בניית בית הכנסת הושלמה ב-1972. הבניין נקרא "בית יצחק" ע"ש סר אייזיק וולפסון, שתרם חלק מעלות בנייתו. קיר המזרח המיוחד במינו עוצב ע"י האמן פרלי פלציג. בביהכ"נ   כ – 200 מקומות בעזרת הגברים, וכ – 150 מקומות בשתי עזרות לנשים. חלק מהבית משמש גם לחדר לימוד
אחראי: יחיאל פארן טל. 7552524 – 050 
זמני תפילה:
שחרית
בימי א' ג' ד' ו' בשעה 6:00
בימי ב' ה' בשעה: 5:50
בראש חודש בשעה: 5:45
 
מנחה בחורף בשעה: 16:30
מנחה בקיץ בשעה: 18:30
 
ערבית בחורף בשעה: 20:00
ערבית בקיץ 20:15
 
1/4 למעריב: כל יום מתקיים שיעור הלכה קצר לפני תפילת ערבית.
בערב שבת אחרי קבלת שבת מתקיים שיעור בפרשת השבוע על ידי הרב ירון בן דוד.

 

 

 

AtarimTR