NewsArticles
במורס. בדרך כלל מקימים קשר בכל שעה עגולה אך בעת הקרב הוא פועל ברציפות. קשר הפנים בין המטה לעמדות מתבסס על טלפונים ורצים.
רפואה - רופא וחובשים ומקלט ש.ר. (שרות רפואי) ובו מקום ל12- פצועים. החובש הבכיר הוא מרדכי קרונוביץ.
אספקה - מלאי מזון לחדשיים. ארבעה מיכלי מים תת קרקעיים, נוסף למגדל המים (100 מ"ק).
אבטחה - אבטחת המקום מתבססת על ארבעה צופים ביום ושומר אחד לכל עמדה בלילה.
כוננות - עד אמצע מאי חי האיזור את חייו האזרחיים - המשקיים וכמעט לא מעסיק את אנשיו בעבודות ביטחון וביצורים. העמדות והמקלטים נעשים, כמו בכל המשקים, ע"י סולל בונה. עם תחילת ההפגזות, כל אנשי החוץ מסתלקים ואילו החברים עוזבים את עבודות המשק וכלם עוסקים רק בביצורים, 24 שעות ביום, שבעה ימים בשבוע.
שיגרת החיים - כל עמדה מנהלת עצמאית את חייה. אנשיה משפרים את הביצורים בגזרתם תוך שימוש בחמרי בנין מן הבתים ההרוסים. בשעה חמש בבוקר מחולקות מנות המזון והמים ממקלט המטבח לעמדות. (בהתחלה מבשלים בחוץ על מדורות, אך עם התגברות ההפגזות יורדים לבשל על פרימוסים במקלט "הגהינום"). דוד שוורץ, השוחט, מתחרה עם הפגזים מי יחסל את הלול קודם והחברים זוכים במנות עוף בלי הגבלה. בשעות היום האנשים נחים, פרט לצופה בכל עמדה. במשך הזמן עוברים המצרים להפגזות לילה, ואז כל קבוצה קובעת צופה המתריע על הבהקי יציאות הפגזים, וזה מאפשר לכלם לתפוס מחסה בעוד מועד.
האויב - לפי הערכת המודיעין מונה הכוח התוקף את בארות יצחק, גדוד חי"ר ובו שלוש פלוגות מצריות ואחת סעודית (לא סודאנית) וכן מחלקת הנדסה, שתי כיתות מקלעים, סוללת תותחי 25 ליטראות (ארבעה קנים), פלוגת משוריינים (12 כלים), שתי יחידות נושאי ברן (28 כלים). (בס"ה כ- 800 חיילים) ועוד סיוע צמוד של מטוסי ספיטפייר רבים (לפחות ארבעה ניצפו באויר בו זמנית).
יש לזכור שבעצם אותם ימים, עיקר כוחו של הצבא המצרי מרותק בבלימת המתקפה של כוחותינו על כביש מג'דל - בית ג'יברין, בקרבות על "הצומת", נגבה ומשטרת עירק סואידן. (מבצעי "אנ-פר" ו"מוות לפולש"). משימת הגדוד העורפי, שנשאר בעזה, היא בראש וראשונה לאבטח את יחידות התחזוקה והשרותים של הצבא, שכפי שראינו, מוטרדות ע"י כוחותינו לילה לילה. והדברים באים לידי ביטוי ברור בספרו של קצין המבצעים של הגדוד - ג'מל עבדול נאצר, הזועם על הפקודה להוציא את חייליו לקרב על "המושבה היהודית בארות יצחק". אף על פי כן, מסתבר שהמצרים מייחסים חשיבות רבה לקרב זה, כחלק מטהור הנגב ופתיחת כביש עזה - באר שבע לשימושם. עד כדי כך שהמערכה מנוהלת אישית ע"י "המפקד הכללי של הכוחות, בנוכחות מפקד המבצעים ומפקד חיל האויר" - כך לפי נאצר.
 
מהלך הקרב
03.30 - אורות חשודים ליד הבאר, מוכרז מצב כוננות כללי. (מבוטל לאחר חצי שעה).

06.00 - הצופים מבחינים בריכוזי צבא באיזור הפרדס, כ1300- מ' מצפון-מערב למשק וברכס שמצפון לבאר במרחק דומה. מאותה שעה ניתכת הפגזה כבדה ביותר על המשק, מוגברת בהפצצה אוירית

דפים: 8 of 15 הדף הבא
AtarimTR