אספת חברים

 
מתכנסת לפי זימון של המזכירות או לפי פניית חברים לנשיאות האספה. בממוצע מתקיימות 10 אספות חברים בשנה. המקום: חדר האוכל.
יש נושאים שרק אספת החברים מוסמכת להחליט בהם, כמו בחירת מזכירות הקיבוץ, קבלת חברים, אישור תוכנית המשק השנתית (כולל תוכנית – מסגרת להשקעות וההוצאות הצרכניות), אישור המאזן ועוד.
לכל חבר זכות הצבעה וזכות דיבור באספה.
מונה 3 חברים, כולל מזכיר הקיבוץ. הנשיאות אחראית להכנת סדר היום (מוודאת שהנושאים הוכנו כראוי לדיון ציבורי) ולפרסומו, לניהול האספה, לרישום הפרוטוקול ולפרסום החלטות האספה.
המועצה היא גוף ציבורי בין המזכירות לאספה. חברים בה 9 חברים הנבחרים ע"י הציבור (בקלפי) ו – 6 חברים משני אגפי המזכירות. המועצה בוחרת מתוכה יו"ר. מנושאי הדיון במועצה: קליטה, קבלת חברים ומועמדים, לימודי חברים – לפי המלצת ועדת ההשתלמויות, ערעורים על החלטת מוסדות (לא אספה), וכל נושא המועלה לדיון ע"י המזכירות. סדר היום של ישיבת המועצה וכן החלטות המועצה (אם אינן אישיות חסויות) מתפרסמים ברבים. תקופת כהונתה של המועצה: 3 שנים, מקביל לכהונת המזכירות.
המזכירות פועלת בשני אגפים נפרדים: האגף הכלכלי והאגף החברתי. בכל אגף 6-7 חברים הנבחרים בקלפי, אחרי דיון באספה. משך כהונת המזכירות: 3 שנים. נוסף לישיבות כל אגף מתכנסת מליאת המזכירות אחת לחודש לדיון בנושאים המשותפים לשני האגפים, כגון אישור סדר היום לאספה או למועצה. מזכיר הקיבוץ הוא יו"ר המזכירות.
מורכבת מחברים מתוך האגף הכלכלי ונציגי הנהלת החשבונות. ועדה זאת מייעצת למרכז המשק ולגזבר בנושאי ניהול משק הכספים של הקיבוץ.
הוא המוסד הרשמי המייצג את הקיבוץ בפני מוסדות המדינה. חברים בו: מזכיר הקיבוץ (שהוא גם יו"ר האגף החברתי), מרכז המשק, רכז משאבי אנוש, יו"ר האגף הכלכלי. מתפקידו לאשר את הפרוטוקולים של ישיבות אגפי המזכירות.
מונה 6-7 חברים, בהם מרכז המשק והגזבר נבחר בקלפי.  האגף הכלכלי הוא האחראי להכנת תוכנית המשק השנתית (מקורות ושימושים) ולמסגרות ביצועה. האגף מתכנס אחת לשבוע – שבועיים ודן בנושאים המועלים ע"י מרכז המשק או היו"ר.
מונה 6 חברים, בהם מזכיר הקיבוץ ומנהל מש"א. האגף החברתי מתכנס אחת לשבוע – שבועיים ודן בנושאים המועלים ע"י המזכיר, ע"י חברי האגף או ע"י חבר הקיבוץ . כל חבר באגף החברתי מייצג את המזכירות באחד או יותר מהמוסדות או הוועדות בקיבוץ, ומדווח לאגף על הנעשה בהם. האגף אחראי להכנת תוכנית הוצאות הקיום השנתית ולמעקב חודשי אחרי ביצועה, וכן לתוכנית ההשקעות הצרכניות השנתית. אחד מחברי האגף אחראי לתחום הפרט.
מנהל מש"א נבחר בקלפי אחראי לניצול יעיל ונכון של משאב העבודה בקיבוץ ומסייע לחברים למצוא תעסוקה ועבודה מפרנסת. בתחום אחריותו: שיבוץ חברים לעבודה, אישור עבודת חברים מחוץ לקיבוץ, העסקת שכירים במגזר הצרכני, ישום תקנון העבודה, כולל מעקב אחרי רישום העבודה, העסקת בני הקיבוץ . ליד מנהל מש"א פועל צוות מש"א שבו חברים: מנהל מש"א, מרכז המשק, מזכיר הקיבוץ ונציג הציבור. צוות מש"א מתכנס אחת לשבוע.
נבחר באספה. אין הכרח שיהיה חבר במזכירות. מרכז של"ח אחראי לפעילות ענפי השירות לחבר, כולל מעקב אחרי ביצוע התקציב השנתי.
מרכז/ת התרבות נבחר/ת באספה ועובד/ת בתפקיד זה במשרה חלקית. הוא אחראי לתוכנית פעולות התרבות בקיבוץ. פועל במסגרת תקציב שנתי. לידו ועדה היוזמת ומאשרת פעולות תרבות ומסייעת למרכז התרבות. הפעילות התרבותית כוללת גם שיעורים ופעילויות בתחום התרבות התורנית.
ועדת החינוך נבחרת באספה, והיא האחראית לקביעת מסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי והחינוך המיוחד לגילאי ביה"ס היסודי והעל-יסודי. מרכז/ת החינוך נבחר/ת באספה ועובד/ת בתפקיד זה במשרה חלקית. הוא המזמן את ישיבות הוועדה ומכין את סדר היום לישיבות. רב הקיבוץ הוא חבר בוועדה.
 
מנהלת גיל הרך והמרכזת נבחרים באספה. המנהלת מסעיית למרכזת הגיל הרך בניהול מערכת מעונות הילדים בגיל 0-6. באחריות המרכזת: ניהול גני ילדים לגילאי חובה וטרום חובה ("גן חרוב"), גילאי 3-4 ("גן דקל"), גילאי 2-3 ("גן שחף"), פעוטוני "צופית" ו"תאנה" ובית התינוקות.
חלק גדול מהמתחנכים במערכת זאת הם ילדי חוץ.
מלווה את צעירי הקיבוץ מסיום מסלול החינוך הפורמלי (כיתה י"ב) עד להתקבלם לחברים או עזיבתם את הקיבוץ. הוועדה פועלת ע"פ תקנון בנים שאושר באספה ("הסדר בנים"). לפי תקנון זה בני הקיבוץ רשאים לגור בקיבוץ כתושבים, לקבל שירותים בתשלום ולעבוד כשכירים בקיבוץ או להכנס למסלול קליטה מהיר לחברות. לבחירת הבנים מסלול נוסף המכוון לקליטה ישירה. מרכז/ת הוועדה נבחר/ת באספה ועוסק/ת בתפקיד במשרה חלקית.
אחראית לאוכלוסיית החברים שיצאו ממעגל העבודה הרגיל. פועלת במסגרת תקציב שנתי. מתחומי פעילותה: הפעלת "בית באר" – תעסוקון לבגירים, "בית מדרש לגימלאים" = יום לימודים שבועי, פגישות ערב שבועויות עם ארוחה והרצאה קצרה, ניקוי דירות, סיעוד ועובדי סיעוד, עזרה רפואית ועזרה פרטנית לפי הצורך. מרכזת הוועדה נבחרת באספה ועוסקת בתפקיד במשרה חלקית.
מטפלת בפניות משפחות ויחידים הרוצים להצטרף לקיבוץ כחברים, ממיינת את הפניות ומלווה את הנקלטים משלב פנייתם לקיבוץ עד להתקבלם לחברים. מרכז/ת הוועדה נבחר/ת באספה ועוסק/ת בתפקיד במשרה חלקית.
מלווה את תוכניות הבנייה וההרחבה של דירות החברים, כולל תכנון המחנה. צוות השיכון מציע את סדר הקדימות במעבר לדירה חדשה או להרחבת הדירה הקיימת ומטפלת בכל הבקשות בנושא שיכון. הצוותים כפופים למזכירות.
בתחום זה לא פועלת ועדה נבחרת, אלא צוות בהרכב מרכזת הבריאות, הרופאה המקומית ומזכיר הקיבוץ ומרכז הפרט.
צוות זה דן בצרכים רפואיים החורגים מהשירות המקובל בקופת החולים הכללית וכן במתן שירותים רפואיים מיוחדים הניתנים בקיבוץ (ריפוי שיניים, פיזיותרפיה, עזרה נפשית ועוד). הצוות פועל במסגרת תקציב שנתי ובדיסקרטיות המירבית.
זהו הגוף הציבורי המלווה את ענף המזון. נבחר באספה. היו"ר הוא מנהלת של"ח, וחברים בו גם מנהלי ענף המזון.
 
 
 
 
AtarimTR
Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.
Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.