חיים ג'ררד ויקטור תמים ז"ל, בן שמחה ויוסף ז"ל 

AtarimTR