ד ו ד  א ר י ה  ס ל ו מ ו ן 
מקום קבורה: "סגולה" – פ"ת
גוש:             
חלקה:         ט'
שורה:         ח'
קבר מס':     30
 
תולדות חיים
נולד בארץ: אנגליה    בתאריך: 8.5.1916 - ב' באייר תרע"ו
עלה לארץ: 14.11.1935 - י"ח בחשון תרצ"ו.
הגיע לרמת השומרון בשנת: 13.12.1935 - י"ז בכסלו תרצ"ו
התחתן עם בתיה פרידמן   בתאריך: יוני 1942 – סיון/תמוז תש"ב
בנים / בנות: מיכל (דודזון)   רות (נוה) דינה-לאה (ורקר)   שמעון-מאיר 
נפטר ביום: כ"ח באדר ב' תשכ"ה

דברים לזכרו
AtarimTR