ידיעון 2678 פר' בלק

 

בס"ד י"ג בתמוז תש"ע
 
פרשת בלק
 
19.29
הדלקת נרות
08.30
תפילת שחרית,
19.40
מנחה, קבלת שבת, ערבית
         דרשת הרב
11.00
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות - בשטיבל  
20.45
סעודת שבת בחדר האוכל
11.30
סעודת שבת בחדר האוכל
 
 
13.30
מנחה גדולה
17.15
שעור בדף יומי
 
 מכונת השטיפה פועלת
 בשעות 21.30 – 23.30
17.30
נשים אומרות תהילים - בבית סעדון
18.00
שעור לנשים בפרקי אבות - במועדון
18.00
מ נ ח ה
 
 
20.33
ערבית, הבדלה
 
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
 שחרית   א'  ד' ו'               06.00
 שחרית   ב' ג' ה'                05.50
 מנחה ברחבת חדר האוכל    13.30
 מנחה בבית הכנסת            18.30    
 רבע לערבית                     20.00
 ערבית                            20.15 
 
עונג שבת לילדים בשעה 11.00
 
    כיתות א'-ג' – עזי אלטשולר
 
    כיתות ד'-ו' -  אסתר פורשר
 
 
 
 
לוח השבוע
 
יום ראשון
17.30
צ'י קונג לבגירים
כתת אולפן
19.00
שיעור באגדות חז"ל
חדר עיון
21.15
שיעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
20.45
שיעור לצעירים
בית ע' שטרן
יום שלישי
08.30
בית מדרש לגמלאים
מועדון לחבר
19.30
התעמלות לנשים
בית שפירא
20.30
התעמלות לנשים
בית שפירא
יום רביעי
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון לחבר
21.10
שעור עם הרב וולף
בית יוסי שטרן
יום חמישי
19.00
שעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
10.00
יחדיו ב-ו'
מועדון לחבר
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
 
 
 
 
-          1 - 
 
 
 
40 שנה בלי אמא...
הייתי בחורה צעירה מאוד, עוד לא התבגרתי, עוד לא הספקתי כמעט כלום בחיים, ואמא שלי הלכה לעולם שכולו טוב בלי שהשכלתי להיפרד ממנה כמו שצריך. כשזה קרה עוד לא ידעתי כמה אני לא יודעת.
היום אני יודעת ! 
אמא שלנו חייתה בבארות-יצחק כ-25 שנה – יותר מכל חייה שלפני זה. זאת הייתה תקופה קצרה מדי, אבל אני יודעת שהיא השאירה בקיבוץ ובנו חותם בל יימחה.
היום כולנו בעלי משפחות בנות 3 דורות והחלטנו להתכנס כאן לשבת כדי להיפגש ולספר לבני המשפחה על אמא שלנו – סבתא שלהם.
בהזדמנות זאת אני מבקשת להודות לאגף החברתי שאיפשר לנו לקיים את המפגש כאן בבית הזה שהיה ביתה של אמא במלוא מובן המלה.
עדנה שורץ-לובושיץ
 
 
מה בגיליון?
·         ויזמרון לך – הרב ירון
·         ותחזינה עינינו – דוד אריה פורת
·         סוף סוף – נחום ברוכי
·         יש עוד כמה פנים לפתגם – שולי גל
·         מעברים – יהונתן שרמן
·         בקיבוץ הדתי
·         בגן העדן של ילדות – שורי אמיר
·         מסע חייו – נחום ברוכי
·         חנוך לנער – אסתר פורשר
·         סיום תקופה – יהודית סעדון
·         בנינו כותבים – עקיבא ברמן
·         בבית המדרש – דינה אמיר
·         מבצע בסטימצקי – דקלה שניאור
 
 
                                           כלבו דף ולוחות זמנים
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
     נר זיכרון !
     מרים (שורץ) פורת ז"ל – י"ד בתמוז תש"ל
   אהרן הלוי ז"ל – י"ז בתמוז תשמ"ו  
 
 
 
ויזמרון לך                                   
 
אשת חיל
אֵשֶׁת חַיִל מִי יִמְצָא וְרָחֹק מִפְּנִינִים מִכְרָהּ
 
המנהג לומר את הפסוקים של 'אשת חיל' (משלי לא, י-לא) בליל שבת לפני הקידוש נפוץ כיום ברוב קהילות ישראל, אך המקור לכך הוא מאוחר מאוד, יחסית. לראשונה מובא הדבר בסידור 'שער השמים' שכתב השל"ה (הרב ישעיהו הלוי הורוביץ, חי במאה ה-16), ממקובלי צפת.
אגב, בניגוד למה שמקובל לחשוב, השל"ה כתב שהסיבה לאמירת פסוקים אלו דוקא בליל שבת, היא כנגד השכינה שמתגלה בשעות אלו. וזה לשונו:
יאמר פרשת אשת חיל מראשה לסופה, כנגד השכינה, מרומז על דרך הקבלה על השכינה כידוע ליודעי ח"ן (=חכמת הנסתר) ויש בה כ"ב פסוקים כנגד כ"ב צינורות של מעלה שכעת הם פתוחים ומריקים שפע וברכה.
הסבר אחר לאמירת 'אשת חיל' בליל שבת היא ע"פ דברי המדרש (בראשית רבה יא, ח) שאומר שכנסת ישראל הוא בן זוגה של השבת, והמלה 'לקדשו' בפסוק 'זכור את יום השבת לקדשו', (שהוא המקור לחובת הקידוש), רומזת לקידושין, כביכול:
תני ר' שמעון בן יוחאי: אמרה שבת לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, לכולן יש בן זוג, ולי אין בן זוג! א"ל הקב"ה כנסת ישראל היא בן זוגך. וכיון שעמדו ישראל לפני הר סיני אמר להם הקב"ה זכרו הדבר שאמרתי לשבת: כנסת ישראל היא בן זוגך, היינו דבור "זכור את יום השבת לקדשו".
ואולם, יש שהסבירו (כך מובא בסידור של הרב עדין שטיינזלץ 'הסידור והתפילה' עמ' 13) שהדברים אמורים גם כלפי עקרת הבית, אשר טרחה והכינה את כל סעודת השבת, ולכן בשעה שהבעל רואה את השולחן הערוך ואת נרות השבת שהדליקה האשה, הוא משבח אותה על כל הטרחה, על מנת להרבות בשלום הבית.
חז"ל דרשו את הפסוקים השונים ב'אשת חיל' על נשים רבות במקרא: שרה, רבקה, לאה, סרח, רחל, יוכבד, מרים, בתיה, אלישבע אשת אהרון, רחב, יעל, אם שמשון, חנה, מיכל, בת שבע, האשה הצרפתית שכלכלה את אליהו, אשת עובדיה, האשה השונמית, ועוד. ואולם, ישנה אשה אחת אשר אכן נקראה אשת חיל בתנ"ך, והיא רות המואביה שבועז אמר לה: "כִּי יוֹדֵעַ כָּל שַׁעַר עַמִּי כִּי אֵשֶׁת חַיִל אָתְּ". שלמה המלך, שכתב את הפסוקים האלה, הוא מצאצאיה, ויתכן שהוא רומז לדמותה בפסוקים אלו, כפי שגם נרמז בסוף הפרק: "תְּנוּ לָהּ מִפְּרִי יָדֶיהָ וִיהַלְלוּהָ בַשְּׁעָרִים מַעֲשֶׂיהָ".
פינת הדקדוק - את הפסוק האחרון יש לפסק כך (גם אם זה לא מסתדר כל-כך עם המנגינה...): "תְּנוּ לָהּ מִפְּרִי יָדֶיהָ, וִיהַלְלוּהָ בַשְּׁעָרִים, מַעֲשֶׂיהָ", ולא "וִיהַלְלוּהָ, בַשְּׁעָרִים מַעֲשֶׂיהָ", שהרי השבח אינו שמעשיה בשערים, אלא שכל חשובי העיר היושבים בשער העיר מהללים אותה, כאמור.
 
 
הרב ירון
 
 
ותחזינה עינינו בשובך לבא"י שבנגב
בטקס צנוע ומרשים צוינה השבוע תחילת עבודות שיקום האתר.
ראשיתו של התהליך הייתה עם הקמת צוות היגוי רחב לבחינת הדרכים לשימורו של המגדל, סלילת דרך רגלית מעלומים ישירות לאתר ושיקום הצירים הקיימים המיועדים לרכב ממונע.
את צוות ההיגוי מנהיג הקבה"ד (נחמיה באופן אישי) כאשר כפרויקטור התמנה מיודענו צביקי פורת מעלומים.
יש לציין שהקטליזאטור להקמת הצוות היו האירועים המרשימים לציון 60 שנה לקרב בבארות-יצחק שהונהגו ע"י מוישי ג' ואורית נצר לפני שנתיים.
צוות ההיגוי קבל בשמחה את נכונותה של עלומים להעמיד מבנה בתוך הקיבוץ שישמש כמוזיאון פעיל גם לצורכי התיירות של עלומים וגם להנצחת פועלה של בארות יצחק בשנים תש"ג – תש"ח (1943-1948).
מיודענו רמי חרובי מקיבוץ בארי הכין את הפרוגרמה העיונית והמעשית לשיקום הפיזי של המגדל ושילובו של סיפור בארות-יצחק בנגב במפת התיירות של האזור בכלל ובפעילותו של קיבוץ עלומים בפרט.
בצוות ההיגוי חברים אנשים מקק"ל דרום, קיבוץ עלומים, המועצה לשימור אתרי מורשת, המועצה האזורית שער הנגב, עמותת פלמ"ח, סעד, כפר עזה ובארות יצחק (המיוצגת ע"י הח"מ, אהרן גל, ונחום ברוכי שהוא ראש צוות התוכן בצוות ההיגוי).
אז מה החידוש?
שנים ארוכות מטופל האתר ע"י צוות קטן ומסור (הח"מ, יצחק סוקולובסקי ואברהם דבורסקי – גנן הנוי של עלומים).
הצבנו לנו כמטרה לדאוג שהאתר יהיה נקי מעשבייה ומאשפה, טיפוח נוי צנוע ושמירה על מכובדות האתר.
בעשרות השנים שחלפו חווינו לפחות שתי שריפות שחיסלו כמעט לגמרי את הנוי, השחתה של ציוד, תמונות ושלטים באתר (ע"י מתנגדי תהליך ההתנתקות מרצועת עזה), אך למרות הכל התגברנו והמשכנו.
על כל אלה אני חייב להודות לקהילת בארות יצחק שהעמידה משאבים לשימור האתר, ליצחק סוקו שממשיך להתמיד יחד אתי באחזקת המקום, לידידנו בעלומים אברהם דבורסקי שתמיד מצטרף אלינו לעבודות הבוקר המוקדמות ודואג להשקיה במשך כל השנה, ולבורא עולם שנותן לנו כח רצון והתמדה לשמירת האתר.
הפעם המצב שונה. בסיועה של מזכירות הקיבוץ הדתי תתפוס קבוצת עלומים חלק מרכזי בפעילות השוטפת, הן בבניה ובניהול של המוזיאון והן בפעילות חינוכית ותיירותית סביב הנושא.
ברור שבארות יצחק תמשיך להיות שותפה במפעל ההנצחה.
למעשה מוקמת כאן תשתית פיזית וחינוכית לטווח ארוך - דבר שחלמנו עליו שנים ארוכות.
סיפורו המדהים של קיבוץ בארות יצחק, של בנייה - מלחמה - חורבן ותקומה, יתפוס אי"ה סוף סוף את מקומו הראוי לו, בדומה למורשת של נגבה, יד-מרדכי, ניצנים, כפר-דרום ואחרים.
דוד אריה פורת בן מנחם דוד הי"ד
 
  
מורשת בארות יצחק שבנגב - סוף סוף, לאחר 63 שנה:  
השבוע ציינו בטכס צנוע את התחלת עבודות השיקום באתר מגדל המים שלנו בנגב. לפני הטכס התקיימה בעלומים ישיבת צוותי ההיגוי לפרויקט ובה הוצגה התכנית הרעיונית (הפרוגרמה) של האתר. אנו מביאים בזה תקציר מהדברים שנמסרו בישיבה זו:
ביוזמת מזכירות הקיבוץ הדתי ובשיתוף הקיבוצים בארות יצחק ועלומים הוחלט לפעול לשימור ופיתוח אתר בארות יצחק שבנגב, לשם הפיכתו למוקד לשימורו והנחלתו של סיפור בארות יצחק שבנגב בהתיישבות ובמאבק לתקומת המדינה.
הוקמה ועדת היגוי שבראשה עומד מזכיר הקיבוץ הדתי נחמיה רפל. הוקמו שני צוותי עבודה: צוות תוכן בראשות החתום מטה וצוות ביצוע בראשות צביקי פורת מעלומים. ארגונים, מוסדות ויחידים במרחב הדרום ואחרים בעלי זיקה לאתר ולמורשתו נרתמו לסייע לקידום הפרויקט.      לפנינו תקציר מהתוכנית הרעיונית לשיקום.
המטרות:
•       הצבתו של אתר בארות יצחק שבנגב כמוקד ביקור לסיפור מורשת ההתיישבות והגבורה בנגב.
•       הצפת סיפורה המיוחד של בארות יצחק שבנגב.
•       שילוב האתר במסלולי המורשת במרחב.
•       הקמת מרכז לימודי-חינוכי-תיירותי בקבוץ עלומים שבו יוכל המבקר להרחיב ולהעמיק היכרותו עם סיפור בארות יצחק שבנגב.
•       שימור וטיפוח אתר ההנצחה והזיכרון סביב מוקד מגדל המים ההיסטורי.
•       הוספת מוקד על צירי הטיול המרחביים (סיורים רגליים, אופנים וכיו"ב).
הביצוע:
•       מגדל המים הוא הליבה והנכס ההיסטורי של אתר בארות יצחק. הטיפול במגדל ובשימורו ייעשה בכלים המתקדמים ביותר של שימור, בהנחיה ובביצוע של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.
•       מגדל המים ישמש כמצבת עדות. לא יותר לטפס עליו ולא תותר הצמדת אלמנטים זרים אל המבנה.
•       סביבת מגדל המים תתוחם באופן פיזי כדי למנוע כל אפשרות גישה ברכב אל המגדל.
•       המגדל שואב את עוצמתו מעובדת היותו מתנשא חשוף לסביבה – שמירה על נצפות זו והיותו של המגדל נוכח במלוא הדרו, הינה מרכיב מרכזי מנחה לכל תכנון שהוא.
•       הצמחייה תתוכנן כך שלא 'תתמודד' עם המגדל, וכן יישמר המצב הקיים, כלומר שדות פתוחים של גידולי שלחין.
•       השדרה המובילה אל המגדל תעוצב כך שלא תסתיר את המגדל משום זווית ראיה ולא תפגע ביכולת התצפית מרגלי המגדל לכל עבר.
•       מדרום למגדל המים צמח לגובה עץ שיטה רחב צמרת וצל. עץ זה יכול לשמש כמוקד צל לתצפית, להסברים ולמנוחה.
•       תוכשר דרך מרכזית לאתר, שתתאים לכל כלי הרכב (אוטובוסים), בכל ימות השנה.
 
כחלק מפיתוח ענף האירוח מתכנן קיבוץ עלומים מחדש את הסביבה התיירותית, בה תשולב מורשת בארות יצחק כחלק מרכזי בפיתוח המחודש. במוקד ההדרכה והמורשת יוכל המבקר להיחשף לתמונות וחומר רקע על סיפור ההתיישבות והמערכה של בארות יצחק בנגב.
בסיום הטכס הבענו את הערכתנו ליוזמים ולמבצעים ואת תקוותנו לראות את האתר המחודש בח' בתמוז תשע"א.
נחום
 
יש לו כמה פנים לפתגם: "עוד ישובו בנים לגבולם"
הייתה לי הזכות והיה לי העונג להיות שותפה להכנות לקראת טקס ח' בתמוז השנה, מה שהביא אותי לא מופתעת ודי מוכנה לקראתו, ובכל זאת התרגשתי מאד.
היה זה טקס מכובד, מעניין, מרגש, ענייני, מושקע, שנגע במעגלים רבים של שותפים.
הילדים של פעם והילדים של היום, הקיבוץ של פעם והקיבוץ של היום, סיפורי הקרב – האובדן והניצחון, שכול ויתמות לצד בנייה מחודשת של המשפחות ושל הקיבוץ, אזכור הנפטרים של הקבוצה מהנגב ועד היום, דור המייסדים לצד גרעין מתנחלים ושאר המצטרפים לקיבוץ בכל התקופות.
ח' בתמוז הוא יום הקרב, היום בו איבדנו רבים ממיטב יקירינו, בו גם נהרס קיבוצנו.
ח' בתמוז הוא גם היום שבו ניצחנו את האויב, הדפנו אותו בכוחותינו אנו והתחלנו עידן חדש, "העידן שקוראים לו אתחלתא דגאולה".
להלן אחד מקטעי הקישור שמתאר את המשמעות המורכבת של היום הזה עבורנו:
"בארות יצחק עמדה בניסיון הבלתי אפשרי של בלימת המצרים בנגב ובכך השפיעה השפעה מכרעת על גבולות המדינה ועל עצם התהוותה. המחיר ששילמה הקבוצה הן בדם והן במטבעות אחרים היה כבד. בארות יצחק עמדה בניסיון ויכלה לבלתי אפשרי. בארות יצחק נולדה מחדש והתפתחה להיות מה שהיא היום."
להלן מילות שיר היובל עם ההקדמה שהוקראה בטקס:
עופר שפיר, בכור הדור השלישי למייסדים מצד אמו ודור שני לגרעין מתנחלים מצד אביו, חיבר המנון שמתאר בצורה מדויקת ונוגעת ללב את תולדות בארות יצחק, את הדילמה, את הנדודים, הכיסופים, האופטימיות, החזון והאמונה. ימים רבים אחרי אותה חגיגת יובל 40 הלכו חברי המשק, בניו ותושביו עם חזה מתוח.
ההמנון כוחו יפה גם היום. הזמן רק השביח אותו:
שיר היובל / עפר שפיר
 
העידן שקוראים לו אתחלתא דגאולה
הציב בפנינו אתגר מסובך.
ואולי גם היינו בלי כל הכללה
כשפני ניסיון של גורל הפכפך.
בדברי הימים כבר הואילו לכתוב
על חלוץ השממה ועל קרב אכזרי,
ואנחנו כאבנו קברם הרטוב
מדמעות, של עשרים שלחמו כארי.
 
 יש לו כמה פנים לפתגם
"עוד ישובו בנים לגבולם".
 
ונפנה מבטינו קדימה שבעי ניסיון
של שגיאות, משברים, נדודים מאתר לאתר.
קצת תקווה במשורה,
קצת תקווה עם קורטוב של חזון,
כי בדור ציניקן זה איננו רצפט מיותר.
 
מעל שדות השלחין ושריקות עדרים
להקי הפלדה מאיימים בזמזום.
אדוננו הבא הברכה לנערים
תן אוזנם להקשיב לצלילי היקום.
נקודה ירוקה בשולי כרך אפור
החומד בליבו מחמדי נחלתם,
אך יודע לקרוץ באורות אפלים
כאומר: "כבשוני וצאו לעולם" !
 
יש לו כמה פנים לפתגם
"עוד ישובו בנים לגבולם".
 
ונפנה מבטינו קדימה שבעי נסיון
של שגיאות, משברים, נדודים מאתר לאתר.
קצת תקווה במשורה,
קצת תקווה עם קורטוב של חזון,
כי בדור ציניקן זה איננו רצפט מיותר.
 
יישר כח לכל העוסקים במלאכה – אנשי התרבות, עורכי התכנית, מארגני התערוכה, הכותבים והמחברים, מי אשר על התפאורה, החשמל, המדיה, הכיבוד וכל המשתתפים.
שולי
 
בקיבוץ הדתי
טקס לציון תחילת עבודות השימור באתר בארות יצחק בנגב
 
תחילת עבודות השיקום והשימור של בארות יצחק בנגב צוינה בטקס חגיגי שנערך בסמוך למגדל המים, השריד האחרון של הקיבוץ שהוקם ב- 1943 בנגב הצפוני. הטקס נערך בח' בתמוז – יום הקרב המכריע שבעקבותיו נקבע גבול מדינת ישראל מול עזה במיקומו הנוכחי.
לעבודות הנרחבות לשיקום האתר וסביבתו חברו גופים רבים ביניהם המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, הקרן הקיימת לישראל, המועצה האזורית שער הנגב, משרד החקלאות, חברת מקורות, עמותת יוצאי הפלמ"ח, חברים מהקיבוצים השכנים – נחל עוז, כפר עזה ובארי, וחברי הקיבוצים הדתיים – בארות יצחק, סעד ועלומים.
ח"כ זבולון אורלב, יו"ר ועדת החינוך של הכנסת וראש השדולה לשימור אתרים, ראשון המברכים בטקס, אמר: "מאבק הגבורה של חברי קיבוץ בארות יצחק במלחמת הקוממיות משקף נאמנה ומייצג כראוי את הגשמת החזון הציוני, ואת משנת הציונות הדתית, כמו גם את מחירם הכבד בחייהם של הלוחמים".
יוסי פלדמן, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, בישר לנוכחים על תחילת העבודות לשיקום ושימור מגדל המים, וקרא לביטול הנחיית משרד החינוך שאינה מתירה לתלמידים לטייל באתרי מורשת השוכנים לאורך רצועת עזה מערבית לכביש סעד-גבולות.
עמי אוליאל, מנהל מרחב הדרום של הקק"ל, הצביע על העבודות שקק"ל כבר עשתה במקום לשיפור דרכי הגישה אל האתר, והבטיח את מלוא הסיוע המקצועי להעמדת האתר במסלול המטיילים באזור.
מזכ"ל הקיבוץ הדתי, נחמיה רפל, הקריא קטעי יומנים מהם עולה שההיסטוריה של קיבוץ בארות יצחק בנגב היא ייחודית ומלאת גבורה, הן במעשה החלוצי של הקמת קיבוץ ראשון בנגב ע"י צעירים דתיים, מעשה שדרש התמודדות יום יומית עם האתגרים של כיבוש השממה, והן בקרבות עם המצרים בהם יצאו קומץ המגינים כשידם על העליונה מול צבא מצרי סדיר.
משלחן הדובר
 
 
 
מעברים
עיון בפשט הסיפור המקראי בפרשתנו מראה כי לאחר שנדחתה משלחת השרים הראשונה של בלק לבלעם בנימוקו של האחרון, כי: "... מאן ה' לתתי להלך עמכם", הרי שנוכח בקשת המשלחת השנייה אומר א-לוקים לבלעם: "אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם...". הסכמה זו מובילה לפעולה המתוארת בפסוק הבא: "ויקם בלעם בבוקר... וילך עם שרי מואב".
מה רבה, אם כן, ההפתעה מהשתלשלות העניינים מכאן ואילך: "ויחר אף אלוקים כי הולך הוא...", ויותר מזה ההמשך הכולל תיאור מביך משהו של שיחה בין בלעם לאתונו, נזיפת המלאך החמוש בחרב הכוללת מילים שאינן משתמעות לשני פנים ("...אולי נטתה מפני כי עתה גם אתכה הרגתי ואותה החייתי") ולבסוף הצעתו המתנצלת של בלעם למלאך: "...ועתה אם רע בעיניך אשובה לי" – כלום לא נהג בלעם בדיוק כפי שצריך היה לנהוג? כלום לא קיבל הוא את אישור הא-לוקים לפני שיצא לדרכו? ויותר מזה: מדוע עתה, לאחר שמציע לסוב על עקבותיו, אומר לו המלאך: "לך עם האנשים..."?
דיוק במונחים שבוררת התורה לתיאור השיח בין בלעם לא-לוקים, דיוק עליו עומד הנצי"ב בפירושו על התורה, עונה על התהיות. הא-לוקים אומר לבלעם בלילה הראשון: "...לא תלך עמהם...", בלעם אומר לשרים: "...מאן ה' לתתי להלך עמכם" והם מוסרים לבלק, כי: "מאן בלעם הלך עמנו". בלילה השני א-לוקים מאשר לבלעם רק ללכת איתם, ככתוב: "...קום לך אתם...". עם זאת, בלעם ממהר ללכת עמם, לא איתם; "...וילך עם שרי מואב". רק לאחר האפיזודה עם האתון והמלאך אומר לו המלאך: "לך עם האנשים..." ומפרש רש"י במקום: "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו", ומפרש על ההמשך: "וילך בלעם עם שרי בלק" - "שמח לקללם כמותם". שוני לשוני-מהותי זה גם מסביר את השינוי הלשוני שנוקט בלק עצמו, בהמשך, לאחר שמתאכזב מכך שבלעם ברך ולא קילל ואומר לבלעם: "לך נא אתי".
נמצאנו למדים כי לעיתים חבירה עם אחר הינה דיבוק רעיוני ואידיאי, בעוד הליכה איתו אינה אלא שותפות טכנית. הכל תלוי בכוונה. יציקת תוכן חיובי או שלילי למעשה, שעל פניו נראה כחסר משמעות, היא שתורה על תכליתו.
 
עפ"י ההגדרה האסטרונומית עונת הקיץ החלה השבוע, יממה לאחר שצויין בקיבוץ ח' בתמוז. התאריך שפרט לקהילתנו אין בו כל ייחוד, הוא עבורנו משמעותי ומכונן. הימים החמימים והמשחררים ואווירת החופשה מגיעים לאחר יום כבד וטעון, בדומה למעברים אחרים הנגזרים עלינו במשך השנה והחיים. החכמה היא לדעת לנטוע בכל תקופה חלק מסוים מן התקופה השכנה, על אף השוני המהותי, ובכך ליצור רצף של הרמוניה וזרימה, חלף ניגודיות והפכיות. השאיפה היא לקחת את הימים או התקופות הקשים ולהפוך את אלה שבאים איתם לכאלה שבאים עימם. והחי ייתן אל ליבו.
                                                                                            שבת שלום.
יהונתן שרמן
 
 
 
 
 
לאכול מול המונדיאל
עם בואו של המונדיאל אנו מצפים לשעות רבות בצפייה במסך הטלוויזיה, של ילדים, בני נוער ומבוגרים.
צפייה מרובה בטלוויזיה בדרך כלל כרוכה באכילה מול הטלוויזיה, ללא מודעות בכמויות הנאכלות ו/או לסוגי המזון הנאכלים, שבמקרים רבים עשירים בקלוריות, שומן, סוכרים ומלח.
בנוסף, הצפייה בטלוויזיה מביאה לירידה בפעילות הגופנית.
התוצאה, נזקים בריאותיים כמו השמנה, בעיקר בקרב ילדים ונוער.

להלן מספר המלצות להתנהגות נכונה מול מסך הטלוויזיה מאת עדינה בן אהרון, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה במרכז הרפואי סורוקה:
תכולה קלורית של מזונות שונים :
פיצוחים : כ- 600 קלוריות ב 100 גרם
חטיפים : כ- 500 קלוריות ב 100גרם
פיצה : כ- 300 קלוריות במשולש
בירה : כ- 150 קלוריות בפחית
משקה אלכוהולי : 100 קלוריות ב 30 מ"ל
המבורגר : כ 400 קלוריות
משקה מתוק : כ- 150- 100 קלוריות ב-200 מ"ל
טיפים לזמני צפייה
• הגבילו את שעות הצפייה בטלוויזיה, בעיקר של ילדים ומתבגרים.
• החליטו לא לאכול מול הטלוויזיה, אלא רק בארוחות על יד השולחן.
• תכננו סדר יום לארוחות וכללו בהם כמויות מוגדרות לזמן הצפייה.
• הגדירו מראש את כמויות וסוגי המזון שתאכלו בזמן הצפייה.
• שתו משקה ללא סוכר, עדיף מים. ניתן להוסיף למים עשבי תיבול כמו נענע, לימונית או שיבה לשיפור
    הטעם.
• צמצמו אכילת מנות אחרונות.
• אם כבר אתם מנשנשים - נשנשו מזונות בריאים.
• נישנושים בריאים : סלטי ירקות או ירקות חתוכים מכל הסוגים, מעדני דיאט.
                             פירות טריים מכילים כ 60 קלוריות ליחידה.
                            2 כוסות פופקורן מוכנים ללא שמן מכילים כ 80 קלוריות.
                            סנדויצ'ים מלחם קל עם ממרח בשכבה דקה.
                             אריזות קטנות של מזונות (בדקו את התכולה הקלורית על תווית המזון).
                             קרטיבים דיאטטיים.

אל תתעצלו !  עשו בעצמכם פעילות גופנית לפני, בזמן או אחרי הצפייה.
                                                 הובא לידיעון ע"י ד"ר ליאורה

 
-          13   -
סיום תקופה
בשבת פרשת "חקת" זכינו להשתתף בשבת מיוחדת במינה, מרגשת ומעצימה,
לרגל סיום 4 שנות לימוד של מחזור ד' בישיבה התיכונית בפתח-תקווה, בה לומדים ילדינו שיר, אורן ואהרן.
כשהגענו קיבלו את פנינו עם המפתחות לחדרים בליווי פירוט תכנית השבת. שמחנו לפגוש את הורי החברים של ילדינו.
את השבת קבלנו מוקדם בזמר ובשיר בנוסח "קרליבך" בהשתתפות פעילה של ההורים והילדים.
סעודת ליל שבת בהסבה לשולחנות עמוסים בכל טוב, בליווי דברי תורה מפי התלמידים הבוגרים, שירה וריקודים בהשתתפות הרבנים, המורים וההורים.
לאחר הסעודה התיישבנו במעגל ל"טיש לילי", במסגרתו קמו התלמידים ושיתפו אותנו ב"מתנות" העיקריות והמיוחדות אותן קיבלו בישיבה.
בין הדברים צוינו היחס והקשר המיוחד בין המורים לתלמידים, היכולת להכיר בשונה ובאחר, היכולת לומר דברי תורה מהלב ומהדעת, מעורבות בחברה הישראלית המגוונת.
כל דבר תורה לווה בריקודים ובשירים.
בנינו הרגישו בישיבה כבבית שני, זכו שם לתחושת אמון בסיסי תמידי, ורכשו כלים רבים ומשמעותיים לדרכם בהמשך.
השיעור של הרב שי פירון בנושא "לא תתגודדו", שבו המסר העיקרי: בכל מקום שאתם תהיה ולשם תלכו – תתערבו בעם ובין האנשים, תרמו מעצמכם ואל תתנשאו מעל אחרים.
את השבת חתמנו בהבדלה מזמרת ובטכס הענקת תשורות מהמחנכים לתלמידים, גם הוא מלווה בשירה ובריקודים. קשה היה להיפרד מהחברים ומהמחנכים.
אנו מודים לכל העוסקים במלאכה החשובה של חינוך וליווי ילדינו בשנות התבגרותם החשובות.
מי ייתן ונזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובעבודה.
משפחות אמיר, לנדה וסעדון
 
 
 
בנים כותבים
בבית הכנסת בו אני מתפלל בשכונת אפרידר אשר בעיר אשקלון מתקיים בכל שבת לאחר תפילת מוסף שיעור בגמרא.
בין המשתתפים ישנה תורנות להבאת כיבוד קל לקידוש לפני השיעור. התורנות נקבעת לפי ימי הזיכרון של החברים המשתתפים בשיעור, ובשאר השבתות מתחלקים באקראי בינינו.
בשבת זו, פרשת בלק, נפל בחלקי להביא את הכיבוד ואני מתכוון להקדישו לחללי הקרב של בארות-יצחק שהשבוע חל יום הזיכרון שלהם. באותה הזדמנות גם אספר בקצרה את תולדות הקיבוץ.
עקיבא ברמן
 
 
 
מסע חייו – למען גלעד
בהיותי חבר בוועדה המדינית רעיונית של הקבוץ הדתי אני עד לוויכוח שמתנהל בימים האחרונים באמצעות האינטרנט בסוגיות המסעירות את המדינה והאם עלינו להביע את דעתנו בכול סוגיה. מטבע הדברים, הוויכוח התנהל תחת הכותרת 'אנחנו, הבג"צ והחרדים' , אולם היום חלה בו תפנית לעבר המסע המתוקשר למען גלעד שליט.
לכן חשבתי שיש מקום להציג קטעים מאותו דיון.
 
·        "... עניין החרדים בעמנואל כבר היסטוריה... "השוס" הבא לפנינו: בעוד חמישה  ימים יוצאת לדרך הצעדה "המטורפת" (מבחינת התשקורת), של הורי גלעד שליט וכל העולם. זהו מצב מסוכן יותר מארבע האמהות (זוכרים?). האם נוכח המהלך המפחיד לטעמי אנו מסוגלים ורוצים להכניס נייר עמדה לעיתונות טרם צאתו של מהלך מסוכן זה לדרך? בזאת ניבחן."
  • "... אינני מכירה אותך ובכל זאת אני פונה אליך באופן אישי... אני מתקשה להבין מה אתה מציע! אתה רוצה שתנועת הקיבוץ הדתי תצא נגד משפחת שליט? על מה? על שהיא זועקת את כאבה בראש חוצות?! על זעקתו של נועם שליט נגד ההקלות בסגר כשאין להן אפילו תמורה בביקור הצלב האדום אצל בנו? על כאבה של אביבה, שמאז ראש השנה אפילו אות חיים מבנה לא הגיע?
על מה אתה מציע שנמחה?? על זעקתם נגד אזלת היד של ממשלותינו לנצל את קשריהן ההולכים ומתרופפים בעולם להגיע לאיזו הסכמה ולו על קשר של חיים עם הבחור האומלל הזה – ישמרהו ה'. האם אתה מציע שנדון אדם בשעת כאבו?
אדרבא – אם בכלל צריך לצאת בקריאה – הייתי פונה אל דעת הקהל ומזמינה אותם להתאחד בתפילה גדולה בעת הצעדה (אולי בי"ז בתמוז בשבוע הבא) לישועתו של גלעד, ולישועת כולנו, והייתי שולחת ברכת תמיכה ואהדה למשפחה האומללה הזאת..."
 
  • "אין לי ספק שמשפחת שליט מנוצלת על ידי התקשורת וגורמים אחרים למטרות שהן לא לשם שמים, ולכן חשוב למצוא דרך לחזק את המשפחה בלי לחזק את החמאס. אולי לפתוח במבצע ארצי לכולם - דתיים, חרדים, חילוניים, להוסיף נר בהדלקת נרות שבת לשם אחדות העם למען גלעד".
 
כנראה שהשיר לא תם – הוא רק מתחיל.
הביא לידיעון - נחום
 
 
 חנוך לנער
חופשת הקיץ החלה ולקראתה היו כמה פגישות חשובות שעזרו לנו להתארגן בצורה הטובה ביותר.
בוועדת החינוך התייחסנו לארבעה נושאים:
·        תפילה
·        עבודת ילדים
·        זמן פנוי
·        דתי לדעתי.
 
קיימנו ישיבה פתוחה של וועדת החינוך יחד עם המדריכים וההורים. להורים מסרתי סיכום מפורט של הישיבה וכאן אביא סיכום מקוצר.
תפילה
לילדי א'- ו' מתקיימת תפילה לכל קבוצת גיל בנפרד בשטח הפעילול, כל קבוצה בליווי המדריך שלה.
מניין שני לילדי החטיבה והתיכון מתקיים בכל בוקר בשעה 08.00 בדיוק. הדגשנו את חשיבות הדיוק כדי לאפשר למבוגרים שמצטרפים אלינו לזרום בסדר היום שלהם, ובעיקר כדי שהילדים יתייחסו לסדר יום בכבוד, יגיעו לחדר האוכל לארוחת בוקר בזמן ויחזרו לעבודה בזמן.
עבודת ילדים
יש סדר וארגון בנושא ומיד אחרי הישיבה הפתוחה נפגשנו ביוזמת מרכז המשק יחד עם מרכז מש"א, מרכזת החינוך, המדריכים ורכזי הענפים כדי למצוא מקומות עבודה נוספים וליצור שיתוף פעולה משופר בין הענפים-הילדים-המדריכים-ההורים.
הפגישה הייתה מוצלחת ומבורכת ואני רושמת לפניי לקיים פגישה זו לפני כל חופשת קיץ.
המדריכים קיימו פגישות עם הנוער כדי להזכיר את נוהלי העבודה וכל הקשור בנושא.
שעות הפנאי
ב"ה הילדים שלנו עסוקים אבל יש להם גם שעות פנאי. חשוב שלכל ילד יהיה זמן פנוי לעיסוקיו האישיים, למנוחה, למפגש עם חברים ומשפחה.
השנה בחרנו בנושא "בריאות" כנושא מרכזי לפעילות הקיץ ואנחנו משלבים את הנושא על כל צדדיו בפעילויות השונות: סדר יום נכון, אכילה נכונה, פעילות גופנית, שיחות מגוונות וסדנאות בנושא בריאות הגוף והנפש.
דתי לדעתי
נושא הזהות הדתית שלנו מייחד את מי שאנחנו. הוא חלק מסדר היום שלנו וקובע כיצד אנחנו מתנהלים בכל התחומים: מי אנחנו, איך אנחנו נראים, כיצד אנחנו מדברים, מתלבשים, וכו'.
דוגמא אחת: נושא השחייה.
בוועדת החינוך החלטנו שבפעילויות שלנו נקיים שחייה מעורבת בלבוש צנוע ונמשיך כך בהתחשבות עם כל הציבור. 
מה קורה בקבוצות הגיל השונות?
בבית הילדים המשולב מתכוננים בשטח הפעילול. בכל יום השטח נראה נקי יותר, צבעוני. הצוות עובד קשה ומפגין יצירתיות.
את הפעילול מובילה אביגיל צוייג ועוזרים על ידה המדריכים: מורן גרוס, יאיר בן-שמואל, רבקה אינלר, לירון גרינברגר ויוסי טורצקי (הבן של ד"ר פיי) ומדריכים צעירים מהתיכון. 
יהיו לנו 21 ילדים מבחוץ ובסה"כ כ-60 ילדים.
נפלה עלינו הפתעה קצת עצובה שהפכה למשמחת מאוד. פירקו את גן המשחקים ע"ש תני וביקשנו לקבל את המתקנים לטובת מערכת החינוך.
פירקנו את הכל, חתכנו את המתקנים לחצי והעמדנו אותם בצורות מעניינות ובטוחות לטובת הפעילול.
מהעצים שנותרו נבנה מתקנים נוספים: ספסלים, נדנדות, שרפרפים, מסלול מכשולים ועוד הפתעות רבות.
אנחנו מבקשים מכולם לא להגיע לשטח הפעילול עד לפתיחה הצפויה בעוד שבוע (4/7) ומזכירים שרק בשעות הפעילות המתוכננות מותר לילדים לשהות בשטח.
ילדים ונוער המבקשים להיות בשטח מחוץ לשעות המקובלות, חייבים לקבל אישור מאביגיל או מאסתר.
ילדי החטיבה (ז'-ח') עובדים, פעילים ומודרכים על ידי חן ויאיר בר-נדר.
ילדי החטיכון (ט'-י'-י"א) עסוקים גם הם כנ"ל ומלווים ע"י טל ברמן ויאיר בן-שמואל.
בוגרי י"ב נפרדים ממערכת החינוך. בח' בתמוז נפרדנו מהם בטקס צנוע ונחמד בחדר האוכל, במתכונת שהובאה אלינו ע"י יאיר בן-שמואל מטירת צבי. הבוגרים צעדו על שטיח אדום, חבושים בכובעים שחורים (בדומה לכובעים של מסיימי תואר באוניברסיטה) וקיבלו חולצה מקורית בליווי ברכות ואיחולים.
הם מלווים ע"י רעות ואביעד שטרן עד לסוף יולי. באוגוסט כל אחד מהם יצא לדרכו – צה"ל, מכינה, מדרשה או התנדבות.
 
אנחנו משקיעים הרבה מחשבה, פעילות ועשייה עם הנוער, ונמשיך בכך. לא תמיד התוצאות נראות מייד ולא אני המצאתי את זה. אז סבלנות ! הנוער הם העתיד שלנו, הם אלה שיבנו את עצמם ובהמשך ינהלו אותנו...
אז בהצלחה לכולנו !
אסתר פורשר
 
 
בגן העדן של ילדות...
 
השבוע, תוך חצי יום, נמחק גן המשחקים שלנו.
הגן ששכן בלב המחנה, בין עצי האורן, במשך כ 35 שנה, עומד עירום.
לי אישית יש זיכרונות רבים מ-22 שנותיי בבארות יצחק. החל מזיכרונות של בילוי עם אֵחַי להכשרה. לו הנדנדה הייתה יכולה לדבר... כמה שיחות נפש היו על הספסל המתנדנד, לפעמים עד השעות הקטנות של הלילה. ובמשך היום כשעבדתי בשחף עם שי-אל ושולמית ותמר והדס ואהוד וצפריר הייתי מטיילת עם הזאטוטים החמודים ומושיבה אותם על הספסל, מנדנדת אותם ושרה להם את השירים שהמטפלות לימדו אותי...
במשך השנים, גם בתור מטפלת וגם עם ילדיי הפרטיים, הגענו לגן המשחקים לזמן איכות של פעילות גופנית, פריקת מתחים, מנוחה, והפעלת הדמיון במקום שקט וקסום.
היום הלב נצבט אל מול מראה הקרחת במקום שתסס בהמולת ילדינו בשבת שעברה.
אני יכולה רק לדמיין את הקושי של אלה, שעמלו ובנו את הגן בזיעת אפם ובמו ידיהם,
לעמוד אל מול "נקודה אפורה בלב כרך ירוק".
חיפשנו דרך לשמר את המתקנים שנבנו באהבה ע"י בנינו וחברינו.
ביום הפירוק המתקנים עברו לרשות מערכת החינוך לשימוש בפעילול. (למעט מתקנים בודדים שנגועים בתולעת ונרקבו, וכן שלושה מתקנים תקינים שישובו בע"ה לגן המשופץ.) חלק מהמתקנים כבר עברו הסבה בתוך שטח הפעילול. העשייה שם רבה והדמיון משתולל עם האפשרויות הרבות לשילוב העץ בתוך "הזוּלות" והפינות השונות.
כאן המקום להזכיר את התכלית של מתיחת הפנים הזו. אנחנו לא מבקשים להחליף ישן בחדש, ואין בכוונתנו לוותר על העיצוב המיוחד לזכרו של תני אהרון הי"ד. 
מול עינינו עומדת המטרה הבלעדית- גן משחקים בטוח ותקני.
התכנית שתלויה בחדר האוכל היא הצעה לשיקום הגן. בימים/שבועות הקרובים נמשיך, בליווי המועצה האזורית, לתכנן את הפרטים: מצע, מתקנים, גידור וכו'. הרעיון המרכזי שהציג לנו אדריכל הנוף הוא חלוקת הגן לאזורים - לפעוטות, לילדים צעירים ולפעילות של נוער/ ילדים בוגרים. התיחום ישולב עם שבילים סלולים ומקומות ישיבה מסודרים.
כאשר נוכל, נפרסם את הפרטים ואת לוח הזמנים.
כולנו תקווה שהשלבים הבאים של שיקום הגן יעברו באופן זריז וחלק.
                                                                                              שבת שלום,
                                                                         שורי אמיר
האגף החברתי
 
 
 
-          14   -
 
בית המדרש לגימלאים
ביום שלישי הקרוב, י"ז בתמוז 29.6.2010
נארח במועדון לחבר   קלינאית תקשורת
שתרצה על ירידה בשמיעה בגיל המבוגר.
להרצאה נקדים הקרנת סרטון "מבט קשוב".
לו"ז: 8.40 - סרט
9.00 - 10.15 הרצאה
כל הציבור, ובמיוחד המתקשים בשמיעה, בעלי מכשירי שמיעה בהווה או בעתיד, מוזמנים.
                                                                                שניפגש לשמועות טובות.
דינה א.
 
מבצע ספרים בסטימצקי
לתשומת לב החברים!
יש מבצע כדאי מאוד ברשת סטימצקי:  ספר + 2 מתנה
להזכירכם: בד"כ ההנחה שלנו 30%   (בחנות סטימצקי סניף סביונים בלבד דרך אילנה לרמן)
להלן רשימה מדגמית של ספרים פופולאריים (הרשימה המלאה באתר סטימצקי באינטרנט)
 
ספרי מבוגרים
שם הספר
מחבר
מחיר קטלוגי
זכרונות אחרי מותי
יאיר לפיד
98 ש"ח
הביתה
אסף ענברי
88 ש"ח
ימי שלישי עם מורי
מיץ אלבוים
78 ש"ח
גרין קטרד
רם אורן
94 ש"ח
אם רק נאמין
מיץ' אלבום
85 ש"ח
הנאומים ששינו את העולם
 
118 ש"ח
אין ילדים רעים
מיכל דליות
94 ש"ח
 
ספרי ילדים
שם הספר
מחבר
מחיר קטלוגי 
יעל מציצה לרחוב (בכריכה קשה)
יונה טפר
 45 ש"ח
יובל המבולבל
מרים רות
 48 ש"ח
לבד על המרבד
 
 49 ש"ח
איה פלוטו
לאה גולדברג
44 ש"ח
משלי משלי
 
84 ש"ח
מה מברכים על גלידה
אורי אורבך
98 ש"ח
לצייר בקלי קלות
הלברג
 59 ש"ח
מילון אריאל לילדים
 
98 ש"ח
 
ניתן לקנות ישירות בכל חנות סטימצקי , או דרכי
                                                                                 דקלה שניאור
 
 
השיעור בפרשת השבוע יינתן ע"י יששכר ברמן                    
אחות תורנית: - שלי ספיר - פלאפון 61999
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
מסיבת גן
בהפקה מושקעת – כרגיל – ציינו ילדי גן "חרוב" את סיום השנה. נושא המסיבה: שבת המלכה.
הילדים בעזרת הצוות הופיעו בפנינו במסכת שזורה מדרשים, סיפורים ושירים, ועשו זאת בחן רב על רקע תפאורה מרשימה ובניצוח צוות טכני של אורן לנדה ועופר אמיר.
לרותי אלידע ולכל הצוות המסור בגן "חרוב" יישר כח. לבוגרי הגן – צאתכם לשלום ובהצלחה בהמשך.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
לך תצטיין !
ברכות לעידן פרץ שעוטר בתעודת פעיל מצטיין מחוזי במינהל חברה ונוער בישראל, במסגרת היחידה לקידום נוער ביהוד.
מתוך התעודה: "עידן מתבלט כנער כריזמטי ובעל מוטיבציה גבוהה.... פעיל לטובת בני הנוער בעיר, מוביל פעילויות התנדבותיות, עוזר בתכנון ובגיוס בני נוער לערבי העשרה, לטיולים ולגדנ"ע.
עידן נציג קידום נוער במועצת הנוער העירונית... ומצליח להוביל תהליכים משמעותיים...."
לעידן יישר כח ובהצלחה בכל אשר תפנה.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
פ ר י ד ה
הוא נולד בעלומים והגיע אלינו בן 3 חודשים דרך יבנה בתיק הלימודים של יעל (כדי שהנהג לא ידע...).
בבוקר הלך לתפילה ולטיול עם יוסף, ובערב לטיול נוסף עם יוסף.
כך במשך 17 שנה גר אתנו בוני, כלבנו האהוב שהלך לעולמו השבוע לאחר מחלה קשה וקצרה, אך בשיבה טובה כבן 118 שנה – לפי ספירת שנות חיי כלב
תמיד נזכור אותך ככלב אהוב, נחמד ונאמן.   עצובים !
משפחת דה-יונג
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ב מ ר פ א ה
ביום רביעי הקרוב, 30.6.10 – ד"ר ליאורה לא תעבוד. יהיה רופא מחליף
ביום חמישי, 1.7.10 – ד"ר ליאורה תקבל קהל בשעות 13.00 – 15.00
בשבוע של 4 – 9 ביולי 2010 המרפאה תהיה סגורה לרגל חופשה של ד"ר ליאורה והאחות ריקי.
ריקי תהיה בחופשה החל מ-4/7 ועד 16/7.
במקרה הצורך יש לפנות למרפאה ביהוד.
ריקי בן דוד
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
 
 
AtarimTR