ידיעון 26798 פר' פנחס

 

בס"ד כ' בתמוז תש"ע
 
פרשת פנחס
 
19.29
הדלקת נרות
08.30
תפילת שחרית,
19.40
מנחה, קבלת שבת, ערבית
         דרשת הרב
11.00
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות - בשטיבל  
20.45
סעודת שבת בחדר האוכל
11.30
סעודת שבת בחדר האוכל
 
 
13.30
מנחה גדולה
17.15
שעור בדף יומי
 
 מכונת השטיפה פועלת
 בשעות 21.30 – 23.30
17.30
נשים אומרות תהילים - בבית סעדון
18.00
שעור לנשים בפרקי אבות - במועדון
18.00
מ נ ח ה
 
 
20.33
ערבית, הבדלה
 
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
 שחרית   א' ג' ד' ו'             06.00
 שחרית   ב'  ה'                  05.50
 מנחה ברחבת חדר האוכל    13.30
 מנחה בבית הכנסת            18.30    
 רבע לערבית                     20.00
 ערבית                            20.15 
 
עונג שבת לילדים בשעה 11.00
 
    כיתות א'-ג'  - בועז פלדמן
 
    כיתות ד'-ו' -  יוסי שניאור
 
 
 
 
לוח השבוע
 
יום ראשון
17.30
צ'י קונג לבגירים
כתת אולפן
 
שיעור באגדות חז"ל לא יתקיים
 
21.00
שיעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
20.45
שיעור לצעירים
בית ע' שטרן
יום שלישי
08.30
בית מדרש לגמלאים
מועדון לחבר
19.30
התעמלות לנשים
בית שפירא
20.30
התעמלות לנשים
בית שפירא
יום רביעי
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון לחבר
21.10
שיעור עם הרב וולף
בית יוסי שטרן
יום חמישי
19.00
שיעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
10.00
יחדיו ב-ו'
מועדון לחבר
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
 
 
במשך השנה האחרונה מצאו חברי הקיבוץ מדי ראש-חודש בתאי הדואר ברכת "חודש טוב" ושי בצדה.
הרעיון הינו פרי יוזמתה של ועדת התרבות היוצאת. מדי חודש פנינו - נציגי הוועדה - לענף התורן שנבחר לאותו החודש, בבקשה להתחבר למוזה המתאימה ולדאוג למתנת ראש-החודש הקרב. ההיענות הייתה מלאה. כל הענפים שאליהם פנינו, ללא יוצא מן הכלל, נענו ועמדו באתגר. כוונת המיזם הייתה לשתף כמה שיותר חברים בעשייה התרבותית ואגב אורחא להעמיק את האחווה הקיבוצית.
בשלושת החודשים הראשונים דאגנו אנו לתשורה (סוכרייה, תפילה נושנה וקולפן ירקות; כשתמיד צמודה ברכה מתאימה) ובתשעת החודשים הנותרים דאגו לעניין הענפים שקיבלו פנייה.
ואלה אשר יעמדו על הברכה: סנאק-טיים שהזינו אותנו בכריכים טעימים בארוחת בוקר מיוחדת, הנהלת-חשבונות שהעשירו אותנו במטבעות שוקולד עם תבליט ברכה, רפת שחילקו מגנט עם לוגו-הסיירת הייחודי להם, מחסן-בגדים וצעירי הקיבוץ שדאגו (בהתאמה) לעריכת באזאר וחלוקת גלידה בליווי מוזיקה, שירה וריקודים, הנוי חילקו עציץ של תות עם שירות חלוקה עד הדלת, מהגיל הרך קיבלנו סוכריות-מוצץ, ועדת תרבות הנכנסת נתנה שוקולד, מטעם הבריכה קיבלנו כדור-ים צבעוני ועובדי החוץ קינחו את הפרויקט במתן פנס-מטר.
כל שנותר עתה הוא לצטט את שאלתו הרטורית של פרידריך ניטשה: "כלום אין הענקה צרכו של מעניק?", לשלוח רוב תודות לכל השותפים ולאחל המשך חיי תרבות מלאים ומעשירים.
ו. תרבות היוצאת (רובין, דבורה נתנזון, עדינה, נרי, עירית הלוי, חן בר-נדר ויהונתן).
 
 
מה בגיליון?
·         ויזמרון לך – הרב ירון
·         קקטוסן חובב ספרות – יוסי וידרמן
·         חדשות מעבר לים – משפחת בן-שמול
·         נוער, סמים ואלכוהול – ד"ר ליאורה
·         בוועדת המינויים – פרד אדן
·         שער סיפור – אילנה לרמן
·         בקיבוץ הדתי – עמוד"ש
·         מתיק המכתבים
 
                                           כלבו דף ולוחות זמנים
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
 
     נר זיכרון !
     עדוא זכאי ז"ל – כ"ה בתמוז תשמ"ג
 
 
פינת ההלכה
הלכות ימי בין המיצרים
על המלים (איכה א,ג) 'כל רואיה השיגוה בין המיצרים' דרשו חז"ל (איכה רבה א, כט): אלו הימים שבין יז בתמוז לתשעה באב, שבהם מצויה הסכנה לישראל. המקרא ממשיל את הימים האלו למעבר מים צר, שיש לו מיצרים מכאן ומכאן, ולכן המים שבין המיצרים גועשים מאוד. המיצרים האלה הם שני הצומות, ואנו נמצאים בימים הגועשים שביניהם.
מלבד הסכנה המצויה בימים אלו, אנחנו מציינים את הימים האלו כימי אבלות על חורבן ירושלים, שהרי חומתה הובקעה ביז בתמוז, ובית המקדש חרב שלושה שבועות מאוחר יותר, בתשעה באב. לכן קבעו חז"ל הלכות מיוחדות כדי לציין את האבלות בימים אלו. כמובן שככל שמתקרבים למיצר של תשעה באב המים גועשים יותר, ולכן הלכות האבלות חמורות יותר. אשתדל להביא מקצת הלכות של ימים אלו בידיעון זה, ואת ההלכות החמורות יותר – של תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב – בשבועות הבאים.
מיעוט שמחה: בימים אלה נהגו האשכנזים לא להתחתן, ואילו בין הספרדים יש שלא נהגו איסור. לכל הדיעות אין לערוך מסיבות אחרות בימים אלו. נזהרים שלא לאכול פרי חדש בימים אלו, כדי שלא נצטרך לברך עליו 'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה'. אם מזדמן לאדם פרי חדש, האשכנזים נוהגים לברך 'שהחיינו' בשבת, והספרדים אוסרים.
גילוח ותספורת: האשכנזים נהגו שלא להסתפר בימים אלו, והספרדים מתירים עד שבוע שחל בו תשעה באב. גם בין האשכנזים, יש ללמד זכות על הנוהגים להתגלח עד שבוע שחל בו תשעה באב – אם הם רגילים להתגלח כל יום.
מוסיקה: אין לשמוע מוסיקה בימים אלו, אך מותר לשמוע שירי קודש או שירים נוגים שאינם מביאים לידי ריקודים ומחולות. מי שלומד נגינה רשאי להמשיך את לימודיו עד ראש חודש אב, כי אין הלימוד לשם שמחה. יש שנהגו להקל גם בשמיעת מוסיקת רקע תוך כדי עשיית מלאכה אחרת, כגון נסיעה ברכב וכדומה.
רחצה: הרמ"א (אורח חיים תקנא, טז) כתב שיש נוהגים לא להתרחץ מראש חודש אב, אך פוסקים מאוחרים יותר כתבו שיש שנהגו להחמיר בכל שלושת השבועות מפני הסכנה.
טיולים: יש להימנע מטיולים של שמחה בימים אלו, הן בגלל הסכנה שבדבר והן בגלל האבלות. אך סיור לימודי ניתן לערוך בשלושת השבועות אם לא מתאפשר תאריך אחר.
כאמור, הימים האלו נקראים ימי 'בין המיצרים' כמו המים שנדחקים אל בין שני מיצרים. כמו המים, בימים אלו אנחנו צריכים להרבות בקירוב בין אדם לחברו, ולאיחוד עם ישראל. בסופו של דבר, דווקא בגלל שהמים נדחקים אל בין המיצרים, כשהם יוצאים משם, הזרם מתגבר והעוצמה שלהם מתחזקת לאין ערוך.
ומי ייתן ונדע לנצל את התקופה להתחזקות ולגיבוש, כדי שנוכל לצאת מבין המיצרים האלה עם כוחות מחודשים, ובעז"ה לחגוג בשנה הבאה את הימים האלה בבית המקדש.
 
 
הרב ירון
 
 
 
 מהרהוריו של קקטוסן חובב ספרות
בשבועות האחרונים יצא לי להעביר חביות מלאות קקטוסים בני עשרים שנה מצד אחד של הכביש ליד בית-האמון/לול לצידו השני של הכביש.
בפעם הראשונה הדבר בוצע ע"י מלגזה מעולה באדיבות המסגריה ובעזרה רבה של העזר כנגד.
החלק השני בוצע השבוע לרגל ביטול הצורך במיכל סולר לחימום, מכיוון שהתרנגולות מחוממות באמצעות גז. המקום שיתפנה ישמש לחנייה והעמסת עופות בעת משלוח.
מכיוון שהחוש האסוציאטיבי שלי עובד לפעמים שעות נוספות, נזכרתי במחזה שלמדתי לפני עשרות שנים בהיותי בשביעית, "מקבת" של שייקספיר.
לעצם העניין: המצביא שעלה לגדולה לאחר שביצע טבח במלך הקודם, מובטח ע"י שלוש המכשפות שמופיעות בתחילת הסיפור ש"עד שיער בירנם לא יזוז ממקומו, כסאו וחייו מובטחים". ברגע השיא החיילים הצרים כורתים כל אחד ענף גדול ובהסוואתו מתקדמים למתקפת מחץ על המצודה, ובכך מגשימים את הנבואה.
אני מתחייב שאין שום קשר בין המחזה הקודר לבין מקום העבודה הישן/חדש שלי.
אנצל הזדמנות זו לציין שמי שהכיר את בית האמון בן ארבעים השנים, במיוחד בחלקו הפנימי כולל הציוד, ויראה אותו עכשיו – ירגיש כמעט כאילו הוקם מבנה חדש. במבנה חדש נהוג גם להשאיר "זכר לחורבן" – קטע קטן לא מסויד, כך שבגבול בין החלק האופרטיבי לבין רחבת ההעמסה הושארה מטעמים ממשקיים זניחים רצועה של קקטוסים מסוג מרגינטוס מרגריטה או בשמו העממי קקטוס הפנינים.
כולי תקווה – ובינתיים כך זה נראה – שהמבנה המחודש לא יבייש את הישגי חמשת אחיו הוותיקים, בעיקר משום שהצוות המסור של הלול בילה הרבה זמן והשקיע הרבה מאמצים ללמוד את התנהגות המבנה לאור השינויים, בעיקר בנושא האוורור.
יוסי וידרמן
 
 
 
 
 
 
  
לענבל ואביעד ישראלי
לסבתא וסבא עפרה ויחיאל פארן
לסבתא רבתה שרה הלוי   לסבתא רבתה דינה פרנקל
ולכל המשפחה
מזל – טוב בהולדת הבן-הנכד-הנין
אח להדר, לעמית ולשני
תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים
 
חדשות מעבר לים
עם העלייה למטוס המחשבות מתחילות לרוץ, איך המדינה שלנו מצטיירת? מה חושבים
עלינו כששומעים שאנחנו מישראל.. ? בעד המשט? נגד המשט? תקיפה איראנית, כן? לא?
עם הנחיתה הכול כבר ברור. לא איראנים ולא נעליים. בעצם, כן נעליים, אבל רק של כדורגל, כי בברזיל לא משנה מי אתה ומאיפה אתה - אם יש לך חולצה של קהקה, כובע עם הסמל ושמלה של הדגל אתה אחד מהחבר'ה.  בתור אחד שכזה אתה מוזמן לחגיגה שלא נגמרת (בטח כשהתוצאה היא 3:0)
לצורך החגיגה התקשטו החנויות כולן בסרטים, הרחובות נותרו דוממים משאון המכוניות ואת מקומן תפסו הווזבוזלות המקומיות.
כי מסתבר שלא רק בקרנבל, גם משחק הוא סיבה למסיסמבה ויש להצטרף לחגיגה, כי אחרת, אתם יודעים, חבל...
עד שתקראו את הכתבה הזו למשפחת נווה לא יישארו ציפורניים ואנחנו לבטח נצטרף למסיבה הכי טובה בעיר שמכילה 20 מיליון! ברזילאים.
שבת שלום
מש' בן-שימול
 
 
לסבתא רבתה רות יעקבס
לסבתא וסבא רבין ואמיתי יעקבס
ולכל המשפחה
שפע ברכות בהולדת הנין-הנכד
בן לטל וצבי יעקבס בירושלים
תזכו להכניסו בבריתו של אאע"ה בזמנו
ולגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים
 
 
נוער נפגע אלכוהול וסמים
השבוע ביום שלישי השתתפתי בכנס בתל השומר על הנושא המדאיג הזה.
הרצו בפנינו עובדים סוציאלים, רופאים מחדרי מיון בבתי"ח שניידר ואיכילוב, פסיכיאטר מ"גהה", אחיות מחדרי מיון, פקידת סעד ממשרד הרווחה ורופא מנהל מהרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול.
שמענו על מגמות ושינויים בהרגלי שתיית האלכוהול בקרב צעירים, מקרים שכיחים שמגיעים לחדר מיון [ערפול או חוסר הכרה, שינוי התנהגות וחולי] והיכרות, ובעיקר עלית מודעות על "החומרים הממריצים" ונזקיהם אצל בני נוער .
מספר עובדות שחשוב לדעת על אלכוהול וצעירים [הובא ע"י עו"ס נחום מיכאלי מעמותת "אפשר" – טיפול בנפגעי אלכוהול והימורים].
·        גיל תחילת שתייה  לרוב גיל בר-בת מצוה 12-13 שנה . הבעיה שבמסיבות יש מודה להזמין ברמנים או בר "כדי שירגישו גדולים" . יש יותר ויותר מקרים בגילאים 9-10  שהחשיפה האינטלקטואלית גדולה [אינטרנט, פרסומות, טלויזיה] וקיים פער לבין הבגרות הרגשית והגופנית. 30% מקרב בני הנוער מודים כי השתכרו בשנה האחרונה, 85% מהצעירים ששותים אלכוהול מביעים נכונות גבוהה להתנסות בסמים !
·        שתייה של בנות באותו מידה כמו אצל  בנים.
·        שתייה בקרב נוער עולה: שתי קבוצות בולטות מקרב הנוער העולה  הן בני נוער יוצאי אתיופיה- כביטוי למרד כלפי המבוגרים וכלפי החברה, ויוצאי חבר העמים שמכירים את השתייה מהבית.
פעמים רבות שתיית אלכוהול מלווה באגרסיביות ובאלימות.
·        שתייה בקרב נוער דתי:  רמת השתייה באוכלוסיות הסגורות כמו הנוער החרדי הייתה ידועה אמנם, אך נשמרה בתוך הקהילה. בשנים האחרונות הבעיה פרצה החוצה, ויש פניות לסיוע לצעירים. יש רב שמנהל מרכז לנפגעי אלכוהול וסמים בירושלים לנוער הדתי (ריטורנו).
 
ד"ר ליסה אמיר, סגן מנהלת מיון בי"ח שניידר "הפחידה" אותנו בתיאור חומרים ומקרים שמגיעים לטיפולה. היא אמרה לנו שתמיד אחרי טיפול במקרה של סמים או השתכרות מוזמנת עובדת סוציאלית לדבר עם הנער ועם ההורים, על מנת לעקוב אחרי הנער במהלך ההתמודדות.
האלכוהול והחומרים המזיקים הם לא רק רעים  -  הם מסוכנים. כמות אלכוהול קטנה אצל ילד יכולה לגרום  לנזק קשה עקב הריכוז הגבוה של הדם במוח ועלולה להיות אף קטלנית.
כמעט בכל מקרה של "ילד נפל מגג בית ספר או בנין", צוותי מד"א שנקראים למקום כבר מודעים שכנראה מדובר במקרה של הסנפת גז מזגנים.
צריך להיות מודעים לשימוש בכל החומרים המתנדפים ומשקאות האנרגיה, והם כוללים: גז מזגנים [בעיקר מזגנים תעשייתיים], טיפקס, דבק מגע, סירופים נגד שיעול, משקאות  RED BULL,XL, קפאין, אלכוהול ועוד... הקושי הוא בדפוס ההתנהגות של בני הנוער, החשיפה בבית שיכולה להתחיל בטעימה ואח"כ חו"ח להפוך להרגל, ההשפעה החברתית והערבוב של חומרים. 
תיאור קליני ותמונה של CT מח לפני ואחרי שימוש בסמים או בחומרים מתנדפים [עם התכווצות בחומר המח]  מראה שהחומרים "הורסים את הראש לתמיד" .
במהלך הכנס הוצגו יחידות ארציות לגמילה באשפוז בירושלים, בשדות ים ובמלכישוע שבגלבוע.
המסר החוזר הוא להיות מודעים לחומרים ולרעלים שנמצאים מתחת לאף שלנו, לזהות, להתערב ולמצוא דרכי טיפול והתמודדות.
בסוף היום חולקו סלטים וסדוויצ'ים מסנאק טיים ! [שלקחתי הביתה לאכול בצאת הצום].
ד"ר ליאורה
 

 

 
 

 

 
 

 דיווח מוועדת מינויים
ועדת המינויים התכנסה לאחרונה ושוקדת על הרכבת ועדת בריאות ורווחה וועדת קשר/צעירים. 
כפי שכבר פורסם, הועדה בוחנת את הנושא של בריאות ורווחה יחד עם המזכירות וחברים אחרים במשך כמעט שנה. כעת היא מגבשת מסגרת טיפול בנושאי בריאות ורווחה בה יוקמו מספר צוותים של כשלושה חברים, כשכל צוות יטפל בתחום ספציפי של בריאות ורווחה. יחד עם צוותים אלו יוקם צוות מורחב שיטפל בנושאים רחבים ועקרוניים יותר.
לאחר שהוחלט להקים ועדת צעירים חדשה, נציגי ועדת מינויים נפגשו עם חברי ועדת צעירים הנוכחית וצעירים וחברים נוספים. בעקבות הדברים שנשמעו תוקמנה שתי ועדת נפרדות: ועדת קשר שתטפל בצעירים החל מסיום כיתת י"ב ועד כניסתם להסדר בנים, וועדת צעירים שתטפל בצעירים במסגרת הסדר בנים.  
יש עוד מספר פרטים שצריכים להיבחן וזה ייעשה תוך כדי מלאכת הרכבת הועדות.
                                                                                                שבת שלום,
                                                                                                                        ועדת מינויים
 
שעת סיפור                                            
מטעם הספרייה האזורית בבני עטרותתתקיים בספרייה       
 
ביום שלישי , כ"ד בתמוז   6.7.10     בשעה 16:30.
הסיפור: "שבעה במכה אחת "
יסופר ע"י     עומר ראובני.
מוזמנים – ילדים מגיל 3-7 (לא יותר צעירים) והורים.
מחיר כניסה לילדי חוץ- 10 ₪.      מומלץ לווי מבוגרים בשעת סיפור.
 
 
 
השיעור בפרשת השבוע יינתן ע"י אהד אהרן
אחות תורנית: - אריאלה פלדמן - פלאפון 61999
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
בבריכת השחייה
ביום שישי הבא, כ"ז בתמוז 9.7  הבריכה תיפתח לשחיית נשים רק בשעה 11:30.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
קול ששון וקול שמחה                                                               קול חתן וקול כלה
ברכות חמות לשולי ואהרן גל ולכל המשפחה עם החלטתו המשמחת של איתמר להינשא ליעל (מהישוב אלון). שיהיה בשעה טובה !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
הכדור הוא עגול
בפעם השנייה ברציפות גברו בשבוע שעבר נערי התיכון שלנו על יריביהם בטורניר הכדורסל של הקיבוץ הדתי שנערך בכפר-עציון.
לאחר קרב הגמר הצמוד נגד נערי התיכון של ביה"ס שק"ד משדה-אליהו זכו החבר'ה באליפות הקיבוץ הדתי.
כל הכבוד לנוער המייצג אותנו בכבוד. גאים בכם !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
תזכורת מהמרפאה
בשבוע הקרוב 4 - 9 ביולי 2010 המרפאה תהיה סגורה לרגל חופשה של ד"ר ליאורה והאחות ריקי.
ריקי תהיה בחופשה החל מ-4/7 ועד 16/7.
במקרה הצורך יש לפנות למרפאה ביהוד.
ריקי בן דוד
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
חופשה נעימה
שנת הלימודים תש"ע הסתיימה השבוע גם עבור ילדינו בביה"ס היסודי שיצאו השבוע גם הם לחופשת הקיץ הארוכה. זו ההזדמנות לאחל גם לילדי החטיבה והתיכון חופשה מועילה והחלפת כח.
והעיקר שתעברו את החופשה בשלום, בבריאות ובשמחה.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
            ק ר א ת ?                                             מ ח ז ר ת !
 
 
 
  
 
AtarimTR