מרכז תעסוקה לגימלאים - חברים ותושבים - שהפסיקו לעבוד במקומות העבודה שבהם התפרנסו כל שנות עבודתם.
המרכז הוקם לפני  שמונה שנים, ביוזמת ועדת הבגירים ובריכוזה של דבורה נתנזון, המנהלת את המרכז היום.
המקום: דירת מגורים שהוסבה למטרה התעסוקה: עבודות אריזה (בתשלום) עבור מפעלים בסביבה, עבודות יצירה אומנותיות. היצירות נמכרות לאנשי המקום במחירי עלות.
שעות הפעילות: 8.30 – 11.30
כתובת האחראית: דבורה נתנזון 6415876 -050
9371836 -03
 
AtarimTR