אברהם-אליקים הלר (בילט)
י' בטבת תרע"ז
כ"ג בניסן תשנ"ז
תמצית קורות חיים

AtarimTR