אחד המבנים הישנים והמעניינים ביותר בקיבוץ. בראשיתו היה בית באר בפרדס של המתיישבים הגרמנים במושבה וילהלמה. עם מעבר חברי בא"י למקום הנוכחי שימש הבניין ככיתות בי"ס יסודי, ואחרי פתיחת ביה"ס הממ"ד האזורי הוסב הבניין למועדון. הפנים ספון עץ, המשרה במקום אוירה חמימה. הרבה פעולות חברה ותרבות מתקיימות במועדון.שרידי הפרדס הגרמני נשארו ליד המועדון ומשתלבים בנוי
אחראית נורית סוקולובסקי טל 03-9371934
פעילויות קבועות
יום ג' בית מדרש לגימלאים
יום ד' מפגש ערבית
יום ה' ניצוצות מהדף היומי
יום שבת פרשת השבוע

 חזרה למפה

קישור לניצוצות מהדף היומי

AtarimTR