מ א י ר   פ ר ק ש
ת"א (נחלת יצחק)
אזור:
חלקה:   60
שורה:    2
קבר:     21 
מאיר בן אברהם ורחל נולד בכ"ז מנחם-אב תרפ"ח (13.8.1928) בקרפט-רוס.
בעודו נער נלקח מזרועות הוריו והוגלה למחנה ההשמדה באושוויץ שם עבד בפרך במשך 3 שנים
וחזה מבשרו את כל התופת. ראה במו עיניו בהשמדת הוריו.
חיילי הבריגדה העברית הצילוהו והביאוהו ארצה ב- 1946.
היה בהכשרה בכפר הנוער הדתי והצטרף לגרעין "נתיבות" שהיה מיועד לכפר-דרום. הגרעין קיבל הכשרה נוספת בקב' יבנה. הם לא הספיקו להגיע לעזרת כפר-דרום הנצור ונשארו בבארות יצחק.
מאיר היה פעיל בעניני תרבות.
נפל בקרב ביום ח' בתמוז תש"ח.
AtarimTR