אברות תעשיות בע"מ
     
   
     
     
   
     
     
   
     
 
החברה עוסקת בציפוי ועטיפת צנרת פלדה ואביזרי צנרת פלדה מסוגים וקטרים שונים על מנת להעניק לצנרת הגנה פנימית וחיצונית וליצירת בידוד וחסינות מפני קורוזיה, פגעים מכנים, פגעי טבע ואחרים. בנוסף פועלת החברה במתן שירותי ניקוי, ציפוי וצביעה של מוצרי מתכת.
כמו כן החברה פועלת בתחום צנרת הפלסטיק באמצעות חברת פלעד
באברות- חצם עובדים כ- 100 עובדים ובפלעד כ-40 עובדים
מחזור המכירות השנתי של אברות- חצם הוא כ- 100 מיליון ₪ ושל פלעד כ- 90 מיליון ₪ .
אברות- חצם ממוקמת בבארות יצחק ופלעד ממוקמת במגדל העמק .  
החברה התאגדה ונרשמה כחברה פרטית ביום 26 בינואר 1987 בשם אברות (1987) בע"מ.
ביום 2 במרץ 1992 שינתה החברה שם זה לאברות תעשיות בע"מ, וב- 16 באפריל 1992 הפכה החברה לחברה ציבורית.
מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל מחודש מאי 1992.
כמו כן, מחזיקה החברה ב- 24.99% מהון המניות המונפק והנפרע של פלעד (צנרת ותשתית) בע"מ העוסקת בתחום צנרת הפלסטיק.
לאחרונה נחתם הסכם מיזוג מלא מול פלעד. הסכם זה כפוף לאישור הממונה על ההגבלים העסקים.
החברה מחזיקה 12.3% מהזכויות בחברה סינית העוסקת בעטיפת צנרת בסין.
בשנת 2003 קנתה החברה את פעילות "חצ"מ חברה לציפוי מתכות" ושתי החברות עובדות בחצר משותפת תחת קבוצת אברות תעשיות. 
הרכב בעלי החברה לאחר המיזוג עם פלעד
בארות יצחק – כ- 47% , פלסטרו גבת , חסון , אורי וילף , הציבור
טל 03-9375000
קישור לגלריה תמונות

avrot.co.il

חזרה למפה

AtarimTR