ידיעון 2657 פר בא

 

בס"ד ז' בשבט תש"ע
 
פרשת בא
 
16.43
הדלקת נרות
08.00
תפילת שחרית
16.55
מנחה, קבלת שבת, ערבית
         דרשת הרב                            
10.30
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות - בשטיבל  
18.00
סעודת שבת בחדר האוכל
11.00
סעודת שבת בחדר האוכל
 
 
12.30
שעור לנשים בפרקי אבות – במועדון
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 19.00 – 21.00
13.00
מנחה גדולה
16.00
שעור בדף יומי
 
 
16.30
נשים אומרות תהילים - בבית סעדון
16.30
מ נ ח ה
 
 
17.45
ערבית, הבדלה
 
שימו לב לשינוי שעת מנחה קטנה בשבת !
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
 שחרית א' ג' ד' ו'              06.00
 שחרית ב' ה'                    05.50
 מנחה ברחבת חדר האוכל    13.30
 מנחה בבית הכנסת            16.30    
 רבע לערבית                    19.45
 ערבית                            20.00 
 
עונג שבת לילדים בשעה 10.30
 
    כיתות א'-ג' - לימור נתנזון
 
    כיתות ד'-ו' -   יוסי שניאור
 
 
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
יום ראשון
16.00
חוג מחשבים מתקדמים
כיתת אולפן
17.30
צ'י קונג לבגירים
חדר האוכל
19.00
שעור באגדות חז"ל
חדר עיון
21.15
שיעור לצעירים
בית ע' שטרן
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
יום שלישי
08.30
בית מדרש לגימלאים
 מועדון
19.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
20.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
יום רביעי
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון
21.10
שיעור עם הרב וולף
בית י' שטרן
יום חמישי
19.00
שעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
21.00
שיעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
09.00
יחדיו ב-ו'
בית שפירא
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
 
 
איפה הנוער
בידיעון השבוע שעבר קבלנו הזמנה בלשון זו:
בואו בשמחה ! נוער בארות יצחק מזמין את הציבור  להשתתף בתפילת ערב שבת חגיגית בנוסח "קרליבך", לכבוד ראש חודש שבט, בבית הכנסת.
חשבתי בלבי: בדרך כלל אינני אוהב את סגנון קרליבך בקצב ה"בעל-בתי" המנומנם של בארות יצחק, אולם הפעם הנוער יוביל ונקבל את השבת באווירה מרוממת, בשירה קצבית וריקודים, כנהוג ב"מנייני קרליבך" לצעירים.
ואמנם, באתי לבית הכנסת בשמחה, מוכן לשיר ולרקוד. דא עקא, בתפילת קבלת שבת "החגיגית" נמצאו בבית הכנסת ארבעה (!) בנים (את הבנות לא ספרתי), שניים מהם היו המתנדבים האמיצים שהובילו את התפילה. עד סוף פרקי קבלת שבת נוספו עוד שני צעירים.
על זה נאמר:
עשית ולא פרסמת – כאילו לא עשית. פרסמת ולא עשית – כאילו עשית!
נחום
 
 
                                                       
מה בגיליון?                                                                ק ר א ת
·         שבעים פנים לתורה – הרב ירון                       
·         לא משלחן המזכירה... – ורד סוקו
·         ומזווית אחרת – אבי צוייג
·         תמיד לומדים – מנחם שניאור
·         תרבותנו – שורי / רבין
·         יחדיו ב-ו' – סיכום שבועי                                              
·         אנחנו בעד איחוד העם! – נוער הקיבוץ הדתי (נייר עמדה)              מ ח ז ר ת
·         מענף המזון - שולי
·         בחן ובחסד – אסתר תמים
 
                                           כלבו דף ולוחות זמנים
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
 
 
שבעים פנים לתורה
 
ר' יהודה אריה לייב אלתר, ה'שפת אמת'
ר' יהודה אריה לייב אלתר (1847-1905), האדמו"ר השני בשושלת גור, היה נכדו של ר' יצחק מאיר אלתר, בעל חידושי הרי"ם, מייסד חסידות גור. אביו מת כשהוא היה ילד קטן, והוא גדל על ברכי סבו. בהיותו בן 19 שנה מת גם סבו, אך הוא סירב לקבל עליו את האדמו"רות במשך ארבע שנים. משהפך להיות אדמו"ר הוא שימש במשך 35 שנה בתפקיד.
בסדרת הספרים 'שפת אמת' מובאות הדרשות שלו לפרשת השבוע מכל אותן שנים, כשהם מלאים ברעיונות חסידיים עמוקים. הוא כתב גם חידושים על הש"ס והשולחן ערוך, אך הללו יצאו לאור רק לאחר מותו.
 
מפירושיו לפרשת השבוע:
ה'שפת אמת' (שנת תרל"א) מביא את דברי סבו על הקשר שבין עשרת המאמרות שבהם נברא העולם, עשר המכות ועשרת הדיברות: "כי מה שהיה צורך לעשר מכות, להסיר הקליפה וההסתר מעשרה מאמרות, לעשותן עשרת הדברות". את העניין הזה הוא מרחיב בדרשה שנתן שלוש שנים מאוחר יותר. ראשית, אומר ה'שפת אמת', יש לשים לב לכך שמעשה בראשית מתואר בתורה בקיצור רב, ואילו יציאת מצרים מתוארת באריכות:
דהנה בעשרה מאמרות נברא העולם. ורק פרשה אחת של בראשית שנשלם על ידה כל מעשה בראשית. ולהוציא בני ישראל ממצרים נצרך כל-כך פרשיות עבור זה. כי לתקן מעשה רשעים הוא עבודה רבה יותר מלברוא חדשות, כי הוא כל יכול. אבל מה שניתן הבחירה לבשר ודם והוא מקלקל, לזה צריכין עצות. לכן תיקון הבריאה וקיומו הוא יותר גדול מגוף הבריאה.
בהמשך לדברים אלו מסביר ה'שפת אמת' את המשנה בפרקי אבות (ה, א) שאומרת: "בעשרה מאמרות נברא העולם... להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות". ומסביר ה'שפת אמת':
שהשי"ת תלה המאמרות זה בזה... כי אם היה נברא במאמר אחד, לא היה יכול הרשע לבטל רצונו ית'. וכן הצדיק שיוכל להתדבק מיד במאמר הש"י בשורשו אי אפשר. רק ע"י מדרגות נתן הש"י שהצדיק שעושה דבר טוב יביאנו לדבר טוב יותר, כמו שאמרו "מצוה גוררת מצוה". והושם זה בעולם שמי שעשה טוב יביאנו לכל המדריגות. וזה ענין החלוקה לעשרה. וכן לרשע - ע"י שמבטל מאמר אחד יביאנו לזה לבטל יותר עד שיבטל הכל.
העובדה שהעולם נברא בעשרה מאמרות, היא המאפשרת את ההדרגתיות בעולם - שאין רק צדיקים ורשעים, אלא אפשר לעלות במעלות הצדיקים מעלה מעלה או לרדת במדרגות הרשעים מטה מטה. ולכן - מתוך עשר המאמרות, אפשר להגיע חלילה לעשר המכות, כפי שעשה פרעה, או לעשרת הדיברות - כפי שעשו בני ישראל.
 
 
הרב ירון
 
  
‏ו' בשבט תש"ע, ‏21 בינואר 2010                                                                              נייר עמדה
 
 
"תנועה של עם או תנועת פילוג העם?!"
פרישת תנועת בנ"ע מהציבור הרחב במסע בעקבות הל"ה ובטקס הזיכרון הלאומי
 
נוער הקיבוץ הדתי חש כי היבדלות תנועת בנ"ע מציבור הצועדים המרכזי בעקבות הל"ה ומנוכחות בטקס הזיכרון הלאומי בסופה של הצעדה, נוגדת את ערכי היסוד עליהם הוא חונך. אנו רואים בהחלטה זו של בנ"ע ביטוי מצער מאוד להלך רוח הולך ומקצין, הולך ומתבדל מרוב חברי הציונות הדתית ובניה, ומעם ישראל בכללו.
 
איננו יכולים להסכים לתפיסה הרואה באישה "עזר כנגדו" בלבד. בעולם המודרני האישה אינה משנית לגבר ביכולותיה, השגותיה ותבונתה. עברו הימים בהם הנשים דרו בכפיפה אחת עם הטיפשים, הקטנים והעבדים מבחינת ערכן המחשבתי וההישגי. גדולי ישראל שהחזיקו בעמדות אלו כתבו דבריהם במציאות בה חיו ויש להתייחס לדבריהם בהקשר ישיר לכך. ח"ו אסור שנציב את המציאות הזו כאידיאל שיש לחזור אליו.
בתוך אותו עולם של פעם, אשר מזמן נזנח, נקבעו כל אותם החוקים המגדרים את האישה ויוצרים לה סייגים על גבי סייגים ושכבות על גבי שכבות, במקום לטפל בריסון יצריו של הגבר. הרי כבר אמרו חז"ל כי 'כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים'. עד מתי נשפוך את דמן של בנות ישראל בשם ההגנה על היצר הגברי? עד מתי נגדיר את בנות ישראל כאובייקט מיני בכל אשר תעשינה? הרי זו בדיוק האמירה כאשר אנו מטילים עליהן להתחבא כמה שאפשר שמא יתעורר עליהן יצרנו, לא לשיר שמא יגרונו להרהורי עברה, ולחיות בחברה נפרדת לחלוטין מזו של הגברים, שכן הן עלולות, ח"ו, להוביל אותנו לשבעה מדורי הגיהינום בעצם נוכחותן.
כאמונים על דרכם של רבותינו וגדולי תנועתנו, אנו מצווים על עיקרון יסוד "כלל ישראל", לפיו אין ליהודי רשות מוסרית להיות צדיק על חשבון האחר. בהכרעתה שלא להשתתף באירוע המרכזי, קבעה הנהגת בנ"ע כי מועצה אזורית גוש עציון המפיקה את האירוע ושאר הדתיים שישתתפו בצעדה, כולם חוטאים. אין ריחוק גדול יותר מאשר לקרוא לציבור גדול חוטא, ואין יוהרה גדולה מזו. תחת הסיסמא "תנועה של עם", קובעת הנהגת התנועה דרך של "פילוג העם". איננו מוכנים להשלים עם כך.
 
לוחמי מחלקת הל"ה, שיצאו יחדיו למשימה משותפת להגנת העם והארץ, היו בני קבוצות שונות בעם. הם ידעו להסיר מחיצות מבדלות ולרומם את האחדות והשיתוף. הם יצאו להגנת גוש עציון, בו חיו יחדיו בהרמוניה עמוקה חברי בני עקיבא, הקיבוץ-הדתי ואנשי השומר הצעיר. בנות וחברות נשאו יחד עם בנים וחברים בנטל הביטחוני ולחמו כתף אל כתף, בצניעות ובטהרה, ורבות מהן קידשו את השם ונפלו בקרבות עציון בתש"ח לצד הגברים הלוחמים. בעקבותיהם ולכבודם אנו צועדים בדרכם. הם מהווים עבורנו מודל מחנך, מופת מעצב לאחדות האומה, לערבות שלמה.
 
 לפיכך החלטנו:
1.          נוער הקיבוץ הדתי מאמין בלב שלם במשימות קירוב הלבבות בעם, חתירה לאחדות מתוך מציאת המכנים המשותפים והליכה לאורם של ערכים חברתיים צודקים. מתוך אמונה זו, נוער הקיבוץ הדתי אינו יכול להסכים לפעילות פלגנית המרחיבה את המרחק בין המגזרים השונים בעם במקום לגשר עליו.
2.          נוער הקיבוץ הדתי דוגל בחברה משותפת וצנועה מלכתחילה, משוכנע ביכולתנו לקיימה בקדושה ובטהרה, ורואה צורך עז בתיקון התפיסה אשר מגדירה את האישה כאובייקט מגרה ומפתה מעצם קיומו.
3.          נוער הקיבוץ הדתי אינו יכול להשלים עם קבלת ההחלטה על היבדלות תנועת בנ"ע  מטקס ממלכתי גדול בשל העובדה שלהקה הכוללת חיילות וחיילים תופיע בו.
4.          נוער הקיבוץ הדתי תובע מתנועת בנ"ע להפסיק להיגרר באופן מביש אחר גורמים שדרכם ומשנתם נוגדות מהותית את ערכי הליבה עליהם נוסדה הציונות הדתית.
5.          נוער הקיבוץ הדתי הפועל במסגרת תנועת בנ"ע יגיע לצעדה וישתתף בטקס הממלכתי, שכם אל שכם עם שאר הצועדים. כך נכבד את זכרם של הנופלים בקרב, נצעד בדרכם, ונלך לאורם.
6.          נוער הקיבוץ הדתי קורא לכל חניכי ומדריכי בנ"ע להיות שותפים למחאה וליטול חלק בטקס המרכזי של הצעדה (ולא בטקס הפרטי והצדדי שתקיים שם תנועת בנ"ע).
7.          נוער הקיבוץ הדתי קורא לכל שותפיו בתנועה להשמיע קולו מול המחוז וההנהלה, ולשוחח על כך בסניפים.
                                                                                    בברכת חברים לתורה ועבודה,
נוער הקיבוץ הדתי
 
 
מענף המזון
הכנסנו לשירות הסועדים קעריות חלביות מזכוכית לדייסה. תוחלת החיים שלהן (אם הן לא נשברות) לפחות 100 שנה. כל סועד רוצה שיהיה לו כלי לדייסה כשהוא בא לאכול (ורצוי לא חד פעמי...) אבל גם כל אחד שצריך לקחת משהו הביתה רוצה שיהיה לו במה לקחת (זה הבית שלי! אלו הכלים שלי! מותר לי להשתמש בהם!), אלא שהן לא יכולות לשמש אותנו גם בחדר האוכל וגם במקום אחר (אפילו כשמתכוונים מיד להחזיר).
הדרך היחידה שנוכל להבטיח שהן תחכינה לנו כשנבוא לאכול בחדר האוכל היא להשתמש בהן בחדר האוכל בלבד ולא להוציא אותן מכאן. זה האתגר שלנו.
לכן אין להוציא אותן מחדר האוכל משום סיבה - מוצדקת ככל שתהיה,  ואם אתה חייב כלי ולא הבאת מהבית – תבקש, אולי יש כלי חד-פעמי, רק לא בכלים אלו! הכלים האלו מיועדים לשימוש בתוך חדר האוכלב-ל-ב-ד!
אני יודעת שכולנו רוצים להרגיש בנוח בשימוש בכלים של חדר האוכל, אבל יותר מזה אנחנו רוצים שהם ישמשו אותנו בארוחה הבאה, לשם כך הם ניקנו!
אם כך -  אנחנו צריכים לשמור עליהם כאן ולא לקחת אף פעם לשום מקום אחר.
       תודה בשם הסועדים,
שולי
יחדיו ב-ו' 
בשיעורו של הרב ירון עסקנו בשאלה האם יש אמת באסטרולוגיה ובכישוף. ראינו כי התורה אסרה על כל האופנים של חזיון העתיד, מכיוון שלעם ישראל ישנם נביאים, אך הגויים האמינו בדרכים רבות לצפות את העתיד. האם יש אמת בדברים אלו, או שהם שקרים וזיופים?
הרמב"ם (בהשפעה רבה של הפילוסופיה) טוען שכל הדברים הללו הם שקר, אשר היה בו צורך בראשית התפתחות הציוויליזציה כדי לרכז את כל האנשים תחת שלטון אחד. ואולם, ראינו מקורות שונים בחז"ל אשר מהם מוכח שיש אמת בדברים האלו, אם כי התורה אסרה אותם. הרמב"ן אכן טוען שאי אפשר להתכחש למה שאנו רואים בעינינו, ואכן יש אמת בענפי האסטרולוגיה השונים, אך אסור לנו לשאול את העתיד באופנים הללו, כי בתור עם ישראל אנו מצווים "תמים תהיה עם ה' א-לוקיך". ואולם, אם אדם שומע ללא רצונו על סכנה הצפויה לו ע"פ האסטרולוגים, לדעת הרמב"ן הוא מחויב להישמר מסכנה זו, ואם אינו עושה כן הוא מסתמך על הנס, ועובר על "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". לפי הרמב"ם - לעומת זאת - מכיוון שהדברים האלה הם שקרים, הרי שמי שעושה פעולה מסוימת רק בגלל שהוא שמע על סכנה מאותם אסטרולוגים עובר על איסור תורה וצפוי לארבעים מלקות!
לסיום ראינו כי גם בחוק העונשין של מדינת ישראל ישנה עבירה שנקראת 'כישוף', אם כי ניסוח החוק הוא "המתחזה לעשות מעשה של כישוף". האם ניתן להעלות טענת הגנה שהנאשם לא התחזה לעשות מעשה של כישוף אלא באמת עשה מעשה זה? - בפסיקה הישראלית לא קיבלו את הטענה הזו, והסבירו שהמחוקק כתב 'המתחזה לעשות מעשה של כישוף' מכיוון שהמחוקק אינו מאמין בכישוף כלל. ראינו מאמר שבו הוסבר שגם הרמב"ם מבדיל בין המכשף לבין האוחז את העיניים, ומתוך זה הסיק כותב המאמר שגם הרמב"ם הכיר בכוחות אלו, אך האמת היא שכותב המאמר לא הבין את דברי הרמב"ם אשר בוודאי לא הכיר בכוחות הכישוף, אבל חילק בין העושה מעשה (שעליו אפשר להעניש) לבין האוחז את העיניים אשר אינו עושה מעשה בפועל ולכן אי אפשר להעניש אותו .
 
אמיתי אריכא, מנהל "אריכא עיצוב וביצוע", הפתיע אותנו בשיחתו על מערכת היחסים שבין אדם לבוראו. עד היום ההיכרות עמו הייתה בעולם הגשמי - הברזלים, והגלריה היפהפייה שנמצאת מתחת לאפנו. אולם, בשיחה נכנסנו לעולם הרוח והאמונה, לעולמו הפנימי יהודי. כמו רובנו, גם הוא גדל על ערכי התורה והעבודה כאשר במהלך השנים מושם הדגש העיקרי על עולם העבודה ותוך כדי כך מאבדים את התמימות של האמונה והתורה. בעבר, הקשר שלו עם הקב"ה היה כמו שהגדירה ד"ר גילי זיון בספרה, וכפי שהגדיר אברהם שטיין מיבנה: כשאדם יושב בסירה ומושך בחבל - הוא אינו מקרב את החוף אליו, אלא מתקרב בעצמו אל החוף. כך, ככל שאדם מנסה להתקרב לבורא, היחסים הם חד צדדיים, והבורא הוא סטטי, ורק אנחנו יכולים להתקרב אליו. ואולם, בשנים האחרונות חש אמיתי אריכא שהיחסים עם הקב"ה הם דו-סטריים. המציאות כולה השגחתית, ישנם רמזים רבים לכך, אלא שחיי היום-יום עשויים להפריע לנו לראות את הימצאו של האלוקים. הניסים קיימים ועלינו לזהותם כדברי הרמב"ן שהעניין הגדול בזכירת יציאת מצרים היא האמונה בניסים הנסתרים שקורים עמנו בכל יום ובכל שעה. אבל, כמו בכל מערכת יחסים, צריך לעבוד על הקשר עם הקב"ה, ולבנות את הקשר. דרך אחת היא התפילה כפי שמסביר הרב קוק בעולת הראי"ה: "מודים אנחנו לך" חובת ההודאה משותפת היא מגזרת תודה הבאה מתוך הכרת הטובה של המיטיב, ומגזרת התוודות והודאה על האמת". דרך נוספת היא השיחה והדיבור הישיר כלפי הקב"ה, לפי רבי נחמן, שחשף שכל התורה היא שיחה ישירה בין אדם לבוראו: "כי הדיבור יש לו כח גדול לעורר את האדם".
בשבוע הבא: דינה אמיר על משל יותם
  
 
לא משולחן המזכירה...
 
לפני כשבוע מצאתי בתא הדואר הפרטי שלי ושל כל חברי בארות יצחק הזמנה לשיעור של כבוד הרב שלום ארוש שליט"א.
השיעור התקיים ביום ראשון בערב, ביוזמת מארגני השיעור לצעירים בבית הכנסת בבארות יצחק.
הרבה שאלות עלו בראשי כשראיתי את ההזמנה:
מי היוזם? מי הוא הרב שלום ארוש? איפה ההזמנה הופצה? האם זה מתואם עם הגבאי? עם הרב ירון? האם הרב שלום ארוש הוא בכיוון שלנו?  ועוד...
מלאה סקרנות ואחרי מעט בירורים הגעתי לשיעור.
בית הכנסת היה מלא בסקרנים ובמעריצים של הרב שלום ארוש. הסקרנים רובם מבארות יצחק, וקהל המעריצים - חלקם הגיע עם הרב וחלקם הגיעו כי ראו שלטי חוצות והם נוסעים בעקבות כבוד הרב בארץ ישראל.
אז מה היה שם? מעט מאוד מילים שעסקו באמונה, בקשר עם הקב"ה, כמה אנחנו אפסים בלי הקב"ה ועוד.
אבל בעיקר הוא ניסה למכור את הספרים שלו אפילו במחיר של לפגוע בכבודו של אדם מכובד שישב בקהל. הוא ניסה למכור קמעות באלפי שקלים, למכור תמונות שלו ועוד כל מיני מזכרות ...
אני בעד פתיחות ובעד למידה שמאפשרת כיווני חשיבה אחרים וחלילה לא רוצה לפגוע בכבוד הרב שלום ארוש.
אבל – לדעתי לנו זה לא מתאים.
שבת שלום,
ורד סוקולובסקי.
 
 
 
 
 
ליעל הלר
ולכל המשפחה
תנחומינו במות האמא-הסבתא
ויקטוריה כהן ז"ל
מן השמים תנוחמו
 
 
 
 
תמיד לומדים משהו חדש
נסענו ל"עוטר ישראל" בירושלים כדי להזמין תפילין לבר-מצווה של נכדנו.
אני, כמובן,  מצלם איך פותחים את התפילין מעור של בהמה גסה (שור), איך מכניסים את הפרשיות בחדרים.
דודו בני אמר לי לצלם גם במצב של סרט כדי להכין מצגת. רק כמה שניות הסרטתי ומיד ראיתי שכתוב במצלמה שאי-אפשר לצלם יותר.
חשבתי: אולי לא הטענתי מספיק את הסוללה המיוחדת שיש במצלמה.
הגעתי הביתה כדי לראות ולצרוב את התמונות בדיסק.
נדהמתי לראות שצילמתי בלי כרטיס, לא הבנתי איך המצלמה נתנה לי בכל זאת לצלם?
הודעתי לדודו שלא היה כרטיס במצלמה ואני מצטער אבל לא יצאה אף תמונה.
למחרת הגיעה אסי דיין (ברמן) ושאלה אותי איך היא יכולה לטעון את הסוללה המיוחדת בארץ.
אמרתי לה שהמצלמה שלי גם מאותה הפירמה ואתן לה את המעבר שלי ל V220.ראיתי שאין כרטיס במצלמה ואמרתי לה שיש לי כרטיס רזרבה. אסי אומרת לי: עם המצלמה הזאת לא צריכה כרטיס, אפשר לצלם בין 20
ל -30 תמונות עם הזיכרון העצמי.
בקשתי ממנה שתשאיל לי את הכבל לערב אחד כדי שאולי אוכל למצוא את התמונות שצילמתי. וראה זה פלא! ראיתי שהצלחתי לצלם 17 תמונות וסרט קצר.
השמחה הייתה גדולה ושלחתי את התמונות לדודו בהפתעה באימייל.
מתברר שרק מצלמות לא זולות ושיש להן שקע עם כבל שמתחבר למחשב, יש להן זיכרון פנימי, ויש אפשרות לצלם בהן עד 30 תמונות ללא כרטיס.    
                                                             הנה עוד חדשות בטכנולוגיה.
                                                                        מנחם שניאור
 
 
ת ר ב ו ת נ ו
לקראת שבת שירה
שבת שירה היא אחד האירועים המשמעותיים בלוח השנה שלנו.
כמיטב המסורת תלווה אותנו בתפילות מקהלת הגברים המקומית, וניפגש יחד לקידושא רבה לאחר התפילה. אחראית לקידוש: עדנה שורץ   וכל מי שמוכן לתת יד מוזמן לפנות אליה.
קיגלים, מטעמים, עוגות ושאר מיני תרגימא ומתיקה – יתקבלו בברכה ובשמחה. (לא תהיה הרשמה מראש).
השנה החלטנו להחזיר מסורת חביבה: כל הציבור מוזמן לסעודת ליל שבת חגיגית ומיוחדת בחדר האוכל. בסעודה כל משפחה תתבקש להכין מנת קינוח למשפחה אחרת.
יש להירשם לסעודת ליל שבת על גבי הלוח ליד נטילת ידיים.
שימו לב - על מנת להתארגן כראוי ההרשמה תורד ביום שני.
                                                                                                   תודה ושבת שלום!
שורי –האגף החברתי / רבין – ועדתרבות
 
 
 
בחן ובחסד - על מעשה חסד שזכינו להיות שותפים בו
מעשי חסד וצדקה נעשים בדרך כלל בצנעה וללא פרסום. הפעם אני בכל זאת רוצה לספר על מעשה חסד שנעשה לאחרונה וזכינו להיות שותפים בו ולהתרגש מכל כך הרבה אנשים טובים שהושיטו יד לעזור.
וזה סיפור המעשה:
אחיינית שלנו בת 19 מהמגזר החרדי בבית-שמש התארסה עם בחור ישיבה מאשדוד. המשפחה שלה-שלנו עלתה לארץ לפני כ-15 שנה ומצבם הכלכלי לא כל כך טוב.
שמחנו כששמענו שהיא עומדת להתארס והתעניינתי: "איך תסתדרו?". היא ענתה לי: "השם יעזור".
מה עושים?
כמו תמיד, סיפרתי לילדים שלי ודאגתי.
כבר למסיבת האירוסין קיבלו בני הזוג מתנות שישמשו אותם בהקמת ביתם החדש.
אפרת כלתי, אשתו של מיכאל, החליטה לקיים ביישוב שלהם – "יד בנימין" – ערב נשים ולהתרים בו למען הכנסת הכלה. כששמעה על כך שכנתה מניה שעמדה לקראת בת-המצווה של בתה הבכורה, היא פנתה לאפרת ואמרה לה שלאחר ששמעו על העניין התייעצו ביניהם בבית וגם שיתפו את ילדתם בת-המצווה, וביחד החליטו בלב שלם שאת המתנות שיביאו האורחים למסיבה הם יתרמו לזוג הצעיר.
הם הכינו רשימת מתנות לזוג: מגבות רחצה, מצעים, סירים לחלבי ובשרי, כלי ניקוי, ועוד ועוד.
המתנות התחילו להתקבל ברוחב לב. בכל יום סימנו    ליד מתנה נוספת ברשימה אחרי שאורחים הודיעו שהם יביאו אותה. משפחת בת-המצווה בעצמה החליטה לתרום סכום כסף נכבד לאם הכלה כדי לעזור לה בהכנות לחתונה. גם ביישוב עצמו פרסם מיכאל בבית הכנסת ואנשים תרמו סכומי כסף יפים.
למחרת מסיבת בת-המצווה יצא חיים בעלי ברכב עמוס מתנות חתונה ונסע מיד-בנימין לבית-שמש.
בני המשפחה שחיכו בבית-שמש כל כך התרגשו ולא האמינו איך נפלה עליהם ברכה כזאת ושפע כזה של רצון טוב. גם חיים ואני לא נרגענו עדיין מההתעוררות היפה הזו של אנשים טובים.
השבוע ביום ראשון התקיימה חתונת הזוג הצעיר במזל-טוב.
אסתר תמים
 
 
לסבתא וסבא רחל ודוד שפירא
ולכל המשפחה
מזל – טוב בהולדת הנכד
בן לציפי ואופיר לוי בקיבוץ מירב.
תזכו להכניסו בבריתו של אאע"ה בזמנו
ולגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים
 
 
 
 
גם אני הייתי שם
ביום ראשון הגיע לקיבוצנו הרב שלום ארוש. הוא בא להשמיע עוד אחד משיעוריו, אותם הוא מעביר לרוב ברחבי הארץ, וכך עשה גם כאן מיד לאחר שיעורו של הרב ירון.
מאוד נהניתי מן השיעור, למרות קשיי ההבנה שאיתם היה עליי להתמודד בתחילתו, קשיים שהיו קשורים לדיקציה ולמערכת הגברה. לאט לאט נכנסתי ל"מוד" הנכון ו הקשבתי ללשון הפשוטה והבהירה של הרב ארוש שלימד והעמיק במשמעות של אמונה אמיתית מהי.
שמעתי ממנו (במלים שלי) תביעה אמיתית לעשות בדק בית בעצמך ולדעת האם אכן מאמין אני או שמא איני אלא עושה רמאות בעצמי ונתלה במסגרת שאותה אני ממסמר לשם הנוחות ולשם טיפוח האגו.
כי המאמין באמת מתאפס (מלשון אפס) כלפי בוראו ואז רואה את תוצאות אמונתו בשמחתו הפנימית, בבת-זוגו, בילדיו, בפרנסתו ובתפילתו.
אכן, זוהי תפיסה שונה מהרגיל. אולם מהו הרגיל? הרגיל הוא מה שאנו דשים בעקבינו בכל יום וממשיכים במה שעושים בלי לעצור ולחשוב, דבקים בשגרה, במסגרת, ובכל מה שנותן לנו הרגשת ביטחון מדומה.
מה שראינו באותו ערב אכן היה יציאה מהשגרה. לפתע היה נדמה שעל בית הכנסת שלנו "השתלטו" כמה ברסלבים, אנשים לבושים פרוע ומוכרי ספרים ותמונות, ועוד בסוף השיעור לפתע נמכרו קמעות בפומבי בחסות השיעור ונותנו.
אין ספק שהתחושה הייתה מעט לא נעימה. הרגשתי שפריטת השיעור למונחים של כספי תרומות הורסת את האידיאלים שזה עתה שמעתי. הבנתי שהם באים מהעולם העירוני, העולם העממי, שבו בסוף כל שיעור של צדיק יש מקצה תרומות תחרותי כדי לקיים את מערכת ההפצה שהם כה מאמינים ביקרה.
אך עדיין, האם קצרה דעתם מלהבין שלא למקום כזה הגיעו?
למרות זאת, אודה על האמת, קשה יותר היה לי לשמוע את חבריי מהקיבוץ שהזדעזעו עד עומק נפשם, או זלזלו, או אפילו רק חלקו בהגינות על תפיסת העולם שזה עתה שמעו. מחלוקתם זו הביאתם לתחושה שעדיף ולא הייתה באה אותה כת אל חצרנו.
לדעתי (האפסית כמובן...) צריך לשקול כל דבר כנגד הפכו. ומהו הפכו של ערב כזה? עוד לילה חורפי בו אנו מבלים בביתנו, איש תחת קורת גגו ותחום 70 אמותיו; עוד ערב בו נצפה ב"אח הגדול" או בהישרדות ועוד תכניות מדהימות; עוד ערב שגרתי.
לא שאני מזלזל בתכניותינו לערבים פנויים, גם לי הייתה תכנית לאותו ערב, תכנית שאותה ביטלתי ברגע האחרון מתוך מחשבה שאולי בכל זאת כדאי להגיע לראות מה זה, ולא התחרטתי.
הייתה חוויה, קצת שונה, קצת מצחיקה, אולם שום איבר ממני לא נפגע. ראיתי, שמעתי, נפגשתי. אני חסין מספיק לשמוע גם דברים שאני חולק עליהם, ולא עוד – אני גם יוצא נשכר. אני לומד דברים חדשים, אני מחדד את תפיסת עולמי, ואולי גם אשמע משהו שיערער אותה, אולי אפילו בצדק.
תודה למארגנים.
אבי צוייג
 
 
השעור בפרשת השבוע יינתן ע"י שולי גל
אחות תורנית: עדה צונץ - פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
למען ביטחוננו
למעוניינים להצטרף לחוג המתמידים – בשבוע הקרוב ייפתח קורס שלב א' והוא יתקיים בכפר סירקין.
משך הקורס: 4 פגישות בימי שלישי – 26/1, 2/2, 9/2, 16/2
לפרטים ולקבלת טפסי הרשמה אפשר להתקשר לשלומי פרל במושב מזור 057-7252572 או לבסיס המתמידים במזור 9337037
איסר ספיר
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ט"ו בשבט הגיע
לפני שטועמים מפירות החג יש לבדוק.
לידיעון מצורף דף שהתקבל מהרבנות הראשית באשר לבדיקת הפירות בנושא נגיעות בתולעים.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
גשם בא !
גשמי ברכה הגיעו השבוע בכמות של 52.9  מ"מ ובסה"כ עד לסגירת הגיליון 262.4  מ"מ.          כן ירבו !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
מהכלבי
לרגל החלפת המחשב המרכזי ביום שני הקרוב, ישתנו שעות המכירה ביום זה והן תהיינה כדלקמן:
בוקר – כרגיל.      צהרים: 11.30 – 16.00.     בערב לא תהיה מכירה !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
תקשורת
לידיעת ההורים ושאר מתעניינים: מספר הטלפון בדירתם של יאיר ושירה בן-שמואל הוא 922.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
לסבתא רבתה שרה הלוי     לסבתא רבתה דינה פרנקל
לסבתא וסבא עפרה ויחיאל פארן
ולכל החמולה
מזל טוב בהולדת הנינה – הנכדה
בת לרחל ורפי צור באור-יהודה.
פרוח תפרח ותגל
 
 
 
AtarimTR