ידיעון 2676 פר' קרח

 

בס"ד כ"ט בסיוון תש"ע
 
פרשת קרח – ראש חודש תמוז
 
19.25
הדלקת נרות
08.30
תפילת שחרית, הלל
19.35
מנחה, קבלת שבת, ערבית
         דרשת הרב
11.00
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות - בשטיבל  
20.45
סעודת שבת בחדר האוכל
11.30
סעודת שבת בחדר האוכל
 
 
13.30
מנחה גדולה
17.15
שעור בדף יומי
 
 מכונת השטיפה פועלת
 בשעות 21.30 – 23.30
17.30
נשים אומרות תהילים - בבית עדנה
18.00
שעור לנשים בפרקי אבות - במועדון
18.00
מ נ ח ה
 
 
20.30
ערבית, הבדלה
 
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
 שחרית   א' – ראש חודש   05.45
  שחרית  ג' ד' ו'                 06.00
 שחרית   ב'  ה'                 05.50
 מנחה ברחבת חדר האוכל    13.30
 מנחה בבית הכנסת            18.30    
 רבע לערבית                     20.00
 ערבית                            20.15 
 
עונג שבת לילדים בשעה 11.00
 
    כיתות א'-ג' – ענבל ישראלי
 
    כיתות ד'-ו' -  דקלה שניאור
 
 
 
 
לוח השבוע
 
יום ראשון
17.30
צ'י קונג לבגירים
כתת אולפן
19.00
שיעור באגדות חז"ל
חדר עיון
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
20.45
שיעור לצעירים
בית ע' שטרן
יום שלישי
08.30
בית מדרש לגמלאים
מועדון לחבר
19.30
התעמלות לנשים
בית שפירא
20.30
התעמלות לנשים
בית שפירא
יום רביעי
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון לחבר
21.10
שעור עם הרב וולף
בית יוסי שטרן
יום חמישי
19.00
שעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
21.00
שיעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
09.00
יחדיו ב-ו'
מועדון לחבר
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
 
 
 
ביום רביעי בערב חגגתי בת מצווה. התאריך המקום והתפריט היו ידועים מראש... וגם רשימת המוזמנים נסגרה מזמן.
חדר האוכל היה מקסים, המטבח הכין אוכל טעים והתורניות עבדו קשה.                       
אני לא יודעת לתאר את השמחה שהרגשתי כשהייתי מוקפת במשפחה ובחברים.                
למצגת שהכינו לי לקראת בת המצווה בחרתי בשיר "בן משק" מהיובל של בארות יצחק.      
ישבתי בקהל, הסתכלתי על המצגת והקשבתי למילים.
הסתכלתי על האנשים שבאו ועל כל המאמץ שהשקיעו במסיבת בת המצווה שלי.
איזה כייף להיות ילדה בבארות יצחק!!!!
נועם סוקולובסקי
 
 
לנעם סוקולובסקי בת המצווה
להורים ורד ויוסקי
לסבתא וסבא נורית ויצחק
ולכל המשפחה
מזל - טוב
ברכת שמים מעל
 
 
מה בגיליון?
·         ויזמרון לך – הרב ירון
·         שיר שבת – יהונתן שרמן
·         יחדיו ב-ו' – עירית הלוי
·         לקראת ח' בתמוז
·         בקיבוץ הדתי – ד"ש שבועי
·         טיול גיוס – בוגרי י"ב
·         מענף המזון – שולי גל
                                           כלבו דף ולוחות זמנים
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
- 2 -
 
 
ויזמרון לך                                       
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם מַלְאֲכֵיהַשָּׁלוֹם [יש גורסים: הַשָּׁרֵת] מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן, מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִיםהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
בּוֹאֲכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵיהַשָּׁלוֹם מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן, מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִיםהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
בָּרְכוּנִי לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵיהַשָּׁלוֹם מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן, מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִיםהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
(יש מוסיפים: בְּשִׁבְתְּכֶם לְשָׁלוֹםמַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן, מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִיםהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא)
צֵאתְכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵיהַשָּׁלוֹם מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן, מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִיםהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
פיוט זה, נכתב כנראה לפני ארבע מאות שנה בפראג, אבל התפשט בכל תפוצות ישראל. יש נוהגים לחזור על כל בית פעמיים או שלוש פעמים. מקור הפיוט בדברי הגמרא (שבת קיט, ב):
אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: כל המתפלל בערב שבת ואומר 'ויכולו', שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו "וסר עונך וחטאתך תכופר". תניא, רבי יוסי בר יהודה אומר: שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעת, מלאך טוב אומר: יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך. ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו. ואם לאו, מלאך רע אומר: יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו.
כאשר האדם נכנס לביתו ורואה את שולחנו ערוך, הוא מזכיר לעצמו ולבני ביתו את נוכחותם של שני מלאכי השרת, ומברך אותם, בתגובה לברכה שהם מברכים אותו.
ואולם, פיוט זה עמד במרכזה של מחלוקת הלכתית בשאלה האם מותר לפנות בתפילה למלאכים. הרמב"ם (בהקדמה לפרק חלק, היסוד החמישי), כותב שמי שפונה בתפילתו למלאכים נחשב עובד עבודה זרה. והרי במלים 'ברכוני לשלום' אנו מבקשים מהמלאכים ברכה!
יש שהסבירו שאין בכך איסור, כיון שבאותו משפט אנו מכירים בכך שהקב"ה הוא מלך מלכי המלכים. אך לעומתם יש שלא אמרו את הפיוט הזה כלל (ר' חיים מוולוז'ין), יש שנהגו לדלג על השורה 'ברכוני לשלום' (אגרות משה או"ח ה, מג), ויש שכתבו לתקן אותה ולומר 'יברכוני לשלום', כך שלא פונים אל המלאכים. אולי זו הסיבה שאחרי הפיוט הזה יש מוסיפים שני פסוקים שבהם מדגישים שהשמירה היא מאת ה' ולא מאת המלאכים: "כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה לָּךְ לִשְׁמָרְךָ בְּכָל דְּרָכֶיךָ", וכן "ה' יִשְׁמָר צֵאתְךָ וּבוֹאֶךָ מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם".
מה פירוש המלים 'ממלך מלכי המלכים'? יש טוענים שזו טעות, ויש לגרוס 'מלך מלכי המלכים'. יש שהסבירו שהכוונה שהמלאכים באים מהקב"ה, ויש שהסבירו שיש לומר זאת רק בשורה 'ברכוני לשלום', והכוונה שמקור הברכות הוא ממלך מלכי המלכים.
אגב, בשם המקובלים מובא שאם יש לאדם מריבה בתוך ביתו, לא יאמר את המשפט 'צאתכם לשלום', ובכך תחזור ותשרה האהבה בבית, שהרי המלאכים נשארים בו.
בשולחן ערוך (אורח חיים ג, א) כתוב שמלאכים מלוים את האדם כל הזמן, ולכן היו שנהגו להיפרד מהם כשנכנסים לבית הכסא, אך אין נוהגים כן היום כי איננו מוחזקים לצדיקים כאלו. מדוע, אם כן, בליל שבת פונים אליהם? - מסביר הרב קוק (עולת ראיה) שבימות החול באמת איננו מוחזקים כצדיקים, אבל בגלל קדושת השבת כולנו זוכים לליווי מלאכים.
 
 
הרב ירון
 
 
 
שיר-שבת
 
"ויקח קרח... ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן; ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה...; ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'"
 
הוי דתן, אוי דתן – מה לך נרגן;
מתקהל-מפלג ברשעות, על משה?
כלום כועס עודך, מאי שם ומזמן,
על תוכחה במקומה: רעך - מה תכה?
כלום הלשנה לפרעה וגלותו של עניו
מאימת דבר קבורה של מצרי בשוחה,
לא עלתה לנקמה ורוח זד לא עזב,
עד כדי מעש נפשע - שיביא את מותך?
ואתה, אבירם, גם לזה תצטרף?
איוולת חלולה וקנאה של טיפשים?
וברגע נמהר - עתידך כך שורף;
הספות בבליעת מעמקים חשוכים?
וראשים לקהל, מאתיים וחמישים,
כלום שררת נשיאים לכך נועדה?
החזק-החרות ידי הזדים;
התווסף למדרון אבדון וכליה?
 
איך כסילות נוראית וטינת השוטים,
של המון נבערים - המרגיז את קונו,
לוקחת לשאול ברית מתמרמרים;
כך: אוי לרשע ואוי לשכנו...
יהונתן שרמן
 
 
 
 
 
לסבתא וסבא דינה ואוריאל אמיר
ולכל המשפחה
מזל – טוב בהולדת הנכד
בן לרחל ובועז בקיבוץ מירב
תזכו להכניסו בבריתו של אאע"ה בזמנו
ולגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים
 
 
התחלנו בלימודי יחדיו ב-ו' בשנת השמיטה לפני כשלוש שנים.
מסתבר כי לימודי יום שישי לאנשי מעשה הוא רעיון נכון וטוב  ויש לו מקום בקיבוצנו.
הראיות לכך: הלומדים הבאים בקביעות מתוך שהחליטו כי בסדר השבוע שלהם חשוב לפנות זמן המיועד ללימוד תורה, בזכות הרב ירון שמלמד בכל שישי שיעור תורני מושקע ויצירתי והמלמדים השונים שנענו לבקשה ותרמו מזמנם כדי להעשיר את עולמנו היהודי. בתקופה זו עסקנו במגוון הפנים הרבים, השונים והשנויים במחלוקת של היהדות, בשיעורים שרובם ככולם היו מרתקים ומחדשים. 
עם זאת, מספר הלומדים אינו עולה ולעיתים אף ניכרת ירידה במספרם.
לכן החלטתי לשנות את התוכנית. החל מהשבוע הבא נשלב ביום שישי, יחדיו ב-ו', ארוחת-עשר ולימוד תורה במועדון לחבר. רובם של השיעורים יהיו מפי הרב ירון ולעיתים נזמין מורה/מרצה אחר.
אני מאוד מקווה ששינוי התוכנית, הזמן והמיקום יביא אלינו עוד לומדים.
עירית הלוי
 
 
 
 
 
ח' בתמוז
ביום ראשון ח' בתמוז תש"ע, 20.6.2010  
נתייחד עם זכרם של כל חברי בארות-יצחק שהלכו לעולמם.
 
09.00 עלייה לחלקת הקברים בהר-הזיכרון בירושלים
19.30 בחדר האוכל: כיבוד קל, תערוכה, תצוגת חוברות זיכרון
20.15 תפילת ערבית בבית הכנסת
20.30 בחדר האוכל: לימוד לעילוי נשמות הנפטרים
                             גלגולה של משקפת – ד"ר דוד עמית
                             יעקב סאמט ויוסף אילני הי"ד, חברי גרעין מתנחלים – קווים לדמותם.
 
הערב מיועד לכל בארות יצחק – של אז, של היום ובאמצע... ולכל מי שבארות יצחק קרובה ללבו.
כולכם מוזמנים !
הצוות המארגן
 
 
כמעט סוף הדרך
השעה 00:30, כבר עבר שבוע וכל הקיבוץ מחכה בכיליון עיניים לרשמים מהטיול המפנק שיצאה אליו וחזרה בשלום (למרבה הפלא) כיתה י"ב הנוכחית.
מאוחר וכבר צריך לעשות פיפי ולישון ומערכת הידיעון כבר רוצה את זה במייל, אז זה יהיה בקצרה.
יצאנו בראשון בערב, רכב אחד ב-18:30 ושני ב-19:00 לאסוף את רעות מהבגרות בכפר פינס.
הגענו. לנדה וצונץ מסדרים פרוז'קטור ויאללה, מעמידים פויקה שקצת נשרף, אבל מרוב הרעב נאכל כמות שהוא. מזל שאביעד הגדיל לקנות כמה נשנושים בדרך.
בוקר יום שני, תפילה במניין, ארוחת בוקר ויורדים לכיוון נחל כזיב עם תצפית יפה על המונפורט. מסלול קצר עם הרבה מים, בסטלבט ועם הרבה תמונות עם בוקסרים (ראו בפייסבוק - לשכבת הגיל שמבינה במה מדובר J). סיום מסלול ומתחילים לנוע לכיוון הווילה המיוחלת. קניות במעלות, על הדרך מנחה ויאללה זריז לווילה, כדי לא לפספס אף דקה מיותרת מחוץ לג'קוזי. מגיעים לווילה והעיניים יוצאות מחוריהן. טירוף ! יש שיגידו: מזכיר את גן עדן. נכנסים, זורקים ת'תיקים ואת הציוד וישר לג'קוזי ואז לבריכה, ואז לג'קוזי ואז לבריכה.
שנ"צ קצרה ומהג'קוזי לבריכה, ושוב, ועוד קצת ג'קוזי עם קצת בירה מזיעה. בין לבין מתיישבים במתח מול הטלוויזיה אל מול מראות המשט הארור שמוריד לרגע את ההוללות, אך משתדלים לחזור לשגרה.
על-האש פרי ידיו של אביתר אמן המנגל, עם קצת סיוע מהחבר'ה. יושבים לאכול ומיד רצים שוב לג'קוזי ולבריכה וסוף סוף מצליחים להפעיל את הסאונה וגם עליה לא פוסחים. מה נגיד? יום מעייף.
קמים בבוקר (המיעוט שבנו) -  הרוב מצמצו בפעם הראשונה רק ב-11 (טוב,עם סוויטות כאלה...).
ארוחת בוקר מאוחרת וב-12 עזבנו - לדאבוננו ועם טעם של עוד - את הווילה ונסענו לטרקטורונים בדישון. טיול טרקטורונים נחמד בנוף אדיר, פק"ל קפה באמצע וממשיכים. המדריך טוען שרעות נהגה הכי טוב  (אישה?!?!?!?). ארטיקים בחום הממיס ויורדים לנחל דן בקיבוץ דפנה להתרחץ לפני המסעדה - הרי צריך לייצג בכבוד. יוצאים מדפנה לקרית שמונה ורגע לפני הכניסה למסעדה הצטרפנו להפגנה נחמדה בצומת ליד לתמיכה בצה"ל. בהתרגשות שמענו שגם בקיבוצנו לא פסחו על זאת (כל הכבוד!!). נכנסים למסעדה עם קיבות מוכנות מראש שהורעבו כל היום לקראת ארוחת השחיתות. אוכלים ואוכלים ואוכלים ואוכלים - מי בסלטים, מי בצי'פס והכי חשוב מכולם מי ב-ב-ש-ר. מסיימים לאכול ולא מצליחים לקום. בינתיים הספיקו להרים לעובד ת'פאלפון אחרי האימוני כוח בחוץ. אז הולכים להביא אותו מהילד הפוחז והחצוף שבתחכומו מחק את כל התוכן ושם תמונה שלו. קצת כיפכופים לילד והפלא בחזרה אצל עובד.
נסיעה ארוכה לעין הנצי"ב לדירה שאורית סידרה לנו. תודה . פוגשים ת'חבר'ה מהקיבוץ. קצת פלייסטיישן, קצת כדורסל, קצת מעיין ולישון. בבוקר, צבי, שהוטעה שהבגרות שלו בשק"ד ב-10, קם במזל וקיבל ב-08.50 הודעה שהבגרות בכלל ב-9. מתארגנים זריז. גם להבי יוצא לפגישה חשובה בשדה אליהו (מי שלא ראה את להבי קם באותו בוקר לא ראה מישהו קם כל כך מהר מימיוJ). עושים הקפצה קטנה לשדה אליהו וחוזרים לעשות שקשוקה שלוקחת המון המון זמן. צבי מסיים בגרותו, מביאים אותו ואת להבי, טורפים שקשוקה לארוחת בוקר מאוחרת ויורדים לטבילה במעיין. הזבובים כבר מתחילים לאוכלנו וברחנו לעין מודע לספגטי בולונז טעים להפליא. יושבים בסטלבט, צחוקים, שטויות. על הדרך אביעד מפסיד בהתערבות.
 אחר הצהריים מתחילים לעלות לכיוון הגולן. קניות בבני יהודה ונסיעה לג'וחאדר. מתארגנים ללינה ולאכילת "משה". אהה, לא ! כמה צעירים פחדו לחזור עם כרס גדולה מלפני הטיול אז נשנשנו רק פנקייקים, פרי ידיה של מיכל (עובר בגנים או לא?!). עולים לתצפית במגדל אשר על הגבעה הסמוכה. לילה, רוחות, תצפית מטורפת. מגניב. שינה מתוקה (לחלקנו, החלק שלא סבל מהיתושים). בוקר, מיץ קשת, בקבוק אחד מקולקל. טבילונת במעיין ויורדים לכנרת, אך בדרך –חובה - עוצרים ב"גיליס" בשר. הקצב הכי טוב שתמצאו. לא לקיבוצניקים, זה בור בתקציב, אבל אנחנו בטיול גיוס. מעמיסים בשר ויאללה לכנרת. פורשים מחצלות, מדליקים מנגל וסטייק אחרי סטייק ופרגית אחרי פרגית נטרפים בתענוג. רכב אחד יוצא מוקדם - לצונץ יש חתונה. השני טובל קצת במים, אוכל עוד קצת בשר ויוצא הביתה. נסיעה ארוכה ובסופה, בכניסה לקיבוץ, השלט המרגש. תמונה, ולהורים המייחלים לבואנו (או שלא?! J). הפתעה בגן המשחקים, חיבוקים, נישוקים, עוגות, דברי ההורים. פורקים ציוד וזהו....לדאבוננו זה נגמר.
תודה גדולה לכל בית בארות יצחק על הגב שנתתם לנו ביציאה לטיול ועל המסייעים הרבים בהכנות.
תודה על שנתתם לנו את התענוג הגדול הזה. ולאביעד ואלעד "הבועזים" שלנו בשבוע זה: הייתם גדולים!!!
אביתר, אורן, אהרן, איתן, להב, מיכל, עידן, עובד, צבי, רעות, רז, שיר.
בוגרי י"ב תש"ע
 
 
 
הודעות ותזכורות מענף המזון
זמני הארוחות:
בוקר: 6:30 עד 8:30 (בחופשה עד 9:00)
צהריים: 11:30 עד 14:00.
כדי לתת שרות יעיל אנחנו מבקשים להקפיד על הגעה בזמני הארוחות.
בריאות והיגיינה:
על מנת לשמור על בריאות הציבור – מי שחולה מתבקש לא להיכנס לחדר האוכל.
לבוש:
נא להקפיד להיכנס לחדר האוכל בלבוש הולם. גם מאורחינו אנחנו דורשים לכבדנו.
שבת:
תזכורת לסועדים בחד"א – בגמר הסעודה להניח את הסכו"ם מופרד לסוגיו. לסועדים בבית – להביא לשטיפה סכו"ם מופרד (אין שום בעיה הלכתית לאסוף מלכתחילה את הסכו"ם מהשולחן לפי סוגים).
                                                                                          תודה על שיתוף הפעולה,
שולי
 
  
השיעור בפרשת השבוע יינתן ע"י שולי גל 
אחות תורנית: - ברוריה לנדה - פלאפון 61999
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
קול ששון וקול שמחה                                                              קול חתן וקול כלה
ברכות חמות לג'ני וחנניה פרץ ולכל המשפחה עם הודעתה המשמחת של תני-ה על החלטתה להינשא לטל שנדור (אלון הגליל).
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ברוכות הבאות
בשבת זו אנו מארחים 8 חניכות המשפחתון מדולב בו פועלת יובל ריידר במסגרת השירות הלאומי.
הן באות בליווי הזוג המלווה של המשפחתון. שתהיה לכן שבת נעימה בביתנו.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ידיעות המערכת
ביום ראשון אני יוצאת לחופשה של 10 ימים בחו"ל (שורשים). את מקומי בהפקת הידיעון תמלא שורי אמיר.
כותבים קבועים ומזדמנים מתבקשים להיות בקשר עם שורי.
שימו לב! הידיעון ייסגר ביום חמישי !!!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AtarimTR