אהובה קורן
י"ט בטבת תרצ"ד
כ"ט באדר ב' תשי"ט
תמצית קורות חיים

AtarimTR