ש מ ו א ל    ד ס ק ל
חיפה (חוף הכרמל)
אזור:     א
חלקה:   1
שורה:   17
קבר:     3
 
שמואל בן שלמה ואוגניה נולד בג' טבת תרצ"א(23.12.1930) בעיר איוד שברומניה.
שמואל נאבק לא מעט בהתנגדות הוריו לעלייתו ארצה לבדו.
ב- 1946 עלה ארצה באנייה "הגנה" במסגרת עליית הנוער.
התחנך בחברת נוער בקיבוץ בית-השיטה ואח"כ התגייס לשרות הצבאי יחד עם חבריו ושרת באחד הגדודים של חטיבה 12 בפלמ"ח.
ביום ח' בתמוז תש"ח נשלח עם חבריו לחסום את דרך התקדמותם של המצרים. התנהל קרב כידונים פנים אל פנים ובין הנופלים בקרב גם שמואל.
בן 17 בנופלו.

קישור לחוברת זכרון

AtarimTR