מ נ ח ם – מ נ ד ל   פ ר י ד ר
הר – הרצל
אזור:   ב
חלקה: 6
שורה: 2
קבר:    3
מנחם-מנדל בן משה וקרינדל נולד בכ"ט באייר תר"צ (27.5.1930) בכפר ניר-בלטק שבהונגריה.
למד ב"חדר" ובישיבה עד פרוץ מלחה"ע ה- 2.
ב- 1944 הוגלה למחנה ריכוז בו אבדו הוריו. עם השחרור הצטרף להכשרת בני-עקיבא בעיר קושיצה בסלובקיה, שם גם למד בישיבת הרב עמיאל.
ב- 1946 עלה ארצה באניה "החייל העברי" ולמד בביה"ס החקלאי "מקוה ישראל" במסגרת עלית-הנוער.
עם התארגנות גרעין "עצמאות" הצטרף אליו והיה לאישיות מרכזי בו, וכך הגיע עם הגרעין לבארות יצחק.
נפל בקרב ביום ח' בתמוז תש"ח.
AtarimTR