א ב ר ה ם – א ל י ק י ם (בילט) ה ל ר 
מקום קבורה: בארות – נחלים
גוש:              א'
חלקה:           בארות יצחק
שורה:           ג'
קבר מס':          2 
 
תולדות חיים
נולד בארץ: פולין    בתאריך: 4.1.1917 - י' בטבת תרע"ז
עלה לארץ: 28.4.1937 - י"ז באייר תרצ"ז
הגיע לרמת השומרון בשנת: 1937
התחתן עם  רחל הוכוולד בתאריך: 7.9.1940 - ד' אלול ת"ש
בנים / בנות:   טובי, יואב,   נעמי (סימפולינסקי) מלכה (שחק)
נפטר ביום: כ"ג בניסן תשנ"ז

דברים לזכרו

 

 

AtarimTR