NewsArticles
יתר הכח ממשיך לאורך קו המים לכיוון תקומה. בשעה 14.05 פונה הכח בכיוון סעד וחלקו מתקדם עד הבאר ומפוצץ אותה. נראה שבהזדמנות זו הם ממקשים את הדרכים הפנימיות. במשך כל אותו יום מופגז המשק ומופצץ מהאויר. שבע עגלות נהרגות ונגרם נזק נוסף למבנים. לפנות ערב חוזרים כל כוחות האויב אל מעבר לגבעת המונטאר. מא"ז בארות יצחק מעריך שפעילות היום היתה "פטרול אלים" כהכנה להתקפה על המשק העלולה להתבצע כבר למחרת, ולכן הוא דורש "תגבורת של מחלקה בערך, מצויידת בין השאר במרגמות "3 ופיאטים". אולם נראה שפעולת המצרים היתה רק תגובה על ההתקפות עליהם בלילות הקודמים, או חלק ממהלך שנועד לפגוע באספקת המים לישובים, או אולי הכנה למבצע קציר של שדות הערבים בחיפוי הצבא. ואכן, למחרת מתחילים הערבים לקצור את שדותיהם בחיפוי כוח שיריון מצרי שמתפרס בקו המצוקים שבין בארי ובארות יצחק. הקציר נמשך גם בימים הבאים וגם בשדות בכיוונים אחרים.
לאחר הפגיעה בבאר ביום הקרב 26.5 מפוצצים המצרים את קו המים ליד סעד. חברת מקורות מודיעה לבארות יצחק שאין סיכוי לתיקון מהיר של הקו ואכן הזרם מתחדש רק אחרי שלושה שבועות (15.6) ובינתיים, אספקת המים לקיבוץ נעשית במיכלית הנכנסת למשק בלילות.
לאחר פיצוץ הבאר יוצאים אנשי הפל"מ לסיור לאיזור ממנו חוששים להתקפה, אך לא נמצאים כל סימני התחפרות או רמזים אחרים המלמדים על כוונה כזאת. בימים הבאים ניכרת תנועת אויב בדרכים הפנימיות. מארב של הפל"מ צפונית מערבית לקיבוץ מותקף ע"י כוח של 80-100 איש (29.5).
ביומיים הבאים מחמירה ההפגזה ומתפשטת גם לסעד. עמדת התותחים נצפית בצומת כביש עזה - יפו עם כביש עזה באר שבע (סג'עיה).
 
התקפה שניה
 ביום השלישי, 2.6, פותח הצבא המצרי בהתקפה:
9.30 הרעשה כבדה על המשק ועל הבאר.
9.50 טנקים מקיפים את הבאר, ריכוז שריון ורגלים על הגבעה, צפונית מהבאר. ההרעשה גוברת,             האויב מפעיל מרגמות ומכונות יריה. אנו מציבים את המכונה בעמדה 7.
10.30 האויב מתקרב עד לגדר הבאר והורס את הבנין באמצעות תותחי 2 ליטראות שעל הטנקים.             חמישה חיילים מתקרבים לשער ועולים על מוקשי דריכה. המכונה נותנת צרורות קצרים             על הערבים שבסביבת הבאר.
10.40   טור של חמישה נושאי ברן ושבע מכוניות נושאות צבא משורינות מתקרב אל הנקודה בדרך מהבאר. ארבע מכוניות נוספות מתקדמות מהקמפ המצרי דרך פרדס שחייבר, עד כ-            500 מ' מהמחנה הישן. כשתי מחלקות יורדות ומתפרסות בשטח. אנו מכניסים את הברן     לעמדה 5.
10.45 - 12.20    טור האויב מתקדם לאט בכיוון הנקודה. מאחורי כל נושא ברן הולכת כתה של        אויב במבנה מכונס ובקומה זקופה. אנו מעבירים את המכונה לעמדה 8. האויב מציב             מרגמה "2 מול עמדה 8. האויב מתקרב ממערב בשרשרת.
12.20 המכונה פותחת האש על טור האויב. נפגעים 20-30 ערבים. אחד מאנשי עמדה 8 נפצע קל.
דפים: 5 of 15 הדף הבא
AtarimTR