אלחנן יעקבס
כ' טבת תרפ"ג
י"ט בתשרי תשנ"ז
תמצית קורות חיים

AtarimTR