ידיעון 2507

לקוראינו שבת שלום!
 
אחרי הגיליון החגיגי לפני שבוע, הייתי בטוחה שהשבוע אוכל לעבוד יותר בנחת, ולא היא.
החומר החל לזרום ממש מתחילת השבוע ולשמחתי הפך לשטף מים אדירים, והתוצאה הרי היא לפניכם.
לקראת באזאר הצדקה שיתקיים בראש-חודש אדר, יוקדש הגיליון הבא (פר' משפטים) לנושא (צדקה, חסד, התנדבות וכו'). אפשר להשחיז את העטים ולהתחיל לכתוב כדי שאוכל להביא בפניכם גיליון נכבד גם הלאה.
 
מה בגליון?
 
·                    ואני תפילתי – הרב ירון
·                    סתם שבוע בלוח השנה – יונה ברמן
·                    אלי ברמן בן 60
·                    כלניות, כלניות – שולמית ברמן
·                    איך הכל התחיל – נורית סוקו
·                    כ"ב בשבט – יום העלייה להתיישבות בנגב – מהארכיון
·                    כי באמונה הם עושים – ג'ודי פורת
·                    תגובות: ציפי סטרשנוב, סיגי, דקלה
·                    חנוך לנער על פי דרכו – גל גרינברגר
·                    תקשורת פנימית – יוסי שניאור
·                    באסיפת החברים – חיים בן שמול
·                    מנהלת ענף המזון מדווחת – יהודה נווה
·                    תעודת כשרות – האם זה מספיק? – הרב ירון
·                    תרבותנו – עדנה
·                   סיפורו של הדף היומי – יעקב שניאור
                                                                   וכלבו דף
                                                                         קריאה נעימה וכל טוב !
                                                                        
                                                                                                          המערכת
 
 
 
 
נר זכרון !
שמעון מאיר בן אריה סלומון ז"ל - כ"ג בשבט תשס"א
שלמה בן יעקב לוי ז"ל -            - כ"ד בשבט תשס"ו
AtarimTR