ידיעון 2660 פר' משפטים-שקלים

 

בס"ד כ"ח בשבט תש"ע
 
פרשת משפטים – שקלים – מברכין החודש
 
17.03
הדלקת נרות
08.00
תפילת שחרית,
17.15
מנחה, קבלת שבת, ערבית
         דרשת הרב                            
10.30
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות - בשטיבל  
18.30
סעודת שבת בחדר האוכל
11.00
סעודת שבת בחדר האוכל
 
 
12.30
שעור לנשים בפרקי אבות – במועדון
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 19.30 – 21.30
13.00
מנחה גדולה
16.00
שעור בדף יומי
 
 
16.30
נשים אומרות תהילים - בבית סעדון
16.30
מ נ ח ה
 
 
18.02
ערבית, הבדלה
 
 
 
בית מדרש אבות ובנים
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
 שחרית א' ב' – ראש חודש   05.45
 שחרית  ג' ד' ו'                  06.00
 שחרית     ה'                    05.50
 מנחה ברחבת חדר האוכל    13.30
 מנחה בבית הכנסת            16.30    
 רבע לערבית                    19.45
 ערבית                            20.00 
 
עונג שבת לילדים בשעה 10.30
 
    כיתות א'-ג' - בועז פלדמן
 
    כיתות ד'-ו' -   שורי אמיר
 
           שימו לב לשינוי !
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
מוצאי שבת
21.00
אסיפת חברים
חדר האוכל
יום ראשון
17.30
צ'י קונג לבגירים
חדר האוכל
19.00
שעור באגדות חז"ל
חדר עיון
21.15
שיעור לצעירים
בית ע' שטרן
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
18.00
באזאר צדקה
חדר האוכל
יום שלישי
08.30
בית מדרש לגימלאים
 מועדון
19.30
התעמלות לחברות
מועדון לחבר
20.30
התעמלות לחברות
יום רביעי
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון
21.10
שיעור עם הרב וולף
בית י' שטרן
יום חמישי
19.00
שעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
21.00
שיעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
09.00
יחדיו ב-ו'
בית שפירא
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
 
  
בזמן כתיבת שורות אלו אני נמצאת בשדה אליהו במועצה הכ"ח של הקבה"ד.
אני חושבת על הדרך שעשיתי מאז שנות ילדותי בכפר מונאש שבעמק חפר ועד לימים אלו -
ההתקרבות לדת, משפחתי הגרעינית, החברות בקיבוץ, וההשתייכות לתנועת הקבה"ד.
סבא וסבתא שלי, הוריו של אבי ז"ל, היו חברי קיבוץ גבת. הם כעסו כשאבא עזב את הקיבוץ ועבר למושב. אמא שלי ז"ל התאכזבה שעזבתי את המושב ועברתי לקיבוץ. אך בסופו של דבר כל אחד בוחר את הדרך שמתאימה לו.   לפני 16 שנה בחרתי. בחרתי ביוסקי וביחד בחרנו לחיות בבארות יצחק.
אני גאה להיות חברת בארות יצחק ושמחה שניתנה לי הזכות להיות פעילה ולהשפיע.
לפני שנה ליווינו את אמא למנוחת עולמים.
אמא אהבה לבקר בבארות יצחק ויצרה קשרים עם חברים רבים בקיבוץ.
ביום חמישי הקרוב נקיים בכפר-מונאש ערב שירים וסיפורים לזכרה של אמא.
אני מזמינה את מי שמרגיש קרוב להיות אתנו בערב הזיכרון (פרטים אצל שורי).  
ורד
 
 
 
מה בגיליון?
·         שבעים פנים לתורה – הרב ירון
·         מנהלת ענף המזון – שמוליק ברוכי
·         לקבל פרס – נעמי קורן                                          
·         מועצה יוצרת קשר – עדנה ש-ל
·         שמרנות או חידוש – שמואליק פלדמן
·         מה נשמע בביה"ס התיכון – שרה עברון                           קראת - מיחזרת
·         יחדיו ב-ו' – סיכום שבועי
·         לקראת פורים – ועדתרבות ועוד
                                           כלבו דף ולוחות זמנים
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
     נר זיכרון !
     יפה דגני – ב' באדר א' תשנ"ז
 
 
 
שבעים פנים לתורה
 
דעת מקרא
הפעם לא מדובר בפרשן אחד אלא במיזם שיצא לאור בהוצאת 'מוסד הרב קוק', ובו נטלו חלק מספר גדול של חוקרים ופרשנים, וביניהם הרבנים: יהודה קיל, יהודה אליצור, מרדכי ברויאר, פייבל מלצר, עמוס חכם, מרדכי זר כבוד ואחרים. כל אלו חברו יחדיו לחבר פירוש מודרני לתנ"ך בדרך הפשט תוך סיוע מממצאים ארכיאולוגיים, גיאוגרפיים ומחקריים שונים, ומתוך גישה אמונית. כמו כן נעשה מאמץ לזהות שמות מקומות, ולחקור גם את מקורם של שמות אנשים בתנ"ך.
דגש מיוחד ניתן גם לנוסח המקרא - בו התבססו בעיקר כל כתב יד כתר ארם צובא, אשר הרמב"ם סמך עליו את ידיו.
בראש כל פרשיה מובאת פתיחה, ובסופה סיכום. בתחילת כל ספר נכתב גם מבוא רחב היקף המסביר מתי נכתב הספר, רקע הסטורי, הקבלות לספרים אחרים בתנ"ך, ועוד.
למרות שפירושי הספרים נכתבו ע"י פרשנים שונים, היה מאמץ גדול לשמור על צורה אחידה בין כל ספרי התנ"ך. ואולם, ישנו הבדל בין הפירוש לתורה לבין הפירוש לשאר הספרים, מכיון שבפירוש לתורה הובא - לצד פירוש 'דעת מקרא' - גם פירושו של רש"י.
 
מפירושיהם לפרשת השבוע:
בסוף פרשת משפטים מופיעה פרשיה שמוגדרת בפירוש 'דעת מקרא' (שנכתב ע"י עמוס חכם) "כריתת הברית ועלייתו של משה להר למשך ארבעים יום". בסיכום הפרשה נכתב כך:
ודרך כורתי הברית, שהם כותבים את דברי הברית לכל הפחות בשני טפסים הניתנים למשמרת ברשות שני כורתי הברית. את הטופס שברשות ישראל כבר כתב משה, ומסתבר שהוא כלול בספר התורה שבידינו. ואת הטופס השני, המיועד להיות מונח למשמרת ברשותו של ה', כתב ה' בעצמו על לוחות האבן, ומשה נקרא לעלות ההרה ולקחתם, כדי שלכשיוקם המשכן ישימם בארון הברית למשמרת... ומשום כך הפיסקה המספרת על עלייתו של משה להר היא סיומה של הפרשה המפרטת את סדר כריתת הברית...
והואיל וקרא ה' למשה ביום השביעי, אפשר לומר ששבעה ימים המתין משה כדי להיטהר ולהיות ראוי לגשת אל מקום השכינה, ושהה שם עוד שלושים ושלושה ימים, עד שנמצא ראוי לקחת בידיו את הלוחות. והיה משה דומה בעניין זה ליולדת זכר שהיא טמאה בטומאה חמורה שבעה ימים ולאחר מכן עליה להמתין עוד שלושים ושלושה ימים עד שהיא טהורה לכל דבר...
בברית שנכרתה עתה זה בין ה' ובין ישראל, נולד עם ישראל לֵידה חדשה ונעשה כבריה חדשה, ועל כן על משה ועל העם לעבור תקופת היטהרות של ארבעים יום, שהם שבעה ועוד שלושים ושלושה, עד שיהיו טהורים וראויים להקמת משכן ה' בתוכם.
 
הרב ירון
 
 
מנהלת ענף המזון
בישיבתנו השבוע המשכנו בפיתוח הרעיונות עליהם דיווחנו בפעם הקודמת.
להזכיר:  הכוונה לצמצם בהוצאות על מנת לעמוד בתקציב השנתי מחד, ומאיך להמשיך להגיש אוכל טוב ושירות מעולה.
הרעיונות אותם אנו מעוניינים להפוך למעשים בטווח הזמן המיידי הינם:
·        הורדת פריטים יקרים-יחסית (קוטג').
·        צמצום המגוון בהגשה (פחות סלטים, סוג פחמימה אחת בלבד).
·        חלוקת חלות לשבת על פי רישום מראש. אנחנו מאמינים שרישום מראש יאפשר היערכות יותר מדויקת וחיסכון בקניה. לצד הרישום לחלות נבקש מהציבור לא לקחת חלות לארוחה של יום שישיבצהריים! חלות רבות נלקחות לארוחה זו בכל יום שישי ולכן חלות עודפות נקנות באופן קבוע כדי שבשבת לא יחסר.
אנו מודעים לכך, שנושא האוכל הינו רגיש ונוגע לכל פרט ופרט. ברור לנו שיהיו כאלה שיקבלו את המהלכים בהבנה וכאלה שזוהי פגיעה בציפור נפשם.
עם זאת, אנו מצפים לשיתוף פעולה מלא מכולם, הן בישום והן בהבעת דעה (גם שונה משלנו) בנוגע למהלכים. נשמח באמת לקבל תגובות והערות בונות, על מנת שנצליח במשימה של כולנו.
ניתן לפנות לכל אחד מחברי המנהלת, עדיף בכתב.
                        תודה מראש על שיתוף הפעולה,
שולי, רחל, דוד, מאיר ושמוליק
 
 
 
                                      שירו של גבעול
 
              גבעול ירוק אחד
              צומח לו בדממת
              שדה ירוק אחד
              מוקף בהמון גבעולים.
              אני שומעת את שירך,
              גבעול קטן,
              שיר קטן מייחל,
              שיר מלא געגוע וחסד,
              לצמוח, לחיות, להוריק,
              לתת את ברכת השדה
              לאדם ואדמה.
גבעול ירוק אחד –
אני קשובה להמייתך,
המיית שדה מוריק,
וגבעול ירוק אחד בתוכו
שר שיר אחד
שאין לו סוף.
מעין ברמן
  
לקבל פרס
להשתתף בטכס יפה ומכובד, לקבל ציון לשבח בתור מתנדבת מצטיינת ב"כללית" – זה פרגון, זה מחמם את הלב, זה מרגש ויחד עם זה גם מביך.
בפני אולם מלא לעלות במדרגות מתנדנדות לבמה (אל דאגה, שועא ליוותה אותי עד לשם...), לשמוע מה כתבו עלייך – עם לא מעט הגזמות... – בליווי תמונות של עצמך על המסך. ללחוץ ידיים לכל המי ומי של מחוז ה"כללית" וצלמים בכל פינה.
שמחתי מאוד שגם ברוריה וגם האחות ריקי עלו אתי לבמה.
נכון הוא שבקיבוץ העבודה אחרי גיל הפנסיה היא התנדבותית. ישנם לא מעט חברות וחברים מבוגרים ממני בהרבה, שעושים את עבודתם בהתנדבות יום יום במסירות רבה והיה מגיע להם אות הצטיינות.
למדתי הרבה מאורה אהרן, שבימים עברו עשתה שעות עבודה נוספות במרפאה מעל ומעבר, במרפאת השיניים, בטיפול בחולים, והייתה התורנית היחידה בשבתות ובחגים. תודה לך !
תודה לד"ר ליאורה ולכל האחיות ש"המליצו" עליי. תודה על הפרחים היפהפיים והברכות. הדירה שלנו ממש "פורחת".
התודה הכי גדולה לקב"ה שנתן לי בריאות וכח לעסוק בעבודתי.
נעמי קורן
 
 
לחברתנו הוותיקה נעמי קורן
לעזר כנגדה יהושע
שמחים אתך בקבלת הפרס המשמעותי
ומאחלים לך עוד שנים רבות של תעסוקה
בבריאות ובשמחה עם כל המשפחה
 
 
 
לסבתא רבתה לאה ברמן
ולכל המשפחה
מזל – טוב
בהולדת הנינה נטע
נכדה למרגלית ויעקב בת-מור
בת למרב ואבי מרציאנו במפלסים
טוב ינחיל בני בנים
 
שמרנות ייקית או חידוש ופריצת דרך
שבת שלום לכל בית בארות-יצחק באשר הוא.
אני רוצה לנצל את שבת בר-המצווה שלי – פרשת משפטים – כדי לכתוב כמה מלים.
מזל טוב לכל "בני המצווה" השותפים לי – עקיבא ברמן, גדעון שטרן, רוברט ריידר ועוד.
ברצוני לפתוח בהתייחסות לשיעורו של הרב שלום ארוש והתגובות עליו בידיעון.
מצד אחד אני מזדהה עם המאמר של ורד שכתבה "לא בתור מזכירה", כי בתור יליד הקיבוץ מושרש בי משהו יקי, שלא משנים, ומי נתן אישור ועם מי דיברו?
מצד שני אני מזדהה עם מאמרו של אבי צוייג המביע תמיהה מה יקרה אם אני אפתח לעולם אחר שאני לא מכיר.
אני אישית מאוד מחבב את הרב שלום שיח' והוא חבר טוב שלי. מי שמכיר אותו ואת הדיסקים שלו ושמע שיעורים ממנו לא מפחד ממנו בכלל.
בשאיפה שלי אני רוצה תמיד שהגישה הפתוחה והמתחדשת "תנצח" את היקיות של 'בשום פנים ואופן לא לשנות כלום'. זה מופיע באין סוף נושאים. לדעתי גם לקיבוץ כדאי קצת לאמץ אותה. לדוגמא: בהתלבטות אם לבנות שיכון לבני משק – דעתי היא שכן כדאי, אבל זה לא הדבר העיקרי שרציתי לומר. כמו כן לאלי ברמן – אתה יכול ללבוש את הגלביה... (בצחוק!).
עוד שנה חולפת לה וברצוני להודות לקב"ה על כל הטוב והחסד והרחמים הגדולים שהוא משפיע עלינו -
אחרי פסח האחרון חגגנו בר-מצווה לבננו נחמן נ"י וקצת אחרי זה זכינו לחתן את בתנו מלכה לאה תח' – "ועל נסיך ונפלאותיך שבכל יום עמנו". תודה רבה לך ה' יתברך.
אני רוצה לספר כמה זיכרונות שקשורים לבר-המצווה שלי ולפרשה המיוחדת הזאת – פרשת משפטים, דברים שיהיו בבחינת "מלח ופלפל" למאכלי השבת המסורתיים.
אני זוכר את קריאתו של יצחק בלנקנשטיין ז"ל שזו גם שבת בר-המצווה שלו, ובפרט את ניגונו המיוחד בסופי העליות, כמו לדוגמה בסוף 'ראשון' "רק שבתו יתן ורפא ירפא". יש כאלה שפירשו שנתחזק בשמירת השבת ובכך נזכה לרפואה שלמה בס"ד. אני יודע שזה ישמח את אבא שלי שיח' ולכן אני כותב זאת ושיזכו הורי שיח' לאוי"ט ולרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.
אני מכיר תודה ענקית ליעקב שניאור שיח' על כך שלימד אותי במסירות לקרוא בתורה. יעקב הקליט לי את הפרשה על טייפ שהוא השאיל לנו וזכיתי לקרוא עד המלה 'שביעי' (כדברי בועז אחי). בקריאות הבאות שקראתי אחרי בר-המצווה שלי שיחזרתי את ההקלטה של יעקב, אפילו בלי לדעת בדיוק את שמות הטעמים.
אחותי שרונה שתח' זוכרת – כך נראה לי – את הקריאה בטעמים עד היום, בעקבות החזרות שהייתי עושה בבית (גרנו יחד באותו החדר).
אני גם זוכר שלבקשת אבא שלי, הרב נפתלי בר-אילן דרש באותה שבת בבית-הכנסת בין קריאת התורה למוסף, והזכיר שאני נצר למשפחת רבנים. זה הדבר היחיד שאני זוכר מדרשתו. אני קרוי על שם סבא שלי – הרב שמואל פלדמן ז"ל – שהיה יהודי ענק בצדקותו, בגאונותו ובפשטותו.
יש כאלה בין החסידים שאצלם בחור הבר-מצווה אפילו לא קורא את ההפטרה ואני חושב שזה מאוד טוב שבקיבוץ כן מחנכים את הילדים לקרוא בתורה.
אל תשכחו שהידיעון מגיע לכל הארץ ולחו"ל. שמחתי לקרוא מעדנה שורץ על שבת "שירה" וחבל שלא כתבו יותר על כך. שבת שלום ומזל טוב וכל הברכות לכולם.
שמואליק פלדמן
-          7   -
מה למדת בגן היום? ...
מנהלת בית הספר התיכון בקב' יבנה, שרה עברון מסעד, מדווחת מדי חודש להורים ולתלמידים מהנעשה בבית הספר. לצערי עד היום הדברים לא הגיעו למערכת הידיעון (אני מקווה שהם בכל זאת הגיעו לתלמידים ולהורים). השנה יש לנו ילדים רבים שלומדים ביבנה ואני חושבת שדיווח כזה מחבר אותנו לנעשה בבית הספר. לכן ביקשתי משרה להכניס את הידיעון לרשימת המכותבים ומעתה נביא את הדברים מדי חודש.
להלן הדיווח מחודש טבת האחרון.
עדנה
 
הורים ותלמידים שלום,
דף המידע הקודם נשלח אליכם בתחילת כסליו, ומאז התחדש אצלנו לא מעט. נפגשנו איתכם בערבי ההורים, בהם הייתה נוכחות מאד גבוהה – תודה לכם! שיתוף הפעולה בינינו הוא אבן יסוד בעבודת החינוך המשותפת שלנו, אני מקווה שתעודות המחצית בט"ו בשבט ישקפו אותה.
בחטיבת הביניים קיימנו לפני החנוכה את "שבוע התנ"ך",ששיאו בחידון חגיגי בערב החג. בוודאי ראיתם את התוצאות הפיזיות של סדנאות היצירה שחיברו חומר ורוח על קירות בית הספר כשהייתם אצלנו בערבי ההורים. אכן למידה חווייתית ומשמעותית! שמחנו לחדש מסורת חשובה זו בבית הספר.
י' בטבתיום הקדיש הכללי, צוין בבית הספר בשני טקסים מרשימים אותם נשאו על כתפיהם בהצלחה מעוררת הערכה תלמידי שכבת י"ב. בשעות הבקר היה טקס מכובד, רציני ומרגש, שהפעים את כל התלמידים והצוותים, מכתה ז' ועד כתה י"א. בערב סיפרו התלמידים את סיפור מסעם לפולין ושובם ממנה להורים, לבני משפחה, וגם לחברי קבוצת יבנה. הדי הטקס המרגש והמרשים ממשיכים לזרום אלינו מכל הכיוונים.
שבתות פנימייה:  מזה כשנה וחצי אנו מקיימים בתיכון שבתות, בממוצע אחת לחודש, בנוסף לשבתות המתקיימות במסגרת חודש הישיבות והמדרשות. הדיווחים מהשטח הם  שכל שבת היא שיפור של קודמתה, והאווירה והבגרות אותם מגלים התלמידים המשתתפים מפתיעה כל פעם מחדש. יפה לראות את התלמידים שלנו: רוקדים, שרים, מתפללים, קוראים בתורה מקשיבים לשיחות ותורמים לשבת, וזאת מלבד התורנויות וארגון השבת.
מסבירים ומקשיבים:  במהלך החודשיים האחרונים קיים צוות ההנהלה מפגשי הסברה על בית הספר ודרכו ביבנה, בעלומים (וסעד), ובניר גלים (ובני דרום). במפגשים האינטימיים הללו השתתפו כמה עשרות משפחות בסה"כ. מצאנו שותפים נאמנים ורציניים לדרך, שלא חסכו מאיתנו ביקורת וציפיות וביחד איתן גם שידרו אמון, תמיכה וגיבוי. המפגשים המתקיימים זו השנה השנייה צמחו כתוצאה של הדיונים בוועד החינוך של בית הספר וכמענה לבקשה מהשטח.
בהמשך למהלך זה נקיים בקרוב את המפגש השני של בית המדרש הבית ספרי השנה. הנושא: דמות הבוגר. הזמנה למפגש נשלחת אליכם ביחד עם דף מידע זה. נשמח מאד לבואכם!
חודש טבת פותח את חלקה המרכזי של שנה"ל שלנו. מעכשיו עד פסח נוסיף ונעמיק את הלמידה, ובצידה ניכנס לתוכניות חינוכיות מרכזיות בבית הספר.
מה מחכה לנו? הטיולים השנתיים של החטיבה העליונה, תוכנית ישיבות ומדרשות בכתה י"א, ותעודות מחצית לכל בית הספר בט"ו בשבט. כולנו תקווה שנצליח לעמוד בהצלחה באתגרים החינוכיים העומדים בפנינו בזמן זה.
בברכת חורף טוב 
שרה עברון
 
 
 
בשיעורו של הרב ירון עסקנו במעמדם של עשרת הדיברות.
ראינו כי בעבר נהגו בבית המקדש לקרוא את עשרת הדיברות כל יום, ביחד עם קריאת שמע, אבל במקומות אחרים זה בוטל בגלל טענתם של הנוצרים שרואים חשיבות גדולה יותר לעשרת הדיברות מאשר לשאר המצוות. יחד עם זאת, בשולחן ערוך מובא שטוב לומר את עשרת הדיברות כל יום, ביחד עם עוד פרשיות בתורה, אך הרמ"א הדגיש שאין לומר זאת בציבור.
מתוך כך עסקנו בשאלה האם נכון לעמוד בעת קריאת עשרת הדיברות בתורה, וראינו כי הרמב"ם מאוד התנגד למנהג זה, אך יש פוסקים (כמו הרב משה פיינשטיין) שאמרו שיש לקיים את המנהג הזה ולעמוד. כדי לצאת ידי חובת כל הדעות אפשר לעמוד מתחילת הפרשה או מתחילת אותה עליה, ואז אין שום חשש.
כמו כן עסקנו בשאלה האם נכון להדפיס את עשרת הדיברות בנפרד כדי להפיצם, וראינו כי הרב ולדינברג פסק שאין לעשות כן.
לסיום עסקנו בשאלה האם נכון לעטר את ארונות הקודש בלוחות הברית. הצורה של לוחות הברית, ע"פ המסורת היהודית, היא ריבועים, ללא העיגול למעלה (שמקורו בציורים הנוצרים, והוא השתרבב גם לסמל של בני עקיבא, ויש שאומרים שגם לסמל בראש דף זה...) בבתי הכנסת העתיקים נמצאו סמלים יהודיים רבים כגון: מנורה, אתרוג, לולב, רימון, שופר וכו', אבל אין זכר ללוחות הברית, ויכול להיות שגם זה נבע מהתנגדות לטענותיהם של הנוצרים.
 
זו השנה השלישית שזכינו ללמוד עם הרבנית ועו"ד פנינה נויבירט, הפעם בנושא: "הנה אנוכי בא אליך בעב הענן".    למה מתן תורה 'בעב הענן' באמצעות מחיצה כשמשה רבנו הוא השליח?
הרמב"ם מסביר שהגוף הוא המחיצה שבה אנו מוגבלים. החומר – הגוף הוא הכובל אותנו, האילוצים הפיזיים הם כל מה שמפריד בינינו לקב"ה. תורה ניתנה ב-'עב הענן' שזו המחיצה בה אנו עצמנו מוקפים.                       התורה משולה לאור. בעת שאנו יוצאים ממקום חשוך למקום מואר מאוד אנו מצמצמים את האישונים ומכסים קצת את העיניים. כדי ללמוד ולהפנים את המסר התורני, שהוא אור גדול, יש לצמצם אותו וכך לאפשר לנו את קליטתו. הראי"ה קוק: "רק הפעולה של העלמת האורה במידה הידועה, העטפתה וצמצומה וסתרה, הן הן גילויה".       
מים משולים לתורה ולכן יכולה להיות מציאות של הצפה הגורמת לאי-ספיגה, הצמצום נועד לאפשר ספיגה. גם בחינוך לעיתים יש לצמצם תכנים כדי שיובנו, שהדברים יישמעו ולא רק יושמעו. מתן תורה ב-' עב הענן' בגלל האילוץ שלנו כבני אדם, לא לשם עצם הצמצום אלא כדי שנקבלה באופן הראוי והמתאים.
הגמרא במסכת תענית דף ג' ע"ב אומרת שהשלג טוב לצמחיה שבהרים, הגשם נוח לאילנות והערפל מועיל אפילו לגרעין שבתוך האדמה. אח"כ אומרת הגמרא שתלמיד חכם הוא כמו גרעין באדמה. כלומר שהערפל מועיל ללימוד התורה. מכאן אפשר ללמוד שהערפל במתן תורה הוא לשם הטמעה, עבודת ה' היא ברמת הפנמה של ערפל, היא אוויר לנשימה, דרך חיים. תורה אחת שעם קבלתה אופפת את כולם, וכל אחד חי בה לפי יכולתו ולימודו. התלמיד החכם דומה לגרעין שבתוך האדמה, שקיבל כמו כולם את התורה בערפל ועם לימודו מתחיל לבצבץ ולעלות למעלה.      
 
בשישי הבא:  הרב ידידיה צוקרמן -  ר"מ ומחנך כתה י"ב בישיבת פתח-תקווה
בנושא:  הרב קוק זצ"ל
-          5   -
מועצה יוצרת קשר
בדברי הסיכום שלו למועצת הקיבוץ הדתי השבוע אמר נחמיה רפל משפט קצר: "מועצה יוצרת קשר שהוא ראשי תיבות קיים, שייך, רצוי" – משפט שבהחלט מתייחס לנושאי המועצה.
מי שמכיר אותי יודע שתנועת הקיבוץ הדתי היא בדמי ולכן – אף על פי שלא נבחרתי כצירה מטעם הקבוצה – השתתפתי במועצה הכ"ח בשדה אליהו כמשקיפה. פרט לכך שלא הייתה לי זכות הצבעה הייתי ככל הצירים ולא החסרתי אף דיון במליאה או בקבוצות קטנות.
באירועים כאלה הייתי רגילה להכיר כמעט את כולם אבל הפעם בהחלט הייתי צריכה לערוך היכרות עם רבים מהמשתתפים, בעיקר אלה מהישובים שנספחו לתנועה בשנים האחרונות (בני-דרום, ניר-עציון ומשואות יצחק) במעמד כזה או אחר, וכן עם צעירים רבים מקיבוצי התנועה שבלטו במספרם הרב, ומאוד נהניתי מכך.
במועצה השתתפו כ-130 צירים ומשקיפים מ-19 קיבוצים ומושבים שיתופיים ואליהם נוספו חברי המזכירות הפעילה ואחרים ובסה"כ אני מעריכה שהיו כ-150 איש.
הנושא העיקרי בדיוני המועצה היה ההתייחסות לתושבים הרבים שכבר נמצאים כיום בקיבוצים שונים בתנועה וגם לאלה אשר עתידים להצטרף, באשר לשותפותם בפעילות התנועתית ורמת הזדהותם עם ערכי הליבה של תנועתנו, כשכל זה נכרך במשמעות הכספית המתלווה לכך.
החלטות המועצה תובאנה אי"ה בידיעון הבא בליווי הסברים. אני רוצה להביא כאן חלק מדברי הסיכום שנכתבו ע"י דליה יוחנן (טירת צבי) שזו כבר מסורת שהיא מסכמת אירועים תנועתיים כאלה בחרוזים:
 
" ...אז מה היה לנו?
עברו עלינו יומיים עמוסים, הוועדה המתמדת מתכנסת,
צחוקים עם ג'קי לוי, אחד עורך דין ושני חברי כנסת,
                                                                       ובין לבין אכלנו עוגות.
יש ישוב אחד וקהילה מגוונת / תנועה רחבה (חלילה לא מנוונת)
                                                                       ובין לבין – אכלנו עוגות.
תקנון התנועה ובחירת מוסדות / המון המון דעות וגם כמה עובדות
מעגלים כאלה, מעגלים אחרים / האם ניתן להפוך תושבים לחברים ?
                                                                       ובין לבין – אכלנו עוד עוגות.
אז על הדברים הרציניים דיברנו לא מעט / את כל בעיות העולם פתרנו כמעט
ואני כאן - בשביל הסיכום החגיגי והאוהב / וכדי שניסע הביתה עם חיוך בלב,
לכן בשם כולנו אני אומרת: תודה לשדה אליהו על האכסניה הנהדרת.
(אגב, לא מובן מאליו לבת קיבוץ טירת צבי לפרגן בגדול לשדה אליהו)
אז באמת תודה גדולה !
נחזור כולנו הביתה ונשתדל לזכור / את שאמר מוקי צור: "לא לאבד את ההומור!"
וכמו שאתם רואים, גם בקיבוץ שלי שהוא מתחדש ומרדן
עדיין אני כותבת חרוזים, כפי שעשיתי מאז ומעולם...
אז סימן שהשינוי לא כל כך גדול / ואפשר להמשיך ביחד ולשאת בעול.
ומילה אחרונה שאסור לשכוח: המועצה הכ"ח היא בעצם כח ! "
עדנה שורץ-לובושיץ
 
 
 
משנכנס אדר מרבין בשמחה
לכבוד שבת מברכין ר"ח אדר
תפילת ערב שבת חגיגית בסגנון קרליבך בהובלת חזן מהנוער.
                                                             בואו בשמחה והשתתפו !
                                                                                                    שבת שלום וחודש טוב !
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
לקראת פורים
על תחפושת כבר חשבת ?                                                                                    
    בייבי סיטר לילדים כבר מצאת ?
                   את יום ראשון בערב כבר פינית ?
מסיבת פורים בנושא אגדות ילדים ובניחות של פעם
       ביום ראשון י"ד באדר 28.2.2010
            בשעה 21.00 בבית שפירא
 כולם באים מחופשים כמו באגדות
        הכניסה מגיל תיכון
                                                                                       מצפים לראותכם
צוות פורים
 
 
 
 
 
ועוד לקראת פורים:
הכנו משחק בהשתתפות כל הקיבוץ – מגבש, מאתגר ויוצר אווירה נחמדה.
פרטים נוספים בע"ה בידיעון הבא...
שולי גל – בשם הצוות המארגן
 
 
מבצע משלוח מנות
פורים קרב ובא, אוי! צריך להתחיל לחשוב מה יהיה עם משלוחי המנות האלה...
מה עלי לקנות? מה אני אכין? כמה זמן זה ייקח לי? כמה כל זה יעלה? מה אני אעשה עם כל ה"ג'אנק" שאקבל? (מי באמת צריך 25 מיני פסק זמן, 15 שקיות במבה ואלף אזני המן?!)
נכון, זאת מצווה, אבל המצווה היא "משלוח מתנות איש לרעהו". כלומר על מנת לקיים את המצווה מספיק שכל אחד ישלח שתי מנות לבן אדם אחד. (ובהזדמנות הזאת אבקש להזכיר את המשך הפסוק במגילה, "ומתנות לאביונים". על פי הרמב"ם בהלכות מגילה פרק ב' הלכה י"ז: "מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות איש לרעיו.")
בהרבה מקומות המצווה הזאת יצאה מכלל פרופורציה - אפילו אצלנו בקיבוץ. בקהילות רבות בארץ יזמו אנשים מבצעים ל"טיפול" בדילמת משלוח המנות. האגף החברתי ביחד עם צוות פורים מבקש השנה לקיים מבצע כזה. 
לאחר שנערוך רשימה של כל מי שיחליט להשתתף במבצע זה, ברוח פורים, "נפיל פור" וכך כל משפחה תכין משלוח אחד מכובד למשפחה אחרת. כמובן שמי שמשתתף במבצע מכבד את כלל המשתתפים ע"י זה שהוא שולח למשפחה שהוגרלה בלבד.
הפתרון המוצע גם משלב ערכים שכה חשובים לנו: צניעות, שיתוף ושיוון, עידוד קשרים חברתיים, הסתפקות במועט, מניעת בזבוז וכן פינוי זמן ליהנות מיתר מצוות החג- קריאת מגילה וסעודת פורים. וגם נוכל לקיים את דברי הרמב"ם, כל הכסף שחסכנו יהיה למטרת מתנות לאביונים...
שורי ואורטל
 
 
 
מתיק המכתבים
קופת חולים כללית / מחוז דן – פתח תקווה
לשכת מנהל המחוז
לכבוד
ד"ר ליאורה ארונסון והצוות המוביל
מרפאת בארות יצחק
 
שלום רב,
 
הנדון: הערכה על הישגים בתחום מדדי איכות רפואיים
מרפאתכם השיגה ציון של 95.36 בתחום מדדי איכות (נכון ל-11/09) בעוד שהציון הממוצע במחוז עומד על 86.93 בלבד.   חבריי להנהלת המחוז ואנוכי מבקשים להביע הערכתנו על הישגכם זה.
ברור לנו כי מדובר בעבודת צוות הדורשת מאמץ יומיומי רב.
פועלכם לקידום האיכות הרפואית במחוז ראוי לכל שבת. חשוב לשמר ולשפר הישגים אלה לאורך זמן.
                                                     עלו והצליחו ! איחוליי להמשך עבודה פורה.
                                                                                                                  בברכה,
עידו לקס - מנהל המחוז
 
 
 
שלום רב,
נתבקשתי להעביר אליכם את המידע המצורף, ולסייע בכך לתנועת בני עקיבא החוגגת 80.
נשמח אם תפרסמו את המידע בעלון ו/או בלוח המודעות, על מנת שיגיע לכל בוגרי התנועה.
בברכה ובתודה,                                                                                         
נחמיה רפל – מזכ"ל הקיבוץ הדתי
 
מחווה לציון שמונים שנה לבני עקיבא
שבת הגדול - שבת פרשת צו- י"ב בניסן תש"ע  (27.3.10)
 
חברת "מקום ערכים ויוזמות בע"מ" מזמינה לכבוד 80 שנה לתנועה, את בוגרי בני עקיבא והצבור הרחב, להצטרף לשבת של מפגשים ודיונים בנושאים מגוונים  אשר על סדר היום.
תנועת בני עקיבא משקפת לאורך זמן את השינויים שחלו בצבור הדתי לאומי. בני עקיבא כתנועה בעלת מודעות חברתית, מארגנת פעילויות בשכונות מצוקה, הקמת מנהיגות בעדה האתיופית, שבטי יובל ועוד.
% 5 ממחזור ההכנסות של השבת ייתרמו למימון הפרויקטים החברתיים של התנועה.
בואו להשתתף בשיח המנסה לגשר בין החזון למציאות ולהתוות את העתיד.
הרצאות, פאנלים ודיונים עם מיטב המרצים והמנהיגים המשקפים את הרבגוניות של החברה הדתית לאומית.
 
פלאזה נהריה:  "הברית ההיסטורית" ממפא"י ועד "הבית היהודי" - אורי אורבך- ח"כ ועיתונאי, חיותה דויטש- סופרת ועיתונאית, אלוף (במיל') עוזי דיין.
 
ענבר ערד:  "האבות המייסדים" חזון ומציאות - ח"כ זבולון אורלב, הרב חנן פורת, הרב נריה נחום –ראש בית המדרש תורה מציון.
 
ריג'נסי ירושלים:  "חלוצים ומגשימים" - שרה בק- הכתבת לענייני חינוך בערוץ 2, הרב בני נכטיילר- מזכ"ל בני עקיבא, דר' אמנון שפירא- אוני' בר אילן.
 
הר כרמל חיפה: "תורה ועבודה" או ישיבה גבוהה - הרב דוד ביגמן- ראש ישיבת הקבוץ הדתי, הרב יואל בן נון- "המכון הישראלי לדמוקרטיה", אלוף (במיל')  יעקב עמידרור.
 
בלו-ביי נתניה:   "הצבא והכיפה" - אמילי עמרוסי- עיתונאית וסופרת, חנוך דאום -  עיתונאי וכתב רדיו, אלוף (במיל')  אלעזר שטרן.
 
חופית שבי ציון: "תנועה בקליטה" - הרב בועז גנוט- מנכ"ל "תורה מציון", זאב שוורץ- מזכ"ל בני עקיבא העולמי.
 
לפרטים ולהרשמת קבוצות או בודדים נא לפנות ל- 02-6794412
 
 
 
  
השעור בפרשת השבוע יינתן ע"י אוריאל אמיר
אחות תורנית: אריאלה פלדמן - פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
מהכלבי
לרגל בזאר הצדקה, הכלבי יסגר ביום שני בערב בשעה 18:00.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
מענף המזון
מתוך רצון לחסוך וגם לשמור על הסביבה – ניקנו צלוחיות פלסטיק לשימוש בארוחת בוקר.
הכלים האלו מיועדים לשימוש בתוך חדר האוכל ב-ל-ב-ד ואין להוציאם! זאת הדרך היחידה שבה נבטיח שהן תחכינה לנו כשנצטרך אותן בארוחה.
                                                                            תודה בשם הסועדים,
שולי
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
בעקבות הכתבה על התרנגול בשבוע שעבר, להלן עדכון:
לכל המנחמים, אפשר להירגע, מתברר שהתרנגול האמיץ נדרס ע"י מכונית ולא נטרף ע"י הכלבים.
הכלבים יכולים להמשיך לשוטט ללא חשש...
איקה
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
לידיעת הציבור
בשבוע הקרוב אהיה בחופשה.
במקרים דחופים אפשר לפנות לשורי אמיר.
ורד – מזכירת פנים
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
דירות אורחים
בתקופה הקרובה חלק מדירות האורחים הופכות להיות דירות מעבר לטובת פרויקט הבנייה.
אנו מבקשים מציבור החברים לקבל בהבנה שלא נוכל להיענות לכל הבקשות!!!
מאיר / ורד.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
חברות מתעמלות – שימו לב !
השיעורים בשבוע הקרוב יתקיימו במועדון לחבר. נא לבוא עם מזרון.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
גשם בא
גשמי הברכה האחרונים הביאו אותנו אל 294.1  מ"מ. עדיין מתפללים להמשך מבורך !
 
  
 
AtarimTR