א ב ר ה ם    ב י ק ה ר ד
הר – הרצל
אזור:   ב
חלקה: 6
שורה: 2
קבר:    4 
אברהם בן פנחס וחנה. נולד בל' בניסן תרע"ז (22.4.1917) בנירנברג שבגרמניה למשפחה דתית. היה בעל השכלה תיכונית.
עלה לארץ בשנת 1937 אחרי שהיה זמן מה באיטליה.
הצטרף לקב' רמת השומרון, לימים בארות יצחק. היה חקלאי מנוסה וחוקר.
מעמודי התווך של הקבוצה. יחד עם זה אהב מוסיקה בכל נימי נפשו.
היה נשוי לבתיה ואב לשתי בנות חנה וחגית.
נפל בקרב בבארות יצחק ביום ח' בתמוז תש"ח, בן 31 בנופלו.
אחרי מותו נולד לו בן הנושא את שמו.
קישור לחוברת זכרון
AtarimTR