ש מ ע ו ן    ז ע י ר א
הר – הרצל
אזור:   ב
חלקה: 7
שורה: 2
קבר:    9 
שמעון בן יוסף-יהושע ונוחה נולד בכ"ח בטבת תר"צ (28.1.1930) באוזהורוד, קרפטו-רוס.
נשאר לפליטה ממחנות הריכוז וההשמדה.
אחרי המלחמה היה בהכשרה עם גרעין דתי בקושיצה שבסלובקיה.
עלה ארצה ב- 1946 באניה "החייל העברי" ולמד בביה"ס החקלאי מקוה-ישראל, משם הגיע לבארות יצחק שבנגב.
ברגעיו האחרונים עוד אמר: הניחו לי, תלכו אתם להילחם... ואל תכנעו! נקמו את דמי.
נפל בקרב יום ח' בתמוז תש"ח. בן 19 בנופלו.
קישור לחוברת זכרון
 
AtarimTR