י ש ר א ל - מ נ ח ם   פ ר י י ב ר ג
הר הרצל
אזור: ב
חלקה: 7
שורה: 3
קבר:   8 
ישראל בן יחזקאל ויוכבד נולד בב' באב תרפ"ז(13.7.1927) בהונגריה. קיבל חינוך דתי וכללי. שרד ממחנות ההשמדה ובעזרת תנועת המחתרת הגיע לאיטליה, משם עלה ארצה ב- 1945 במסגרת "עלית הנוער".
התחנך בחברת-הנוער בקב' יבנה ובכפר הנוער הדתי.
משם הצטרף לגרעין שנועד להתיישב בכפר-דרום.
לחץ על חבריו לא להשהות את העברת הגרעין לכפר-דרום, שהיתה כבר מופגזת ע"י המצרים.
 כפר-דרום נפלה והם הספיקו להגיע רק עד בארות-יצחק, בה הצטרפו למגיני המקום.
ישראל נפל בקרב בח' בתמוז תש"ח.
קישור לחוברת זכרון
AtarimTR