 מ"מ  
ובסה"כ עד לסגירת הגיליון 105.3 מ"מ     כן ירבו !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ברוכות הבאות
לעינב-מרים פלדמן שהשתחררה השבוע מהשירות הסדיר בצה"ל אותו עשתה כלוחמת במודיעין שדה.
מאחלים קליטה נעימה בבית.
למורן גרוס (סלומון) שסיימה השבוע שנתיים של שירות לאומי. גם לך – השתרשות טובה ונעימה בבית.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
בנק הדואר
אנו מביאים לתשומת לבכם את שעות הפתיחה של סניף הדואר בנחלים בו ניתן לבצע פעולות של בנק הדואר.
בימים ראשון עד שישי בשעות 08.30 – 12.30
בימים שני ורביעי גם    בשעות 16.00 – 18.00
עפרה פארן / של"ח
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
דרך צלחה
לחזי בלנק שעזב אותנו בימים אלה ועבר להתגורר ברמת-גן. בהצלחה בכל אשר תפנה ולהתראות !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
מודים אנחנו
לכל מי שעמל, טרח ועזר לפני ואחרי חתונת ניצן והלה אנו מודים מקרב לב.
לצוות הקבוע שעיצב ודאג לכל הפרטים – תודה מקרב לב ויישר כח.
לין, עוזי וכל המשפחה
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
התנצלות
אני מבקשת להתנצל בפני קוראי הידיעון על טעותי בשבוע שעבר עת פרסמתי בעמוד השער דברים לפרשת "וירא" במקום לפרשת "לך לך".
עדנה
 
 
 
 
AtarimTR