NewsArticles

יאורי פוגע - בול!

בשעה ארבע בערך מודיע יאורי שהוא מוכן לתת אש ומקבל אישור לירות על מטרות לפי בחירתו. מעמדת התצפית מבחינים בקושי בקצה מגדל המים של בארות יצחק, אך רואים היטב את הריכוזים המצריים הנערכים צפונית מבית הבאר ההרוס ובפרדס שחיידר, שם ניצפים כלי רכב קטנים רבים והאיזור נראה כמפקדה מרכזית. יואל מעביר נתונים ראשונים ופוקד על תותח אחד לירות פגז לטיווח. הפגז מתפוצץ בתוך הפרדס. יואל, מרוצה מאוד מהמזל, פוקד על התותח השני לירות לפי נתוני הירי של הראשון והפגז מתפוצץ בתוך ריכוז הכח הנערך להתקפה.
מעתה והלאה יורים שני התותחים לפי אותם נתונים וגורמים מהומה רבה בכוחות הנערכים ההופכת לנסיגה ומנוסה בכיוון עזה. ההפגזה נמשכת עד הערב, כאשר מפעם לפעם יורים פגזי שרפנל (רסיק אויר) הגורמים הרג רב בחיילים הבורחים. לפנות ערב נפצע יאורי ומפונה ע"י נהגו ובאותה עת נפצע גם אהרן הלוי. 
 
 
בחזרה לנקודה
בשעות הצהרים משתרר שקט בנקודה. ברגע מסויים מבחינים המגינים שהמטוסים פונים מזרחה ומבינים מכך שהתגבורת מתקרבת, עם חידוש הקשר אחר הצהרים מתקבל אישור לכך. מפקדת החטיבה מבקשת מבארות יצחק לציין מטרות לתותחים וישראל (קוטב) הטופוגרף עושה זאת במומחיות רבה. פגיעות התותחים הראשונות נצפות היטב והדבר מורגש עוד יותר כאשר מתחילה מנוסה כללית של האוייב ממול. גם החיילים המצרים שבתוך המחנה מתחילים לנוס אל הפישפש שדרכו נכנסו ומצטופפים לידו. מנחם מציב את המ.ג. ממול ו"קוצר" בהם בצרורות ארוכים. בשלב זה, כל מי שיכול מצטרף לרדיפה באש אחרי האויב הנס.
עם ערב מגיעה התיגבורת לתוך הנקודה ומפקדה מקבל את הפיקוד על המקום. בין אנשי התגבורת נמצא גם שאול טירס חבר הקבוצה המשרת בפלמ"ח. שתי מחלקות נשארות במקום והשאר ממהרים לצאת לפעולה אחרת בביר אבו ג'אבר, ביניהם שאול.
שמחה שט. מארגנת את הבנות להכין לחברים משהו לאכול ומוצאת במקלט המטבח כמה גויות. מאוחר יותר נגשים החברים לאסוף את החללים מהתעלות ולרכז אותם לרגלי המגדל. הקרב הוכרע אך לא הסתיים, ההפגזה מתחדשת מפעם לפעם, מתקיימת פעילות ערה בכל הסביבה. ובינתיים שופכים סיד על הגויות כדי למנוע רקבון. עד כה נמצאו 15 גוויות, שניים נעדרים... האם המצרים לקחו שבויים...? ממודיעין החטיבה מבקשים לברר שמועות כאלו, המגיעות מן הצד המצרי. רק אחרי חמישה ימים נמצאות בתעלות ההרוסות שתי גוויות נוספות.
אחרי ארבעה ימים משתרר שקט ומוכרזת ההפוגה השניה ורק אז יוצאים מן הגדר ללא חשש וקוברים את החללים בשורה ארוכה, מול הרפת מחוץ למחנה.
באותו יום יוצאים צבי ב. מרדכי ק. ומתנדבים נוספים להוציא את גופת שאול טירס מקברו הזמני ליד רוחמה ולהביאו לקבורה בבית. שאול נפל בקרב בביר אבו ג'אבר בלילה שאחרי הקרב בבארות יצחק.

כעת חצי המחנה מכוסה בעשרות פיגרי החיילים המצריים המתחילים להרקב בשמש תמוז הלוהטת והריח בלתי נסבל. קרונוביץ מורה לכסות אותם בסיד.

דפים: 14 of 15 הדף הבא
AtarimTR