ידיעון 2662 פר' תצווה שבת זכור

 

בס"ד י"ב באדר תש"ע
 
פרשת תצוה - זכור
 
17.14
הדלקת נרות
08.00
תפילת שחרית,
17.25
מנחה, קבלת שבת, ערבית
         דרשת הרב                            
10.30
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות - בשטיבל  
18.30
סעודת שבת בחדר האוכל
11.00
סעודת שבת בחדר האוכל
 
 
12.30
שעור לנשים בפרקי אבות - במועדון
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 19.30 – 21.30
13.00
מנחה גדולה
16.00
שעור בדף יומי
 
 
16.30
נשים אומרות תהילים - בבית עדנה
16.30
מ נ ח ה
 
 
18.13
יציאת השבת
 
 
18.30
ערבית, קריאת מגילה, הבדלה
 
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
 שחרית     ג' ד' ו'                06.00
 שחרית   ב' ה'                 05.50
 מנחה ברחבת חדר האוכל     13.30
 מנחה בבית הכנסת             16.30    
 רבע לערבית                     19.45
 ערבית                            20.00 
 
עונג שבת לילדים בשעה 10.30
 
    כיתות א'-ג' - אבי צוייג
 
    כיתות ד'-ו' -   אלן ארונסון
 
 
 
 
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
יום ראשון
21.00
מסיבת פורים
בית צוותא
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
יום שלישי
08.30
בית מדרש לגימלאים
 מועדון
19.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
20.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
יום רביעי
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון
21.10
שיעור עם הרב וולף
בית י' שטרן
יום חמישי
19.00
שעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
21.00
שיעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
09.00
יחדיו ב-ו'
בית שפירא
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
 
 
בשבוע שעבר כתב הרב ירון על יום הולדתו ה-40, והשבוע אנחנו מציינים בשמחה את יום הולדתו
ה-40 של אחינו עמיר.
עמיר, שפירוש שמו אלומת שיבולים, הוא הבכור בין שבעה, הראש לצרור השיבולים של רותי ולואי נוה. עמיר נולד בז' באדר, על פי המסורת תאריך הולדתו ופטירתו של משה רבנו.
לעמיר זיכרון פנומנאלי לתאריכים ופרטי טריוויה ולעולם אינו מחמיץ תאריך יום הולדת או מאורע אחר. כל אחד מאיתנו זוכה לקבל במועדים חגיגיים מתנה עם ברכה מושקעת מעמיר, לרוב שירים במתכונת אקרוסטיכון, בהם כל שורה נפתחת באחת מאותיות האלפבית כסדרן.
אך לא רק למשפחה ולחברים עמיר מסור. מאז שחרורו מהצבא, כבר קרוב ל-20 שנה, הוא מתמיד פעמיים בשבוע בפעילות התנדבותית כחונך לבחור נכה במרכז הספורט לנכים "ספיבק" ברמת גן. מסירותו של עמיר לפעילות זו ידועה לכל - יש מעט מאוד דברים שעבורם הוא מוכן לוותר על ספיבק, ביניהם מילואים וחתונה של אחותו...
עמיר היה קשור מאוד לדוד שימי ז"ל, ומאז פטירתו לפני 9 שנים משתתף באופן קבוע בשיעור לזכרו, בצד לימוד בשיעור גמרא שבועי.
בשנה האחרונה עמיר מתמסר למשימה חשובה: השלת עשרות ק"ג ממשקלו (עד כה 50 ק"ג והמונה סופר...). אנחנו אוהבים אותך בכל משקל, אך למען בריאותך נשמח שיהיה לנו קצת פחות לאהוב J
מאחלים לעמיר אחינו האהוב עוד שנים רבות של עשייה, לימוד, אהבה, פעילות ובריאות!
אנו מזמינים את הציבור להרים כוסית עם עמיר בשבת, אחרי ארוחת צהרים, בחדר האוכל.
משפחת נוה
 
מה בגיליון?
·         פינת ההלכה – הרב ירון
·         יחדיו ב-ו' – סיכום שבועי מלווה בשמחה                       
·         מענף הבגד – לני בן-שמול
·         שעת סיפור בספריה – אילנה
·         בואו נפסיק לעשן – ד"ר ליאורה                              קראת – מחזרת !
                           כלבו דף ולוחות זמנים
                                                 פורים שמח וקראו בנעימות !
המערכת
 
     נר זיכרון !
     יהודה אהרן ז"ל – י"ז באדר ב' תשמ"ד
 
 
 
פינת ההלכה
פורים במוצאי שבת
G השבת היא שבת זכור, ולדעת כמה פוסקים חייבים בה מן התורה. גם הנשים נהגו לשמוע את הקריאה הזו. מי שלא שמע את הקריאה מתוך ספר תורה בשבת זו, צריך לכוון לצאת ידי חובת זכרון מעשה עמלק בשמיעת קריאת התורה בפורים או בפרשת כי תצא.
נוהגים לתת בחודש אדר תרומה‘, זכר למחצית השקל. מי שלא תרם את הכסף בתענית אסתר, יוכל לתרום את הכסף גם במהלך הפורים, בקופה שתוצב בבית הכנסת.
® בפורים ישנה חובהO לשמוע את קריאת המגילה פעמיים – במוצאי שבת, וביום ראשון.
גם נשים חייבות במצוה זו, ככל שאר מצוות הפורים. יש לשמוע כל מלה מהמגילה, אך מי שלא שמע מלה מסויימת מבעל הקורא – יכול להשלים בעל פה, או מתוך הספר שלפניו &.
מכיון שפורים חל במוצאי שבת, יש להיזהר מאוד שלא להכין כלום לצורך הפורים בשבת.
צאת שבת בשעה 18.13 ותפילת ערבית במוצ"ש תתחיל בשעה 18.30, כדי שאפשר יהיה להתארגן / להתחפש אחרי שאומרים 'ברוך המבדיל בין קודש לחול'. יש שכתבו (כף החיים תרצ"ג סק"ט) גם לעשות הבדלה בבית לפני ערבית, ויש נוהגים לעשות הבדלה אחרי קריאת המגילה.
ä סעודת פורים – יש לעשותה ביום ראשון אחר חצות היום, ולהתפלל מנחה לפני הסעודה, כדי שלא יתבטל מתפילת מנחה מתוך שכרות. יש נוהגים לאכול סעודה זו ממש לפני השקיעה ולמשוך אותה גם אל תוך שושן פורים. גם אם מברכים ברכת המזון אחרי צאת הכוכבים, אומרים 'על הנסים' בברכת המזון. במהלך הסעודה ישתה כל אחד יין יותר ממה שהוא רגיל, åואם ילך לישון אח"כ יצא ידי חובת 'עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי'. (אם שותים לא נוהגים!!! Žבשביל זה יש חברים)
e היום. גם משלוח מנות ומתנות לאביונים חייבים להיעשות דוקא ביום ראשון. מתנות לאביונים – כל אחד צריך לתת שתי מתנות לשני אביונים לפחות. נהוג בקיבוץ לאסוף את כל הכסף ביחד, ולחלקו לעניים שונים באותו מלבד זאת, כל מי שפושט ידו לקבל צדקה, אסור לסרב לו. + משלוח מנות – שתי מנות לאיש אחד לפחות. המנות צריכות להיות דבר הראוי לאכילה ולא דבר הדורש הכנה או בישול.
@ אין איסור מלאכה בפורים, אך נהגו שלא לעשות מלאכה ביום זה.
"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר"
 
הרב ירון
  
 
יחדיו בו-'
בשיעורו של הרב ירון עסקנו בפיוט שנאמר בתענית אסתר.
הפיוט, המתחיל במלים 'אָדָם בְּקוּם עָלֵינוּ', חובר במאה ה-10 לספירה ע"י פייטן בשם מנחם בן מכיר, ומתאר את סיפור המגילה בקצרה. ראינו כי מקורותיו של הפייטן הם רבים, וכי הוא רומז בדבריו לאגדות מתוך הגמרא במסכת מגילה ומתוך המדרשים השונים על אסתר.
בסוף כל בית הוא שילב פסוק מן התנ"ך, ולפעמים השילוב יצר חיבור מעניין מאוד, כגון כאשר הוא מתאר את בכיים של הילדים כשהמן בא לקראת מרדכי, שכתוצאה ממנו שואל הקב"ה את מלאכי השרת: "וּמֶה קוֹל הַצֹּאן הַזֶּה בְּאָזְנָי?". פסוק זה נאמר במקורו ע"י שמואל הנביא כאשר שאול נמנע מלהרוג את אגג, וע"פ חז"ל זו הסיבה שנולד המן. ואולם, כאן הפייטן לוקח את הפסוק הזה כסמל למהפך, כאשר בעקבות השאלה הזו הקב"ה הופך את הגזירה, מכיוון שהוא שומע את בכיים של התינוקות של בית רבן. זו דוגמא מעניינת ל'ונהפוך הוא'...
 
הרב ידידיה צוקרמן מישיבת פתח-תקווה לימד כיצד לומדים את כתביו של הראי"ה קוק זצ"ל, מתוך 'שמונה קבצים', קובץ ו' אות קכ"ד בנושא: רָעים מול רֵעים. רוב כתיבתו של הרב קוק הייתה ספונטנית, פסקאות של רעיונות, מעין יומנים ומחברות או תשובות לשאלות, רובן בצורה של שיר. מאוד בולט שאין ציון של המקורות, אם כי מרגישים בקריאה שיש ציטטות. דבר זה גרם לכך שאנשים רבים התנגדו לרעיונותיו. הרב קוק מעיד על עצמו: "לא אמרתי שום דבר מדעתי, כולם דברי אלוקים חיים שחצבתים מיסודי דברי חז"ל והקבלה האמיתית". דעותיו וחידושיו נמסרו לאחר לימוד ועיבוד אישי ואין צורך לפרטם כי ממילא יש "שמתרגזים נגד כל ביאור והארה שנראה להם כחדשה".
גישתו של הראי"ה היא כי לאנשים יש נקודת ליבה טובה, יש חוש בסיסי המושך אותם לאמת ותפקידנו הוא לגלות את הטוב שבכל דבר. בקטע שלמדנו ראינו את נקודות הטוב שבעשיו. אחיזתו של יעקב בעקב עשיו השפיעה על עשיו לטובה, וגם בראשו היה טוב, לפי דברי חז"ל כי ראשו של עשיו נטמן במערת המכפלה בקבר אביו. מכאן לומד הרב שהחיצוניות של הרוע בעבודה זרה ובנצרות תעלם ותישאר רק הנקודה הטובה.
מנגד, גם יעקב הושפע לרעה מעשיו, והדבר הזה בא לידי ביטוי בצורך באיסורים. כשם שיעקב השפיע לטובה על עשיו באחיזה בעקבו, שרו של עשיו השפיע לרעה על יעקב כשפגע בכף ירכו. החומרה שקיבלו בני ישראל היא איסור אכילת גיד הנשה בעקבות המכה שספג יעקב בכף ירכו. חומרות אינן אידיאל, הן צליעה ונטייה מדרך האמצע. עם ישראל קיבל מכה, שאב מתרבויות זרות, וכתוצאה מכך חלה התדרדרות במצבו הרוחני. לכן חז"ל נזקקו לחומרות כדי ליישר, כדי להגיע לדרך האמצע הנכונה.
 
בשישי הבא
עו"ד אלינור קרויטורו ר' אגף איתור נכסים ויורשים בחברה לאיתור והשבת נכסים של נספי השואה
בנושא: עבודת איתור היורשים שמבצעים בכל העולם.
 
 
 
בין השיעורים חגגנו עם שתיית 'לחיים' וגם אמרנו:
לרב ירון
מזל טוב וברכות ליום הולדתך הארבעים,
ננצל זאת ההזדמנות לתודות ואיחולים.
 
יישר כוח על שיעוריך המושקעים שנלמדים יחדיו ב-ו'
     שבכל שישי (למעט מילואים) בזכותך אנו יחדיו ב-ו'
          שבכל שיעור אתה מחדש ומעשיר אותנו יחדיו ב-ו'
               עושה זאת בצניעות, כוותיק ורגיל עם כולנו יחדיו ב-ו'
                    תודה רבה לך מכל הלומדים יחדיו ב-ו'
                         מאחלים לך ולנו שנמשיך יחדיו ב-ו'
                              בשמחה ובהתמדה בכל שישי יחדיו ב-ו'.
 
 
                                                                                                                 


א. לחתן צעיר יש בעיה                                                                                    
איך יאה לפנות לחותנתו הטריה:
בשמה הפרטי להשתמש הוא חושש,
ולקרוא לה אמא – זה לא מתלבש.
עם בוא הנכדים הבעיה תיפתר
והכינוי סבתא עובר לסוחר.
 
כולנו מזמן כבר הספקנו ללדת,
אך מה עניין חותנת אצל יומולדת?
החוט המשותף שאותנו מחבר
הוא "עשה לך רב וקנה לך חבר".
בדומה לחותנת, כך גם עם הרב,
עניין הכינוי בינינו ניצב.
 
נשוא פנים, מוסמך ומלומד
וראוי לכינוי "הרב" המכובד.
דברי תורה תמיד שגורים בפיו,
אך גם חבר קרוב וגולנצ'יק חביב.
אז נאמר: 'כבוד הרב', כי המעמד מחייב?
או 'החבר ירון', כמו שאומר הלב?
נימנו וגמרו ויצא אז הפּסָק:
לחברות התקבלתם בבארות יצחק!
 
ב. בית שני ובו יסופר,
לא על בית מקדשנו שחרב זה מכבר,
לא בית-דוד, משפחת המלוכה,
אלא בני-דוד ודלתם הפתוחה.
בית שני במובן הפשוט,
לילד נבון המזהה הזדמנות.
יודע כל ילד ויודעת כל אם
לאן הוא ילך כשבבית משעמם.
האחים מציקים ואתה עצבני?
אשרי שזכיתי, יש לי בית שני.
 
 
                                                                                                              
ג.  בן ארבעים כבר מזמן לא צוציק
    ומזה עשר שנים מתפקד כקיבוצניק.
עשר שנים הן מחצית חייך הבוגרים,
אז אל תתפלא שהנזקים כבר ניכרים.
שיעורים כל ערב ופעילות בוועדות,
ועדיין מתעקש להשתתף בשמירות.
על שבת בטבע מקפידים בכל שנה,
לינה בשטח עם שקי שינה.
    
משפחה גדולה עם אשת חייל ואבא גיבור,
רק תחזוק צי האופניים יכול אותך לשבור.
לכן כשהמים עד נפש מגיעים -
זה בדיוק הזמן לצאת למילואים.
 
ד. בגיל ארבעים אתה אולי לא צעיר,
אבל זו לא סיבה להפסיק לשיר,
ואם "הרבי המזמר" בשבילכם הוא קרליבך,
כנראה שלא הייתם כאן בפרשת "בשלח",
כשמקהלת החזנים פוצחת ברון
במרכז הבמה הרב ירון (תרתי משמע).
 
ה. אלישבע וירון, חברים יקרים,
דיברנו מספיק ועתה כוס נרים:
ברשות מרנן ורבנן כל חברי בארות,
הישארו איתנו לארבעים השנים הבאות !
 
 
 
 


 
-          5   -
 
בענף הבגד
באזר פורים תש"ע
למרות ההתרעה המאוחרת, הצלחנו איכשהו להתארגן בתוך שבועיים לבאזאר.
אני אישית שמחה שלציבור זה היה חסר אחרי שנה שלא קיימנו את הבאזאר המסורתי.  
הבאזאר אינו מובן מאליו. הצוות מאוד תלוי בצבור הרחב.
לכן, תודה לכל מי שלקח על עצמו משהו, אם בהכנת עוגה, עוגיות, מרקים, שוקולדים, פרחים, יד שנייה, וכמובן לילדים.
בעזרתכם הצלחנו לאסוף כ 5,200 ₪.
 
 
שמחה רבה, שמחה רבה פסח בא!
מה לעשות? מה לעשות? צריכים לדבר על ה"מוקצה" (פסח).
השנה אנו מרכזים את הכביסה המיוחדת לפסח (וילונות) לפעם בשבוע בימי שני.
אנו מבקשים מהציבור לא להביא לכביסה כריות, בובות, סמרטוטי רצפה - גם לא בשקי כביסה- הדבר גורם לנו נזק עצום.
                                                                                  שבת שלום מענף הבגד,
לני בן-שמול
 
 
 
 
אתם מוזמנים
לשעת סיפור עם עטרה
ביום שני הקרוב בשעה 17:00 בספריה
הסיפור מיועד לילדי גן חרוב, כיתות א' וב' והוריהם.
לאחר שעת הסיפור תהיה החלפת ספרים כרגיל.
אילנה
 
 
 
ל ב ר י א ו ת
סדנה לגמילה מעישון – חינם , איפה נעשה ....
שרותי בריאות כללית  הרחיבו את סל התרופות לשנת 2010 והוא כולל גם תרופות להפסקת עישון, בתנאי שהנגמל משתתף בסדנה. נושא רפואה מונעת הוא מאוד חשוב !
הסדנה מיועדת לבני 18 ומעלה, אפילו כאלה שמעשנים רק סיגריה אחת ביום, וכמובן לאלה שמעשנים יותר.
 
"לקוחות יקרים, אנחנו כאן בשבילכם על מנת שיהיה לכם קל
להפסיק לעשן ועל מנת לעזור לכם לחיות חיים בריאים יותר.
הצטרפו עכשיו לסדנת הגמילה מעישון הייחודית של הכללית:
הסדנאות מונחות על ידי אנשי מקצוע שעברו הכשרה מיוחדת בתחום זה.
הסדנה כוללת סדרה בת 8 מפגשים, אחת לשבוע.
בסדנאות משולבות המלצות לטיפול בתרופת מרשם ו/או תחליפי ניקוטין, בהתאמה אישית.
בסדנא לומדים כיצד להתמודד ולהתגבר על הרגל העישון ועל התלות הגופנית והפסיכולוגית.
הסדנא ללא תשלום."
מתוך אתר האינטרנט של קופ"ח הכללית.
 
אני מעוניינת לפתוח סדנה בבארות יצחק וגם במרפאתי בפ"ת בקרית אלון [קרוב לצומת סירקין]. עקב חוסר מנחים אישרו לי לקיים רק סדנה אחת באזורנו שגם פתיחתה מותנית בלפחות 15 משתתפים.
חלק מהמשתתפים הפוטנציאליים כבר קבלו טלפון מריקי או מהאחות נטשה מפ"ת כדי לבדוק האם רוצים להשתתף. מי שמעונין מתבקש/ת לפנות  לריקי או אלי בהקדם כדי שנוכל להרים את הסדנה.
קרוב לוודאי שזה יהיה בשעות המרפאה בפ"ת – יום ראשון או שלישי אחה"צ [16-19.00 ] .
מחכים לשמוע מכם
ד"ר ליאורה
 
 
 
 
מ ז ל   ט ו ב
עמיר נוה הגיע לגיל הבינה ואתם מוזמנים למסיבה קטנה.
נרים אתו כוסית משקה "לחיים"
בשבת, בחדר האוכל, אחרי סעודת הצהרים.
ה מ ש פ ח ה
  
 
השעור בפרשת השבוע יינתן ע"י אהד אהרן
אחות תורנית:   שבת: שלי ספיר - פלאפון 5199
            פורים: פונים למי שאפשר
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
על כל צרה שלא תבוא !
הודעה מנציגי חברת דואר ישראל, אשר מנהלת את חלוקת ערכות המגן לאזרחים:
חלוקת ערכות מגן אצלנו- תתקיים בימים שלישי ורביעי  ח' –ט' בניסן, 23-24 במרץ
בין השעות: 15:00 – 22:00 בכיתת אולפן
הם יתאמו אתנו לקראת המועד את הפרטים המדויקים.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
כל הכבוד!
הועדה הירוקה בקיבוץ בשם איכס"ה פועלת בכל פינה בשקט בשקט אבל ממש מורגשת במשק ובכל התחומים.
ביקשו ממני להכין 4 שלטים למיכלי מיחזור ליד הכל-בי - רק מסרתי להם ומיד דאגו להרכיב אותם במקומם.
כבר שאלו אותי: " מדוע אתה לא מכין גם כמה שלטים למכבסה"?
אני עונה להם: כבר הכנתי 10 שלטים לפני שמונה חודשים ואינני יודע מדוע לא שמים אותם במקום הישנים שהתקלקלו? במכבסה יש כמה שלטים שעדיין במצב טוב ואין צורך להחליפם.
בבקשה, מי שצריך לשים ולהרכיב את השלטים במקומם שיעשו.
                                                                                                תודה,
                                                                        מנחם שניאור   
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
כביסת מדי חיילים
לרגל חג הפורים, הכבסים הנקיים יחכו לכם במוצאי שבת מחוץ למחסן הבגדים, כבר אחרי שקילה.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
גשם בא !
מיד עם בוקר התקשרתי לאליעזר כדי לשמוע במה זכינו, ואכן זכינו !
החל מאמש יורדים לנו משמים גשמי ברכה ועד סגירת הגיליון הכמות היא 63.3 מ"מ שמצטרפים לגשמים הקודמים ומביאים אותנו בינתיים עד ל-357.4 מ"מ. תודה לקב"ה. כן ירבו ושימשיכו להיות לברכה !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
 
לו"ז פורים תש"ע
 
מוצאי שבת- ליל פורים, 27/2
צאת שבת- 18.13
18.30 - ערבית וקריאת מגילה- בבית הכנסת
שוק פורים כמיטב המסורת- באולם ספורט
קריאת מגילה שנייה- ב-21:00 בשטיבל
 
יום ראשון- י"ד באדר, 28/2
6.00 שחרית מנין ראשון וקריאת מגילה בבית הכנסת
                   8.00 שחרית מנין שני וקריאת מגילה בבית הכנסת
                   12.00 חלוקת אוכל לאוכלים בבית את סעודת פורים - במטבח.
13.00 – מנחה בבית הכנסת
13.30 – סעודת פורים בחדר האוכל
21.00 – מסיבת פורים למבוגרים בבית צוותא
פרטים מעבר לדף...
 
 
 
 
בארץ רחוקה, בממלכה קסומה,
התכנסו כולם מנער ועד זקן
לנשף הגדול...
 
 
ביום ראשון י"ד באדר 28/2
בשעה 21.00   בבית צוותא
   מסיבת פורים
כולם באים מחופשים כמו באגדות
(פרסים מובטחים)
 
כניסה מגיל תיכון
 
 
 
 
AtarimTR