א ה ו ב ה   ק ו ר ן (שלום)
מקום קבורה: "סגולה" פ"ת
גוש:             
חלקה:           ד'
שורה:            60
קבר מס':        רביעי מהדרך 
תולדות חיים
נולדה בארץ: ישראל   בתאריך: 5.1.1934 – י"ט בטבת תרצ"ד
הגיעה לבארות יצחק בשנת: 5.10.1954 במסגרת הנח"ל
התחתנה עם   יהושע קורן  בתאריך: 8.4.1959 - כ"ט באדר ב' תשי"ט
בנים / בנות: לאה 
נפטרה ביום: י"א באדר ב' תשכ"ב

דברים לזכרה
 
AtarimTR