א ל כ ס נ ד ר – ד ו ד   פ י ש ר
הר הרצל
אזור:   ב
חלקה: 7
שורה: 3
קבר:    6 
אלכסנדר-דוד בין בנימין- זאב וחיה-לאה נולד בכ"ט בטבת תרפ"ט (11.1.1929) בבודפסט שבהונגריה.
למד בגימנסיה עברית, אך לא סיים למודיו עקב פלישת הנאצים להונגריה. היה עם בני משפחתו במחנה הריכוז ברגל-בלזן ומשם הצליח להגיע לשוויץ, בה המשיך את לימודיו בישיבת ביאטנברג. אחרי המלחמה שב להונגריה והתמסר לפעילות בתנועת "תורה ועבודה".
ב- 1946 העפיל ארצה באניה "הגנה" והגיע ל"מקוה ישראל", שם למד במסגרת עלית הנוער ושם גם עבר אימונים במסגרת ה"הגנה". השתתף בהגנה על ת"א בפרוץ מלחמת השחרור, ואח"כ הצטרף עם גרעין "עצמאות" לקב' בארות יצחק בנגב, שהיתה כבר נצורה באותה עת.
הוריו שהגיעו בינתיים ארצה, בקשו ממנו להשאר עמם בקב' יבנה, אך הוא לא עזב את הגרעין.
נפל בקרב בבארות יצחק ביום ח' בתמוז תש"ח.
AtarimTR