רפת ליצור חלב בתנובה של כ- 2,850,000 ליטר חלב בשנה .  העדר מונה 250 פרות חולבות ועוד 250 עגלות מבכירות ( פרות בהריון ראשון) ופרות הרות .
מנהל הרפת: אורי רזניק
טלפון : 9371978 -03

 

 
AtarimTR