NewsArticles
ביום 10.7 נערך סיור מצרי ממערב לבארות יצחק בג'יפים ומכוניות קלות. קצינים מצריים צופים מכיוון הפרדס אל המשק ואולי מזהים כעת את הפשפש בגדר והכניסה הלא ממוקשת בצפון מערב הנקודה. למחרת עולים על מוקשים שלנו משאית מצרית ורכב שבא לחלצה (ראה להלן). המצרים ממשיכים בהכנות להתקפה על הנקודה. בהפגזה ב13.7- נשרף המטבח וכמה מבנים. מחלקה מצרית יורה מתוך הפרדס. מחלקה אחרת מפנה מוקשים מדרכי העפר.
 
ההתקפה הגדולה - ח' תמוז - 15.7
 
נתוני ההגנה
כוח אדם - כ65- חברים לוחמים וכ20- בחורות. אין בנקודה כל כוח נוסף, למעט חוליה קטנה של אנשי הגדוד השביעי של הפלמ"ח, וכמה בודדים שנקלעו למקום במקרה באותו יום. המגינים מחולקים לשבע עמדות, כחמישה אנשים בעמדה ועוד שתי כיתות פל"מ (אחת בפיקוד מנק פרוינד ואחת בפיקוד דב שנצר) כרזרבה לסתימת פרצות ותגבורת מקומית. אנשי הפל"מ הם מבצעי כל הסיורים והמשימות מחוץ למחנה (לעיל). רוב האנשים עברו רק אימון בסיסי בהפעלת כלי הנשק שבידם, אך יש גם בוגרי קורסים שונים בהגנה כגון מ"כים המשמשים מפקדי העמדות והפל"מ, המא"ז שמעון פורשר וסגנו עקיבא אנגלנדר בוגרי קורס מ"מים בהגנה.
הנשק - 35 רובים אנגלים, 10 תת"ים, 3 מקלעי מ.ג. 34, מקלע רקם. מכונה (מק"ב בזה), מרגמה "2, מרגמה "3, פיאט, רובה נ.ט. 200 רימונים, בקבוקי מולוטוב ושקיות חומר נפץ. קיים במשק מכשיר להביור ("יורק אש") אך מחליטים להמנע מהפעלתו עקב הסכנה הבטיחותית למפעילים עצמם.
ביצורים - שבע עמדות בהיקף המחנה מאורגנות בגזרות אש קבועות וליד כל אחת עמדת משנה נמוכה יותר ומחפורת קטנה לשינה עבור לוחמי אותה עמדה. שתי עמדות מותקנות בתוך בתים הרוסים ומתבררות כיעילות במיוחד. במרכז המחנה ארבעה מקלטים מחוברים בתעלות קשר, בגודל כ- 3מ' X 6מ', מקורים בצינורות ברזל ועפר, לאורך הקירות מותקנים בשתי קומות דרגשי עץ לשינה. שתי גדרות תיל, האחת גדר משקית והשניה גדר כוכבית (זיגזג) ובינהן "קורי עכביש". עקב מיעוט המוקשים (8 מוקשי נ.ט.) הם מונחים רק במקומות בודדים על דרכי התנועה עמוק בשטח האויב. ואכן, רכב פיקוד מיצרי עולה על אחד מהם, בדרך בין הפרדס לקמפ. סיור של הפל"מ בלילה הבא מוצא במקום כתמי דם ומשקפת. הם לוקחים איתם את המצבר של הרכב, המתאים גם למכשיר הקשר של הקבוץ, ומשאירים במקומו מוקש נוסף.
מוקשי נעל מפוזרים בדלילות בצד המערבי של המשק. בארות יצחק תובעת, וחוזרת ותובעת, לקבל כלי חפירה מכניים רציניים שנמצאים באיזור אך לא מקבלת אותם, וכך תעלות הקשר, למשל, נחפרות ממש ברגע האחרון ובעומק לא מספיק. עם התחלת ההפגזות באה ההכרה בצורך לשפר את ההתבצרות והמצב משתנה מעיקרו, ובימי ההפוגה הראשונה משפרים את הביצורים באופן יסודי.

קשר - מכשיר קשר אלחוטי משמש לקשר עם החוץ, באחריות ישראל ויטקובסקי (קוטב) וחנה ברוך (הירש). הקשר עם מפקדת הגדוד ועם גורמי הצבא האחרים נעשה בשפת "מורס" תוך קידוד המברקים לפי מחברת שירים מסויימת, דף לכל יום, כאשר אחד מחבר את התשדורת ואחר "מתקתק" אותה

דפים: 7 of 15 הדף הבא
AtarimTR