NewsArticles
0 האויב נסוג כ 300 מ' וההפגזה מתחדשת.
13.00 האויב עוזב את השטח.
 
במשך שבוע לאחר ההתקפה מופגזת בארות יצחק לסרוגין בעצמה קלה יחסית. ביום 6.6 נעשה נסיון לשרוף את שדות המשק.
10.6.48 - ערב כניסת ההפוגה הראשונה לתוקפה, מתבצעת פעולה נוספת ע"י הצבא המצרי נגד בארות יצחק. בשעה 16.00 מופיעים על כביש עזה - באר שבע כ- 15 כלי רכב, בהם שישה טנקים. הטור יורד לשטח מת לגבי הנקודה. המשק מופגז ובשעה 20.00 מתקרב טנק עד הגדר וחוזר על עקבותיו. הפגזת התותחים נמשכת עד חצות. לא ברור אם פעולה זו נועדה למנוע פעילות שלנו לקראת ההפוגה, או שהיתה זו אבטחת הערבים שקצרו את שדותיהם בין בארות יצחק, בארי ותקומה.
 
הפוגה ראשונה:
ההפוגה הראשונה מתחילה ביום 11.6.48. מוקם מנגנון פיקוח של האו"מ וב 14.6 מופיע בבארות יצחק מיג'ור אמריקני, המוצג כמפקח מטעם האו"מ, ותובע להפסיק מיד כל פעילות אימונים, התבצרות והפרעה לקציר. ואמנם בימים הבאים ניראים בשדות אלפי ערבים המזדרזים לסיים את קציר התבואות. ביקורי המשקיפים חוזרים ב- 21.6 וב- 22.6, הקבוצה כוללת שני צרפתים ובלגי בדרגות קפיטן וקולונל, הם מבקשים פגישה עם המח"ט אך לא נענים. הם מביאים את טענות הערבים על הפרת ההפוגה ושומעים את טענותינו בנידון. מבארות יצחק יוצאת המשלחת, בליווי אריה סלומון מוכתר בארות לביקור בבארי ובתקומה.
למרות ההפוגה, רוב החברים עוסקים בעבודות הביצורים והשמירה בעוד העבודה החקלאית מצומצמת ביותר. קציר החיטה מופסק, בגן הירק אוספים תפוחי אדמה, בצל, עגבניות וירקות אחרים. הפרות והמבכירות פונו כבר לרוחמה לאחר שנפגעו בהפגזות וסבלו מחוסר מים. החל ב- 23.6 מתחילים להעביר מספוא וסלק בהמות לרוחמה. את התרנגולות אוכלים יום יום.
 
פגישה הסטורית עם בן גוריון
ביום 23.6 מתקיימת פגישת נציגי הקיבוצים בנגב עם בן גוריון ובה מועלות טענות קשות נגד הפיקוד הצבאי. שלמה לוי מבארות יצחק אומר באותה פגישה "בארות יצחק אינו עוד משק. ואם עלינו להישאר צריך להביא ציוד. הורעשנו ולא היה מגן. דרושים נשק ואנשים. אנשי המשק הם למעשה חיילים אבל חופש אינם מקבלים."
ביום 1.7 - טרקטור של בארות יצחק, בדרכו ממחסן מקורות בבארי, עמוס בצינורות לצרכי ביצורים, מותקף ע"י 30 בדואים מקומיים. הטרקטור ננטש ולמחרת נמצא שרוף.

לקראת סיום ההפוגה הראשונה גוברת הפעילות המצרית והסיורים באיזור בארות יצחק ובארי נעשים בתקיפות רבה. ניתן להסביר פעילות זו בשאיפת המצרים לפתוח לתנועה את כביש עזה באר שבע כפי שינסו לעשות שבועיים מאוחר יותר עם תפיסת משלט סעד, או ברצונם להרחיק את כוחותינו מהריכוזים שלהם ממזרח לעזה, בעקבות התקפותינו עליהם בימים שלפני ההפוגה.

דפים: 6 of 15 הדף הבא
AtarimTR