NewsArticles
למפקדת הגדוד השני של הפלמ"ח, האחראית על הביטחון באיזור, על ריכוזים של הצבא המצרי ליד עזה ועל ציפיות הקיימות שם לתגבורת גדולה.
 
טבילת האש הראשונה
ב14- במאי עוברת בארות יצחק את טבילת האש הראשונה.
בשעה 10.00 היא מודיעה שהערבים מתחילים לבצר את גבעת המונטאר.
בשעה 11.35 - מזהים תותח במחנה שדה התעופה.
בשעה 13.00 מתחילה הפגזה על הקיבוץ, כנראה ע"י 3-4 תותחים מאיזור המונטאר. נראה שההפגזה מבוצעת ע"י "הכוחות המתנדבים" (= האחים המוסלמים) שכן הצבא המצרי הסדיר נכנס לארץ ישראל רק למחרת. פגזי הטווח הראשנים נופלים מחוץ למחנה באיזור גן הירק שם עובדים כמה חברים בדילול סלק, וזה מאפשר התארגנות חפוזה וירידה למקלטים.
בשעה 17.00 נפסקת ההפגזה אך היא מתחדשת ביתר עצמה בשעה 18.45.
ב 17.00 מודיעה בארות יצחק למפקדת הגדוד השני שאין במקום מים ולא יהיה חשמל ולכן מבקשת פינוי מיידי של האמהות, הילדים ושלוש נשים שבהריון וכן תגבורת מיידית.
תוצאות ההפגזה ביום הראשון: פגיעה בכמה בנינים, צריפים בוערים, פגיעה במגדל המים (התרוקנות המים) ופצוע אחד.
 
ההרוגה הראשונה
15 במאי (שבת) בשעה 10.45 מתחדשת ההפגזה. התוצאות: מלכה וינברגר הרוגה וארבעה פצועים. מלכה הגיעה לקבוצה רק יום קודם, לא הכירה איש ואפילו לא הבינה את הקריאה לרוץ למקלט. פגיעות נוספות בבנינים ובתעלות הקשר. מטוס מצרי מפזר כרוזים הקוראים להיכנע. ההפגזה הבלתי צפויה והמצאות הנשים והילדים במשק המופגז, גורמת ללחץ נפשי בלתי נסבל על החברים, להיסטריה במקלטים ולפגיעה קשה במורל. עד אותה עת שוררת בישוב הכללי הנחה כי מציאותם של נשים וילדים תקשיח את עמדתה של נקודה. כלל לא מביאים בחשבון אפשרות של הפגזות והפצצות כבדות או אפשרות של נפילה בשבי (כפי שקרה בגוש עציון חודשיים קודם). לכן, מאחר ועדיין "לא מקובל" לפנות אוכלוסיה מישובים, מנמקים את הפינוי ב"חוסר מים".
 
פינוי הילדים

הפינוי מתבצע במשוריינים ובאוטובוס המגיעים למשק ממזרח, אחד אחד. המצרים מרגישים בתכונה ופותחים בהפגזה וכמה נהגים מסרבים להכנס לחצר. עם שוך ההפגזה מתקרבים עד האיזור המשקי, הפעוטים מורדמים ונישאים בידי בני התשע, וכל האוכלוסיה הבלתי לוחמת יוצאת בשקט, ברגל מן המקלטים ומפונה לקיבוץ דורות. המשורין האחרון נתקל באש בעת המעבר באחד הכפרים הערביים (הוג'?), אך מצליח להחלץ בשלום ולהגיע לדורות. לאחר כמה ימים יוצאים המפונים בשיירה צפונה, אל העורף לתל אביב.

דפים: 3 of 15 הדף הבא
AtarimTR