דוד אריה סלומון
ב' באייר תרע"ו
כ"ח באדר ב' תשכ"ה
תמצית קורות חיים

AtarimTR