א ב ר ה ם    ה ר ט ש ט י י ן
הר הרצל
אזור:   ב
חלקה: 6
שורה: 2
קבר:    2
 
אברהם בן נתן וחנה נולד בכ"ד בשבט תרפ"ח (15.2.1928) במונקאטש, קרפטו-רוס.
ניצול מחנה ההשמדה בזמן השואה. לאחר המלחמה היה בהכשרה של תנועת "תורה ועבודה" בנובי-זאמקי בצ'כוסלובקיה.
אברהם הסתגל מה לחברה. חיי חברה היו אהובים עליו בכלל, ותמיד ראו אותו עם חיוך על פניו.
יחד עם חברי ההכשרה העפיל ארצה באניית "החייל העברי" ביולי 1946.
ייסד עם חבריו את קבוצת "במישור" ועימם הצטרף לבארות יצחק בנגב.
השתתף בקרב על הגנת הקבוצה יחד עם אחיו משה. נפל ביום ח' בתמוז תש"ח. בן 20 בנופלו.
קישור לחוברת זכרון
AtarimTR